Behoeftepiramide van Maslow

De behoeftepiramide van Maslow beschrijf de verschillende lagen in de behoeften van mensen waar opeenvolgend aan moet voldaan. De stelling van Maslow is dat eerst aan de onderliggende lagen moet worden voldaan voordat behoeften op een hoger niveau actueel worden.

 

Toelichting:

In 1943 publiceerde Abraham Maslow zijn universele hiërarchie in menselijke behoeften met de ‘behoeftepiramide’. Het idee achter deze hiërarchie is dat mensen pas streven naar het vervullen van behoeften op een hoger niveau in de piramide, als aan de behoefte op het lagere niveau is voldaan.

De opeenvolgende behoeften in de hiërarchie van Maslow zijn:

  1. Fysieke behoeften 

Ook wel lichamelijke of organisatie behoeften, zoals slaap, eten en drinken, en Maslow rekende hier ook de behoefte aan sex en lichaamsbeweging toe.

  1. Bestaanszekerheid

Ook wel de behoefte aan veiligheid en zekerheid. Maslow verstaat hieronder de behoefte van mensen veiligheid en geborgenheid te zoeken in groepen, zoals gezin, buurt, werk, etc.

  1. Sociale behoefte

Ook wel de behoefte aan saamhorigheid. Naast het behoren tot een groep komen hier de emoties vriendschap, liefde en positief-sociale relaties in het algemeen bij.

  1. Erkenning

Ook wel de behoefte aan waardering, erkenning en zelf respect. Deze zaken zijn nodig voor het verwerven van een positie en status binnen de groep.

  1. Zelf ontwikkeling

Ook wel de behoefte aan zelfverwerkelijking of zelfactualisatie, de behoefte jouw persoonlijkheid en mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen.

Maslow voegde hier later nog een zesde hiërarchische laag aan toe: zelftranscendentie – de behoefte om jezelf te overstijgen.

Het kennen en onderkennen van deze hiërarchie in behoeften is voor organisaties belangrijk omdat het bepalen van een strategische fit gaat over het afstemmen van het aanbod van de organisatie op de behoeften van de gekozen doelgroep. Past de keuze voor de strategische fit niet bij de ‘laag’ in de behoeftepiramide waar de klant zit, dan zal het aanbod van de organisatie niet aansluiten en ‘gekocht’ worden.

Deel dit artikel:
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter

Onze website maakt gebruik van cookies om je de beste ervaringen te bieden.

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?