BCG-matrix

Een BCG-matrix is een portfoliomodel, waarbij voor ene organisatie onvergelijkbare producten en diensten toch vergeleken kunnen worden, waardoor de organisatie betere beslissingen kan nemen over waar men in moet te investeren.

 

Toelichting:

Een methode die door B.D. Henderson van de Boston Consultancy Groep (vandaar BCG) in de jaren zeventig van de vorige eeuw is uitgewerkt om organisaties te helpen:

 • Verschillende, ongelijksoortige producten en diensten met elkaar te vergelijken om zo een verstandige investeringsbeslissingen te nemen, en
 • Voor een individueel product of productgroep te kunnen bepalen wat een logische vervolgactie of lijn van acties zou kunnen zijn.

Het schema van de BCG-matrix wordt door twee variabelen gevormd:

 • As 1: het marktaandeel
 • As 2: de groei van de markt

 

Uit deze twee assen ontstaan de volgende kwadranten:

 • Question marks:
  • Producten die nog kunnen stralen of floppen
  • Negatieve cashflow omdat er nog fors geïnvesteerd moet worden (ontwikkeling of introductie)
  • Aanpak: afvoeren of versterken
 • Stars:
  • Zeer winstgevend
  • Veelbelovend
  • Nog steeds een negatieve cashflow omdat er geïnvesteerd moet worden om het marktaandeel te handhaven of te laten groeien in een snel groeiende markt
  • Aanpak: investeren in marktaandeel
 • Cash Cows:
  • Winstgevend
  • Positieve cashflow
  • Aanpak: maximaal ‘uitmelken’
 • Dogs:
  • Einde levensloop
  • Zeer kwetsbaar
  • Beperkte positieve cashflow omdat de markt afneemt
  • Aanpak: niet meer investeren, maximaal kosten reduceren, uitloop winst maximaliseren

Uit deze beschrijving blijkt dat er een logische ontwikkeling in de BCG-matrix is ingebouwd. Een product zal deze logische ontwikkeling doorlopen, tenzij er bewust activiteiten worden ondernomen om een product in een volgende ‘loop’ te brengen.

 

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?