Logische niveaus

Een logisch niveau is een gelaagde opbouw van de manier waarop onze denken en ons gedrag in elkaar grijpen. Deze logische niveaus verklaren waarom mensen doen wat ze doen in bepaalde situaties, en geven handvatten waar je moet starten om gedrag te veranderen.

Toelichting:

Als Neuro Linguïst legt Robert Dilts met dit model verbanden tussen ons gedrag in bepaalde situaties en de manier waarop we mentale ‘plaatjes’ van onszelf en de relatie met de omgeving hebben gemaakt.

Onder in het model staat ‘context’, omdat de omgeving, de situatie waarin we zitten voor een belangrijk deel bepalend is wat we doen en hoe we ons gedragen (zie de vergelijking met de strategische fit). Net boven het niveau van ‘context’ staat dan ook ’gedrag’. Stel je maar eens voor dat je de vraag krijgt of je iets wil organiseren. Die vraag zul je anders ‘behandelen’ op je werk, in jouw thuisomgeving of bij de sportclub waar je actief bent. Dezelfde vraag in verschillende contexten levert ander gedrag op.

 

Het gedrag dat je laat zien wordt op haar beurt weer gestuurd door de vaardigheden die je beheerst. Als je een cursus projectmanagement hebt gedaan zul je het organiseren anders aanpakken dan als je hebt geleerd te vertrouwen op impulsieve handelingen.

Welke vaardigheden je leert, en gebruikt hangt voor een belangrijk deel afhankelijk van je overtuigingen, van de standaard beelden die je hebt over hoe de dingen horen te gaan. Dit kan bijvoorbeeld gaan over je overtuigingen hoe je je als professional gedraagt, hoe een goede ouder dingen doet en wat je wel en niet voor je club moet doen.

Deze overtuigingen horen bij het beeld dat je van jezelf hebt. Ze maken in het model van Robert deel uit van jouw ‘identiteit’.

En als laatste schakel hangt die identiteit, hoe je naar jezelf kijkt, samen met hoe je jouw relatie tot het grotere heel ziet. In Roberts model gaat het dan om spiritualiteit.

Overigens is voor Robert Dilts dat grotere geheel op meerdere manieren uit te leggen. Het kan klein zijn (ik en mijn partner, mijn kinderen, mijn ouders, mijn gezin), groter (mijn sociale groep, een bepaalde beroepsgroep, mijn regio, mijn ‘land’) of alles omvattend (de hele wereld, mens en milieu, het onzegbare, het universum).

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?