Strategische fit

De strategische fit is de strategische en principiële keuze van de organisatie voor een bepaalde doelgroep in de markt, en de soort producten, diensten en services die voor die doelgroep geleverd worden. Het doel van de strategische fit is het creëren van bestaansrecht.

Toelichting:

De strategische fit staat voor de principiële keuze van een organisatie voor een strategische doelgroep en een strategisch aanbod. De PMC dus waarmee de organisatie verder invulling geeft aan de meer algemene beschrijving die in de missie staat.

Het bestaansrecht van de organisatie. De missie beschrijft wat de organisatie ziet als ‘haar’ business, met andere woorden ‘wat ze doet voor wie’. In de AngelSaksischeliteratuur wordt dit beschreven als ‘What business are we in’.

 

Kiezen van de strategische fit

De meer algemene beschrijving van de missie wordt verder verbijzonderd door doelgroepen en productgroepen te benoemen. Het verbijzonderen van deze doel- en productgroepen maakt dat de organisatie haar activiteiten beter kan richten. Dit beter richten moet leiden tot het behalen van de resultaten en het genereren van voldoende geld om de organisatie ook op termijn te financieren.

Met andere woorden: een goede strategische fit zorgt voor bestaansrecht. De strategische fit maakt daarmee onderdeel uit van de bestuurlijke vragen en keuzes waar de organisatie invulling aan moet geven.

 

Van strategische fit naar operationele fit

Behalve de strategische keuzes die leiden tot een strategische fit, het kiezen van een Product-Markt-Combinatie, moet de organisatie ook klanten aantrekken en producten en diensten leveren. Pas in dit operationele proces worden echte klanten bedient en komt er cash de organisatie in.

De strategische fit zet daarmee alles klaar voor het creëren van bestaansrecht, in de operationele fit wordt datzelfde bestaansrecht ook gerealiseerd.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?