Visie op leren: integraal kijken en denken – niet als eindresultaat van de studie maar als vertrekpunt en doel

In de aanpak van klassieke MBA opleidingen staat het verwerven van kennis in de zeven bedrijfskundige vakken centraal. Met het idee dat die kennis leidt tot integraal denken.

Het blended learning concept van DNHS Business School is een ingenieus samengestelde aanpak op basis van de nieuwste didactische ontwikkelingen en inzichten. We schetsen jou in hoofdlijnen de ankers waarop het concept is gebaseerd.

We beginnen bij integraal kijken en denken

Je leert onze bewezen methoden van integraliteit meteen aan het begin van de Fast Track MBA: dus niet als eindresultaat van de studie, maar juist als vertrekpunt en doel. Je gaat daarom al na enkele maanden een substantiële verandering in je werk ervaren.

Bedrijfskunde is een vaardigheid

Bedrijfskundig kijken en denken – ook wel integraliteit genaamd – zien wij als een vaardigheid. Dat betekent dat wij veel waarde hechten aan maatwerk competentie ontwikkeling. Aan het begin van je studie ontvang je het meest up to date DNHS competentie handboek. Het geeft je overzicht welke competenties in z’n geheel belangrijk zijn om te ontwikkelen, inclusief ontwikkeltips. We nodigen je uit zelf te reflecteren hoe ver je bent in de ontwikkeling van deze competenties. Competenties die aandacht vragen neem je op in je persoonlijk ontwikkelplan. Een plan dat tussentijds frequent wordt herzien op basis van nieuwe kennis, ervaring en vaardigheidselementen die je hebt opgedaan. 

Een MBA met focus op gepersonaliseerd leren in plaats van collectief onderwijzen

De wereld om ons heen versnelt. Dat betekent de noodzaak van snellere adaptie van nieuwe inzichten en technologieën, en van veranderende competenties. Dat vraagt om transformatie van het bestaande onderwijs, waarbij de focus verschuift van collectief onderwijs naar gepersonaliseerd maximaal effectief leren – oftewel: naar context gedreven leren.

Van kennis naar doorleven: transformatief leren

Organisaties en situaties binnen organisaties zijn uniek. Die uniciteit geldt ook voor jouw persoonlijke en professionele eigenschappen. Daarmee zijn standaard oplossingen naar ons idee vaak nutteloos. Precies dat is de reden dat DNHS Business School het doorleven (ervaringsgericht) van de bedrijfskundige manier van kijken en denken centraal stelt.

Omdat leren en ontwikkelen in onze visie persoonlijk en maatwerk is, gebruiken we jouw werk en werkcontext steeds als middel om de te leren stof toe te passen. Je zult merken dat we nieuwe kennis gebruiken om jouw denken, keuzes en handelen te ontwikkelen. Je krijgt volop de gelegenheid te reflecteren op ‘oude’ en ‘nieuwe’ aanpakken en manieren van kijken en de effecten daarvan. Deze aanpak noemen we ‘transformatief leren’.

We voegen ‘alleen’ die kennis en kunde toe die je nodig hebt voor het totaalbeeld en om succesvol bedrijfskundig leiderschap te realiseren in je eigen organisatie

Onderzoek wijst uit dat slechts 7% van de afgestudeerde MBA’ers daadwerkelijk integraal kan denken en handelen. De klassieke MBA methode leidt te vaak slechts tot het aanleren van de essentials van de vakgebieden. Terwijl bewezen is dat ons brein niet gebruikte kennis al na 3 tot 6 maanden ‘wist’. We gaan daarom samen op zoek naar jouw context en bekijken aan welke invloeden die context blootstaat: persoonlijk en t.a.v. je werk. We reiken jou die maatwerk kennis en vaardigheden aan die bij die context past. En die aansluit op jouw leerstijl en stijl van informatieverwerking. Deze gepersonaliseerde vorm van leren biedt de grootste kans op succesvolle overdracht van vaardigheden, mindset en praktische kennis. Zonder overbodige theoretische ballast.

Een MBA waar je leert in het Nederlands

Wij vinden het belangrijk dat al je energie en tijd gefocust is op het ontwikkelen van je bedrijfskundig oog en je leiderschap. De stof die DNHS aanbiedt is speciaal voor de Fast Track MBA geschreven en gericht op zelfstandig studeren. Dus je ontvangt geen standaard bedrijfskundige en meestal Engelstalige studieboeken, maar op maat gesneden maximaal actuele stof in het Nederlands.

De docenten zijn je coach

Onze zeer ervaren docenten die, dagelijks in de praktijk actief zijn, zoeken de dialoog. Ze zijn er om je te inspireren en je uit te dagen. Dat zul je frequent ervaren bijvoorbeeld als ze de door jou gekozen aanpakken enoplossingen ‘challengen’, met als doel dat je die stap verder zet. Ze zijn jouw coach die waar nodig kennis aanvult maar vooral oproepen tot zelfdenkend en zelf uitvindend vermogen. Ze zijn als geen ander in staat jou inzicht te geven hoe je uit enorme informatiestromen de kern weet te achterhalen. En dat bedrijfskundig te duiden op harde en zachte criteria.

Wil jij je verder ontwikkelen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Je ontvangt blogs en tips
die je gelijk toe kunt passen!
Ja, schrijf me in!