DNHS Summer Academy 2024

De zomer is bij uitstek een periode om bij te tanken, de reflecteren, tijd te besteden aan vrienden en familie… maar ook om jezelf op te laden voor een nieuwe periode, een nieuwe start en het bereiken van meer impact met minder inspanning. En bij dat laatste kan DNHS Business School je helpen met de 10de editie van de DNHS Summer Academy 2024!!

In de DNHS Summer Academy 2024 gaan we 10 weken lang de diepte in om jou als manager, leidinggevende en/of staf-professional werkzaam op het middenveld van de organisatie een boost te geven in jouw impact.

Het thema in 2024: Het middenveld van de organisatie

De ontwikkelingen op het middenveld van de organisatie en de zes rollen van het middenveld!

Dit jaar zetten we de actuele ontwikkelingen in de organisatie centraal – want organisaties moeten zich steeds sneller aanpassen aan de ontwikkelingen in de wereld die door de toenemende digitalisering worden aangejaagd. En als die aanpassingen vragen nogal wat van de organisatie. En jij als manager, leidinggevende en staf-professional op het middenveld van de organisatie speelt daar een essentieel rol bij.

Hoe je die rol invult heeft te maken met de zes rollen van het middenveld die samen het volledige spectrum van verantwoordelijkheden en invloed uitoefenen vormgeven. Sommige rollen zul je nu ook al inzetten – maar dan geven we je meer (bedrijfskundig) kader, tools en cases – en andere rollen zul je na de DNHS Summer Academy 2024 beter vorm kunnen geven in je werk.

10 weken lang

De DNHS Summer Academy loopt van 1 juli 2024 tot de week van 2 september 2024. Elke week start er een nieuwe module waarin een thema of rol centraal staat. Alles is digitaal, dus je kunt studeren en lezen waneer en waar je wilt. 

Maar omdat we weten dat je gedurende de zomerperiode ook andere dingen prioriteit geeft – zoals vakantie 🙂 – geven we je tot 1 november 2024 de gelegenheid om alle materialen te bestuderen. En om – als je dat wilt – een eindopdracht te maken en voor het certificaat van deelname te gaan.

Je hebt dus alle tijd om je te verdiepen in de nieuwste inzichten over jouw rol binnen de organisatie van de toekomst.

Onderwerpen

In de DNHS Summer Academy 2024 komen in 10 modules, gedurende 10 weken de volgende onderwerpen aan bod:

