Dubbele fit

Er is sprake van een dubbele fit als de organisatie in haar strategie vorming zowel de inside-out als de outside-in benadering gebruikt. Bij de dubbele fit wordt er zowel naar ontwikkelingen in de markt gekeken en kansen bepaald, als naar de organisatie gekeken en bepaald wat de organisatie kan doen op basis van Sterke Punten.

 

Toelichting:

Een benadering van de organisatie en van het bepalen van de strategie van de organisatie waarbij eerst los gekeken wordt naar de ontwikkelingen in de markt (breed door middel van een externe analyse) en naar de sterkten en zwaktes van de organisatie, en pas daarna naar hoe een optimale fit voor de toekomst gecreëerd kan worden. Het is dus een benadering waarbij de strategische fit wordt bepaald op basis van nieuwe combinaties tussen strategische doelgroepen en strategisch aanbod.

Deze benadering nodigt de organisatie uit om niet alleen te kijken naar de huidige strategische fit, maar door de bredere tweezijdige aanvliegroute ook te kijken naar nieuwe combinaties van doelgroepen en aanbod.

De dubbele fit is een van de basis benaderingen van strategie, net zoals: inside out en outside in.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?