Op 30 juni 2017 liet de minister van OC&W de Tweede Kamer weten dat de afschaffing van de huidige regeling fiscale aftrek scholingsuitgaven opgeschort wordt tot 1 januari 2019.

Wat is de fiscale studieaftrek?

Wanneer je een opleiding volgt die gericht is op je huidige of toekomstige baan (zoals de Fast Track MBA), dan zijn de verplichte kosten hiervan – met een minimum van € 250,– en een maximum van € 15.000,– aftrekbaar via de inkomstenbelasting. Het bedrag dat je terug krijgt van de Belastingdienst is uiteraard afhankelijk van je inkomensschaal en kan dus oplopen tot meer dan de helft van de gemaakte kosten met het eerder genoemde maximum.

Nieuwe regeling

Op 25 oktober 2016 diende de minister van OC&W een wetsvoorstel in waarin zij opriep tot afschaffing van de huidige regeling fiscale aftrek scholingsuitgaven. De datum van ingang van de afschaffing stond op 1 januari 2018, deze is echter opgeschort tot 1 januari 2019.

Scholingsvouchers.

Het ministerie van OC&W heeft in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de afgelopen periode de regeling scholingsvouchers – de nieuwe regeling – voor zover mogelijk uitgewerkt met als uitgangspunt dat de nieuwe regeling per 2019 ingaat. De vouchers zijn zodanig gepositioneerd dat zij onderdeel kunnen uitmaken van een breder pakket aan maatregelen om een leven lang leren ontwikkeling te stimuleren.

Over de inhoudelijke uitwerking van een regeling voor scholingsvouchers ter vervanging van de aftrek van scholingsuitgaven moeten in overleg met de Tweede Kamer nog keuzes worden gemaakt. Of het een regeling wordt die zich richt op het stimuleren van een leercultuur en breed open staat voor alle doelgroepen of  dat de regeling zich alleen richt op scholing door individuen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt en uit zichzelf niet snel tot scholing over gaan moet nog blijken.

Conclusie

Indien je van plan bent een opleiding te gaan volgen, lijkt het – met de afschaffing van de fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2019 – aantrekkelijk om deze investering nog dit jaar te gaan doen, de fiscus betaalt dan een deel (tot de helft) van bijvoorbeeld de Fast Track MBA mee.

Bron: de rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/06/30/kamerbrief-voortgang-dossiers-fiscale-aftrek-van-scholingsuitgaven-en-aftrek-van-uitgaven-voor-monumentenpanden

 

Zie voor meer informatie ook de site van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/studiekosten_en_andere_scholingsuitgaven/u_volgt_een_studie_en_u_krijgt_geen_studiefinanciering

Start typing and press Enter to search

Wil jij je verder ontwikkelen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Je ontvangt blogs en tips
die je gelijk toe kunt passen!
Ja, schrijf me in!