Inside-out

Inside-out is een denkwijze binnen organisaties waarbij de stand van zaken binnen de organisatie bepalend is voor wat de organisatie in de markt doet.

Toelichting:

Een benadering van de organisatie en van het bepalen van de strategie van de organisatie waarbij je eerst kijkt naar wat de organisatie kan, en vanuit die kennis kijkt naar wat je er in de markt naar kunt. Het is dus een benadering waarbij de strategische fit wordt bepaald op basis van de sterkten van de organisatie.

In de enge betekenis wordt er zelfs gekeken naar wat de organisatie nu doet – wat iets anders kan zijn dan waar de organisatie sterk in is – en hoe dat optimaal in de markt gezet kan worden. Dan wordt gekozen voor een inside out benadering in het rode perspectief.

Inside out is een van de basis benaderingen van strategie, net zoals: outside in en de dubbele fit.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?