PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Bijgewerkt op:  7 mei 2018

PRIVACYBELEID DNHS

DNHS business school is een business school van en voor ondernemers, professionals en managers die met en voor grote organisaties werkzaam zijn en voor al diegenen met een bijzondere belangstelling voor bedrijfskunde. Via onze websites bieden wij allerlei diensten aan studenten en niet-studenten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven, bijvoorbeeld omdat we deels gebruik maken van standaard software. (1)

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermeldenvoor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkentot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemenom jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; (2)
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraagter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 Telefonisch06-20712815
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18:00 uur
 E-mailVia het contactformulier op onze website
 Online via de campusInloggen Campus
  

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij kiest te gebruiken. Zo verwerken wij je CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer je online bij ons inschrijft voor een opleiding. Overigens vragen we ze dan op dat moment pas op.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • NAW-gegevens
 • bedrijfsgegevens
 • cv
 • e-mailadres
 • functie
 • geboortedatum
 • gebruikersnaam
 • gegevens over de opleidingen die jij bij ons volgt
 • geslacht
 • IBAN
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
 • inloggegevens
 • interesses
 • leeftijd
 • motivatiebrief
 • opleidingsniveau
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiersin cookies en jouw surfgedrag op onze website, we verwijzen hiervoor naar het DNHS cookiebeleid
 • telefoonnummer

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website en onze campus.
 • om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • om je inschrijving voor een van onze opleidingen, onze community, de campus te verwerken.
 • om je te kunnen informeren over het verloop van je studie en je aan de hand daarvan tips te geven om je in jouw ontwikkeling verder te helpen.
 • Om je tijdens je studie bij te staan door het meelezen bij de oefeningen die je maakt en je op maat verdere input te geven zodat je het meeste uit je studie kunt halen.
 • om je inschrijving te verwerken.
 • om je te benaderen over je een vraag of een klacht, omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.
 • om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij onze doelgroep en zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan ontwikkelen en of testen.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden
 • om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses (zie ook het kopje profilering).
 • om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze website te verbeteren.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van betalingen. Via onze website geven we je gegevens door aan een logistieke dienstverlener om eventuele fysieke bestellingen of fysieke materialen die bij de verschillende opleidingen horen bij jou te bezorgen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

PROFILERING EN COOKIES

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit je inschrijving op de campus ofwel voor een van onze opleidingen, je account en je aankopen via de website) met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden.

Door jouw gegevens te combineren, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de website tonen, die aansluiten bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen op de verschillende website te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring

BEVEILIGEN EN BEWAREN

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van eventuele links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

MINDERJARIGEN

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JOUW GEGEVENS

Als je je hebt ingeschreven op onze campus kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzigen. Je kunt ook contact opnemen met DNHS via de volgende gegevens:

 Telefonisch06-20712815

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18:00 uur

 E-mailVia het contactformulier op onze website
 Online op de campusInloggen Campus
  

Om misbruik te voorkomen kunnen we je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, vragen je adequaat te identificeren, door bijvoorbeeld een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

INWERKINGTREDING

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 7 mei 2018

Lees meer:

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?