 1. De VUCA wereld en de invloed daarvan op de organisatie
  1 juli 2024
  Door digitalisering veranderd onze wereld op dagelijkse basis. Onze omgangsvormen en ons ‘normaal’ veranderd, onze manier van werken, onze taal, wat we willen en hoe we onze informatie verzamelen. De organisatie heeft de opdracht om met deze snelle veranderingen om te gaan. En een steeds groter deel van dat omgaan met komt vanaf het middenveld van de organisatie waar managers, leidinggevenden en staf-professionals dagelijks keuzes maken hoe om te gaan met, terwijl ook de strategische koers en doelen van de organisatie in de gaten gehouden moeten worden.
 2. Het belang van het middenveld
  8 juli 2024
  In deze module gaan we dieper in op waar het middenveld van de organisatie nu staat, wat de toekomstige rol van het middenveld voor de organisatie is en hoe managers, leidinggevenden en staf-professionals opgeleid en voorbereid worden op de taak die ze hebben. Het middenveld van de organisatie vormt een scharnier tussen besturing en uitvoering in de organisatie – een scharnier dat als het goed is twee kanten op beweegt.
 3. De rollen van het middenveld
  15 juli 2024
  In deze module introduceren we de zes rollen van het middenveld die in de volgende modules verder uitgediept gaan worden. Ook staan we stil bij de unieke positie van managers, leidinggevenden en staf-professionals op het ‘drukste kruispunt’ van de organisatie en gaan we in op wat we als het speelveld zouden kunnen zien waar het middenveld dagelijks haar taken uitvoert. Inzicht in dit speelveld en de spelers helpt om beter te begrijpen waarom de dingen in de organisatie gebeuren zoals ze gebeuren.
 4. Rol 1 – De strategie uitvoerder
  22 juli 2024
  Deze week gaan we dieper in op de eerste rol van elke manager, leidinggevende en staf-professional: het uitvoeren of laten uitvoeren van de strategie en het realiseren van de doelen die de organisatie zichzelf heeft gesteld. We staan daarbij ook stil bij de meest voorkomende uitdagingen, problemen en issues en wat d bedrijfskunde aan tools geeft om daarmee om te gaan. Ook behandelen we volop cases uit de praktijk en uit de media.
 5. Rol 2 – De Informatie brenger
  29 juli 2024
  De rol die samenhangt met rol 1 is de rol waarbij elke manager, leidinggevende en staf-professional informatie verschaft richting de besturing over de voortgang van de realisatie van doelen. We behandelen de meest voorkomende vormen van deze informatiestroom en waarom het belangrijk is dat hierin pro-actief wordt geacteerd. Maar we besteden ook ruimschoots aandacht aan alle informatie die niet in de managementrapportage aan de orde komt, maar wel relevant is voor toekomstige besluiten vanuit de besturing.
 6. Rol 3 – De (werk) cultuur bouwer
  5 augustus 2024
  Deze derde rol gaat om het vormgeven van de manier waarop samenwerking in de organisatie en in de teams vormkrijt. Natuurlijk gaat dit primair om de teams die je als manager, leidinggevende en staf-professional aanstuurt (al dan niet hiërarchisch). Maar het gaat ook om samenwerking in de breedte van de organisatie – bijvoorbeeld met andere afdelingen of zelfs met externe partijen. Deze werkcultuur die zo gebouwd wordt moet wel passen bij de strategische kernwaarden van de organisatie.
 7. Rol 4 – De Realitychecker
  12 augustus 2024
  Binnen de organisatie heeft elke laag en elk functioneel gebied zijn eigen realiteit – zijn eigen kijk op hoe dingen werken en wat er in de organisatie wel of niet zou moeten gebeuren. Het is de rol van het middenveld om deze realiteiten op elkaar af te stemmen. Ook de realiteit van de besturing van de organisatie – bestuur, directie en hoger management – want een wereldbeeld op dat niveau van de organisatie dat niet overeenkomt met de dagelijkse realiteit van de organisatie kan tot desastreuze keuzes leiden. We gaan in waar deze verschillen vandaan komen, en hoe je realiteiten kunt checken en ombuigen.
 8. Rol 5 – De (proces) innovator
  19 augustus 2024
  Deze rol van het middenveld ziet op een stroom van continue innovaties of verbeteringen in de dagelijkse processen. Niet alleen draait het hier om het stimuleren van creativiteit en ondernemerschap bij de teamleden, het gaat ook over het borgen van effectiviteit (schiet de organisatie hier echt iets mee op) en het tijdig stopzetten van initiatieven die niet bijdragen. Natuurlijk zonder de creativiteit en het ondernemerschap in het team te verminderen. Bij deze rol hoort ook succesvolle procesinnovaties verder te brengen in de organisatie.
 9. Rol 6 – De strategie challenger
  26 augustus 2024
  De zesde en laatste rol van het middenveld van de organisatie is de rol waarbij  managers, leidinggevenden en staf-professionals het bestuur van de organisatie bijstaan om de beste beslissingen te nemen. Dat doen we door te borgen dat alle argumenten voor en tegen bij het besluit op tafel liggen – of als het niet anders kan, na het besluit alsnog op tafel komen. processen als politiek handig informatie inbrengen, het professioneel oneens zijn en je na besluitvorming professioneel loyaal tonen horen bij deze rol en komen dus ook aan bod.
 10. Afronding en samenbrengen van de inzichten
  2 september 2024
  In deze afsluitende module van de DNHS Summer Academy 2024 kijken we nog eens terug op de noodzaak van ontwikkelen van de rol en de positie van het middenveld van de organisatie. In dat kader kijken we nog eens terug op de zes rollen en kijken we o.a. naar de dwarsverbanden tussen en samenloop van rollen. Ook kijken we in deze afsluitende module naar de eindopdracht voor degene die de DNHS Summer Academy 2024 willen afsluiten met een certificaat.

De modules en de mogelijkheid om de DNHS Summer Academy 2024 af te sluiten met een certificaat blijft voor alle deelnemers tot 1 november 2024 open.

Werkwijze en materialen

De DNHS Summer Academy 2024 wordt geheel verzorgd via de digitale DNHS Campus. In deze digitale omgeving worden elke week de materialen van die week gepubliceerd. Eenmaal gepubliceerd blijven de materialen tot 1 november 2024 toegankelijk.

