MVPDS

De MVPDS is het bedrijfskundig model dat achter ELKE organisatie zit, ongeacht omvang, doel of structuur. De MVPDS helpt om de logische samenhang in de organisatie te doorgronden en daarmee sneller te zien waar mogelijke problemen gaan ontstaan.

Toelichting:

De basis achter elke organisatie is de MVP: de missie (die het bestaansrecht van de organisatie beschrijft), de visie (hoe je denkt dat de wereld zich gaat ontwikkelen en welke ambitie de organisatie daarbij heeft) en de positionering (welke klanten de organisatie wil bedienen en op welke manier).

Hoewel deze MVP de basis achter elke organisatie is, is het te vaag om de organisatie een koers te geven. Daar hebben we een concretere vertaling nodig, die we vinden in het Doel.

Nu is het lastige met de terminologie die we in de bedrijfskunde hanteren dat het van oorsprong een Amerikaanstalig vakgebied is. In de oorspronkelijke managementliteratuur wordt gesproken over Goals en Objectives. Goals zijn de Doelen die we hier bedoelen, doelen die we op een termijn van 10 jaar willen behalen. Met andere woorden: de stip op de horizon die de concretere invulling geeft aan de vagere MVP.

We zijn al een stap verder, maar nog steeds geldt: te ver weg om de organisatie mee aan het werk te zetten. Daarvoor delen we het Doel weer in in kortere planningsbrokken, namelijk van 1 of 2 jaar. Zo’n kortere brok is dan de eerste mijlpaal op weg naar het Doel. We hebben het nu over de Strategie.

Besturing en uitvoering

Het proces van de MVPDS is eigenlijk het sturen van alle ontwikkelingen en activiteiten van de organisatie. Maar als we de strategie hebben bepaald, zoals ik hiervoor heb beschreven, wordt het tijd om aan het werk te gaan.

We gaan van besturing over tot de uitvoering.

Voor de uitvoering is de strategie het uitgangspunt, de strategie die het resultaat van de besturingscyclus is, is meteen ook het startpunt van de uitvoeringscyclus.

Strategie als startpunt moet de prioriteiten stellen voor het komende jaar en mensen en middelen toewijzen aan de verschillende deelplannen. Dan volgt de rest van de uitvoering: het organiseren en realiseren.

Dit model is oorspronkelijk beschreven door Erik Lanting (de lanting matrix) en binnen DNHS verder ontwikkelt.

Termen in de MVPDS

In de MVPDS komen de volgende termen voor:

M => Missie

V => Visie

P => Positionering

D => Doel (lange termijn)

S => Strategie (eerste mijlpaal)

O => Organiseren

R => Realiseren

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?