Efficiëntie

Efficiëntie is de dingen die we doen met zo min mogelijk inzet van tijd en middelen doen. Efficiëntie is dus gericht op het sneller en tegen lager kosten produceren. De vraag die bij efficiëntie hoort is: ‘Doen we de dingen goed?’

Leer meer over efficiëntie tijdens onze praktijkgerichte online MBA.

Toelichting:

Er zijn twee veel gebruikte termen in het bedrijfsleven: efficiëntie en effectiviteit.

Twee termen ook die bedrijfskundig grote betekenis hebben.

Laten we beginnen met de definities van de beide begrippen die we vaak door elkaar gebruiken:

Efficiëntie = de dingen die we doen met zo min mogelijk inzet van tijd en middelen doen. Efficiëntie is dus gericht op het sneller en tegen lager kosten produceren.

Effectiviteit = de dingen doen die de organisatie richting haar doel helpen. Effectiviteit is dus gericht op het voortbestaan van de organisatie.

Effectiviteit en denken over effectiviteit is de kern van bedrijfskundig kijken. Maar niet zonder oog te hebben voor efficiëntie. Want met het efficiënt maken van de organisatie wordt:

  • er meer winst gemaakt, doordat de kosten verlaagd worden
  • er meer budget en capaciteit beschikbaar is voor het realiseren van meer output.

De vraag die je vanuit efficiëntie stelt is: ‘Doe we de dingen goed?’ En met deze vraag kijken we:

  • of het sneller kan
  • anders kan met hetzelfde of beter resultaat
  • met minder kosten kan
  • met minder inzet van mensen kan

Effectiviteit en efficiency zijn ook te linken aan de bedrijfskundige perspectieven van kijken:

  • Efficiency hoort bij het rode perspectief
  • Effectiviteit hoort bij het groene perspectief

Leer meer over effectiviteit en efficiency tijdens onze Fast Track MBA. Behaal je MBA in 1 jaar naast je werk.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?