Elke module van de DNHS Summer Academy 2024 omvat een aantal onderdelen die aansluiten bij verschillende leervoordeuren van managers, leidinggevenden en staf-professionals, zoals:

 • Lees materiaal (ook via telefoon en tablet eenvoudig te lezen – handig voor onderweg en tijdens de vakantie)
 • Audio – alle geschreven informatie uit de modules zijn ook ingesproken
 • Video’s – kerninformatie wordt ook via video beschikbaar gesteld
 • Cases en praktijksituaties – veel voorkomende situaties uit de praktijk en actuele situaties uit het nieuws 
 • Oefeningen – om de inzichten uit de modules gemakkelijker te vertalen naar de eigen werkcontext, waarbij er altijd een DNHS begeleider meekijkt en daar waar nodig feedback geeft
 • Daar waar beschikbaar: aanvullende eBoeken en DNHS boekbesprekingen van actuele managementliteratuur

Aan het einde van de DNHS Summer Academy 2024 kan iedere deelnemer een eindopdracht doen en zo een certificaat van deelname ontvangen.

Vragen?

Heb je vragen over de DNHS Summer Academy 2024? Of wil je meer informatie over hoe je de DNHS Summer Academy 2024 kan inzetten als incompany binnen jouw organisatie? Neem dan nu contact op via info@dnhs.nl.

Dit jaar zetten we het middenveld van de organisatie centraal in de DNHS Summer Academy 2024. De managers, leidinggevenden en staf-professionals die op dit middenveld werken, en het scharnier vormen tussen besturing en uitvoering, vormen een steeds essentiëlere functie in de ontwikkeling van de organisatie naar de toekomst.

We staan in de DNHS Summer Academy 2024 stil bij waarom deze verandering in organisaties optreedt, wat dan het belang van een goed ontwikkelt middenveld is en welke zes rollen jij als middenvelder in de organisatie in moet vullen om als professional de organisatie verder vorm te geven naar die toekomst toe.

Hierbij gebruiken we alle recente en state-of-the-art wetenschappelijke inzichten die wereldwijd door verschillende universiteiten en instituten (waaronder DNHS zelf) verzameld worden.

De DNHS Summer Academy 2024 is voor managers, staf-professionals en leidinggevenden die hun effectiviteit en impact willen vergroten en meer bij willen dragen aan de identiteit en het lange termijn bestaansrecht van de organisatie. Ook voor managers, staf-professionals en leidinggevenden die met hun team dagelijks op het gebied van verantwoordelijkheid, transparantie en veranderende waarden vanuit de samenleving keuzes moeten maken en met ontwikkelingen mee moeten bewegen.

Prijs: 1.250,- euro (vrijgesteld van BTW).

Take-away

 • Inzicht in de ontwikkeling van het middenveld als een belangrijke ‘laag’ in de organisatie
 • Inzicht in de hectiek en positie van het middenveld – waardoor zicht ontstaat op de rol en bijdrage aan de organisatie
 • De zes rollen van het middenveld:
  1. De strategie uitvoerder
  2. De informatie brenger
  3. De (werk)cultuur bouwer
  4. De Reality checker
  5. De (proces)innovator
  6. De strategy challenger
 • Bij elk van de rollen begrip over de noodzaak en de achtergronden, tool en instrumentarium om deze rollen uit te voeren, cases om mee te oefenen
 • Meet toepassen in de paktijk van de organisatie!

Indicatie tijdsinvestering: 10 modules die ieder zo’n 4 tot 6 uur tijdsinvestering vragen

Hierbij houden we er zowel in de presentatie van de informatie als in de tijd die je voor de Summer Academy 2024 krijgt rekening mee dat het de periode van de zomervakantie is en dat je niet iedere week evenveel tijd zult hebben (maken) om de modules te doen. De DNHS Summer Academy 2024 is daarom uiterst flexibel qua opzet en zet leermiddelen in die je ook rustig vanaf een terrasje of op een ligbed naast het zwembad tot je kunt nemen.

Data en tijden:

 • Start DNHS Summer Academy 2024: 1 juli 2024
 • Laatste module: 2 september 2024
 • Laatste mogelijkheid tot afronding: 1 november 2024

Indien je later instapt bij de DNHS Summer Academy 2024 krijg je direct toegang tot alle modules die tot dan verschenen zijn.

CertificaatJa – facultatief, na voltooiing eindopdracht

Boeken en materialen:
Alle materialen zijn inbegrepen bij de DNHS Summer Academy 2024! 
Dus alle modules, alle audio en video, mailberichten, oefeningen en feedback, en de eBoeken die we bij de modules beschikbaar stellen zijn inbegrepen.

Als je de deelname aan de DNHS Summer Academy 2024 geheel of gedeeltelijk laat financieren door je werkgever kan het handig zijn de belangrijkste informatie ook op ene leaflet te hebben. Die hebben we voor je!

Je kunt de leaflet voor de organisatie hier downloaden.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?