DESTEMP

De DESTEMP is een soort checklist voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen en trend in de markt en samenleving die invloed uit kunnen oefenen op de organisatie, en waar bij de strategie bepaling rekening mee moet worden gehouden.

Toelichting:

Als een organisatie nadenkt over bestaansrecht gaat het er om een strategische fit te vinden tussen de markt nu en in de toekomst en de organisatie. Hiervoor is het belangrijk in kaart te brengen op welke manier de omgeving zich gaat ontwikkelen, te weten welke ontwikkelingen in de omgeving zich nu al aftekenen en op langere termijn de strategische fit en dus het bestaansrecht gaan beïnvloeden.

Een van de modellen om de onderliggende trends en ontwikkelingen in de wereld buiten de organisatie in kaart te brengen is de DESTEMP. Eigenlijk is de DESTEMP geen ‘echt’ model, het is eerder een checklist met de verschillende richtingen die je op moet kijken om alle trends en ontwikkelingen te zien.

In de checklist staan de volgende richtingen voor onderzoek:

D – Demografie

Hierbij gaat het om demografische ontwikkelingen die de strategische fit en daarmee het bestaansrecht van de organisatie gaan beïnvloeden.

E – Economie

Hier kijk je naar de economische ontwikkelingen, zoals koopkracht, onderliggende economische golven, verschuivingen in economische centra etc.

Leer meer over DESTEMP tijdens onze praktijkgerichte MBA opleiding.

S – Sociaal-Cultureel

Hier gaat het om de sociale en culturele verschuivingen in de samenleving als geheel en in de groepen die voor ons bestaansrecht het meest belangrijk zijn.

T – Technologie

Welke technologische ontwikkelingen zijn er binnen en buiten onze branche (denk ook aan nieuwe technologieën die nog in de ontwikkelfasen zitten) die onze strategische fit gaan bepalen.

E – Ecologie

De invloed van ons functioneren en de keuzes die we dagelijks en strategische maken in organisaties hebben invloed op onze omgeving en het milieu. Daar gaat ecologie over.

M – Markt

Hier kijk je naar de marktstructuur, de marktpatronen en de kenmerken van de markt (denk hierbij bijvoorbeeld aan vraag en aanbod structuren).

P – Politiek

Wat zijn de politieke invloeden op de markt? Welke politieke ontwikkelingen tekenen zich af die het ‘speelveld’ van de organisatie gaan beïnvloeden?

Leer meer over DESTEMP tijdens onze praktijkgerichte MBA. Behaal jouw MBA in 1 jaar.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?