Behoeftepiramide van Maslow

Je hebt vast wel eens gehoord van de behoeftepiramide van Maslow. De behoeftepiramide van Maslow beschrijft de verschillende lagen in de behoeften van mensen waar opeenvolgend aan moet worden voldaan. Meer specifiek is de stelling van Abraham Maslow dat eerst aan de onderliggende lagen moet worden voldaan, voordat behoeften op een hoger niveau belangrijk worden. Het zijn behoeften die van toepassing zijn in een ieders leven. Of dat nu gaat om je privéleven, of je leven als professional.

Behoeftepiramide van Maslow – de opbouw

Even een stukje theorie over deze behoeftepiramide om de, misschien weggezakte kennis, op te vijzelen. In 1943 publiceerde Abraham Maslow zijn universele hiërarchie in menselijke behoeften met de ‘behoeftepiramide’. Het idee achter deze hiërarchie is dat mensen pas streven naar het vervullen van behoeften op een hoger niveau in de piramide, als aan de behoefte op het lagere niveau is voldaan. De piramide bestaat uit vijf lagen, en in elke laag staat een behoefte (of motivatie) centraal.

De opeenvolgende behoeften in de behoeftepiramide van Maslow zijn:

  1. Fysieke behoeften 

Ook wel lichamelijke- of organisatie behoeften genoemd. Hieronder vallen bijvoorbeeld slaap, eten en drinken. Maslow schaarde hier ook de behoefte aan sex en lichaamsbeweging onder.

  1. Bestaanszekerheid

Ook wel omschreven als de behoefte aan veiligheid en zekerheid. Maslow verstaat hieronder de behoefte van mensen om veiligheid en geborgenheid te zoeken in groepen, zoals binnen het gezin, in de buurt en op het werk.

  1. Sociale behoefte

Ook wel de behoefte aan saamhorigheid genoemd. Naast het behoren tot een groep komen hier emoties bij kijken als liefde en erkenning. Maar ook vriendschap en positief-sociale relaties in het algemeen horen hier bij.

  1. Erkenning

Ook wel benoemd als behoefte aan waardering, erkenning en zelfrespect. Deze zaken zijn nodig voor het verwerven van een positie en status binnen een groep.

  1. Zelf ontwikkeling

Ook wel beschreven als de behoefte aan zelfverwerkelijking of zelfactualisatie. Het is de behoefte om jouw persoonlijkheid en mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen.

Uitbreiding behoeftepiramide Maslow met zesde laag

Later voegde Maslow nog een zesde hiërarchische laag toe aan zijn piramide, namelijk; zelftranscendentie. Dat is in dit verband de behoefte om jezelf te overstijgen.

Behoeften afvinken als checklist?

Door de jaren heen zijn vraagtekens gezet bij de behoeftepiramide van Maslow. Het is niet zo dat de piramide als soort checklist afgelopen wordt, zo van: “Ben ik voorzien in mijn fysieke behoeften? Check. Dan kan ik me nu gaan focussen op mijn bestaanszekerheid en als ik dat voor elkaar heb op erkenning.” Uit onderzoek blijft dat verschillende behoeften zich naast elkaar kunnen manifesteren. En eigenlijk is dat best logisch. We schetsen het met een voorbeeld:
In je privéleven kun je de behoefte hebben aan een relatie of om een gezin te stichten; bestaanszekerheid. In je werkende leven gaat het je voor de wind, maar je voelt wel de behoefte om eindelijk eens promotie te maken of om salarisverhoging te vragen, omdat je goede prestaties levert. Dat heeft te maken met je behoefte aan erkenning. Feit is overigens ook dat onderzoek uit 2019 uitwijst dat Maslow zelf zijn behoeftentheorie nooit in de vorm van een piramide heeft gepresenteerd…. En of de behoeften elkaar nu opvolgen of naast elkaar bestaan, ze zijn van invloed op onze motivatie. Ze komen terug in alle lagen van een organisatie.

Kennen van behoeften binnen een organisatie

Het kennen en onderkennen van (hiërarchie in) behoeften is voor organisaties belangrijk, omdat het bepalen van een strategische fit gaat over het afstemmen van het aanbod van de organisatie op de behoeften van de gekozen doelgroep. Past de keuze voor de strategische fit niet bij de ‘laag’ in de behoeftepiramide waar de doelgroep zit, dan zal het aanbod van de organisatie niet aansluiten en ‘gekocht’ worden.

DNHS opleidingen – behoeften doorzien

Dus hoewel de behoeftepiramide van Maslow niet zo zwart-wit werkt als gesteld wordt, is het wel degelijk belangrijk om te weten waar de behoeften van een individu of groep liggen. Bij DNHS schenken we volop aandacht aan de verschillende behoeften die leven binnen jouw organisatie én aan jouw eigen behoefte als deelnemer van één van onze opleidingen of trainingen.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?