De Fast Track MBA: Een unieke MBA voor middelmanagers, senior professionals en MKB ondernemers

Fast Track MBA aan DNHS Business School

DNHS Business School biedt jou een unieke leeromgeving waar intensief gewerkt wordt aan de ontwikkeling van jouw bedrijfskundig oog en leiderschap. Dat reikt in onze ogen veel verder dan alleen het leren van een vak en vaardigheden. Het gaat over jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling: over jouw toekomstige rol die jou krachtig en onderscheidend maakt in jouw organisatie.

Onze belofte aan jou en jouw organisatie

Als exclusieve MBA Business School staat DNHS met haar docenten garant voor decennialange ervaring in het opleiden van MBA’ers. Een positie die ons inspireert, waarop we trots zijn maar die ook verantwoordelijkheid vraagt. En dat typeert onze identiteit die jij vanaf de eerste minuut zult ervaren. Alle kennis, aandacht en unieke leerconcepten zijn erop gericht van jou een gewaardeerd leider te maken met een uniek bedrijfskundig inzicht. Die belofte aan jou en aan jouw organisatie dagelijks waarmaken voelen wij als onze missie en verantwoordelijkheid.

DNHS Business School gelooft niet in de traditionele manier van leren en bewijst met haar unieke blended learning concept al jarenlang het tegendeel – met als principe: online waar het kan, offline waar interactie betere resultaten oplevert. Lees ook de referenties van onze studenten en alumni.

Een ruimschoots bewezen manier van leren en ontwikkelen dat garant staat voor:

 • Het behalen van het MBA diploma in één jaar met slechts 4 tot 6 uren studie per week:
 • Een op de arbeidsmarkt onderscheidend diploma;
 • Gepersonaliseerd leren;
 • 24/7 studeren en minimale reistijden;
 • Ieder moment van het jaar kunnen starten;
 • Maximale actualiteit;
 • Specialisatie naar behoefte;
 • Het geleerde direct in je eigen praktijk kunnen toepassen;
 • De oplevering van een bedrijfskundig strategisch plan voor je eigen organisatie;
 • Een aantrekkelijke investering van € 12.500, BTW vrijgesteld.

We nodigen je uit onze visie te lezen over de versnelling van de buitenwereld en de consequenties daarvan voor organisaties en rollen in organisaties. Maar ook over de manier waarop wij inhoud hebben gegeven aan modern gepersonaliseerd leren en ontwikkelen. Voor meer informatie nodigen we je uit voor deelname aan een introductiecollege waar je in gesprek kunt gaan met de docenten en studenten. Je kunt natuurlijk ook eerst de brochure van de Fast Track MBA downloaden.

 

DNHS staat haar Fast Track MBA garant voor:

 • Het behalen van het MBA diploma in één jaar met slechts 4 tot 6 uren per week studie:
 • Een op de arbeidsmarkt onderscheidend diploma;
 • Gepersonaliseerd leren;
 • 24/7 studeren en minimale reistijden;
 • Ieder moment van het jaar kunnen starten;
 • Maximale actualiteit;
 • Specialisatie naar behoefte;
 • Het geleerde direct in je eigen praktijk kunnen toepassen;
 • De oplevering van een bedrijfskundig strategisch plan voor je eigen organisatie;
 • Een aantrekkelijke investering van € 12.500, BTW vrijgesteld.

De Fast Track MBA: een unieke MBA voor middelmanagers, senior professionals en MKB ondernemers

DNHS Business School biedt jou een unieke leeromgeving waar intensief gewerkt wordt aan de ontwikkeling van jouw bedrijfskundig oog en leiderschap. Dat reikt in onze ogen veel verder dan alleen het leren van een vak en vaardigheden. Het gaat over jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling: over jouw toekomstige rol die jou krachtig en onderscheidend maakt in jouw organisatie.

Je zult je bij ons thuisvoelen als kleinschaligheid, humor, een waarderende en gelijkwaardige benadering in combinatie met modern, maatwerk onderwijs je aanspreken.

Met de blended learning Fast Track MBA neemt DNHS Business School afstand van de klassieke MBA opleidingen. Niet als doel op zich, maar als antwoord op cruciale ontwikkelingen in de wereld en de noodzaak om maximaal effectief en gepersonaliseerd te kunnen leren en ontwikkelen.

Een MBA gericht op de toekomst

Onderzoeken laten zien dat de versnelling van de buitenwereld in toenemende mate consequenties heeft voor het bestaansrecht van organisaties. We leven in een wereld waarin nieuwe ontwikkelingen steeds sneller gaan en de complexiteit en onzekerheid al maar toenemen. We maken onderdeel uit van de VUCA-wereld: waarbij VUCA staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity.

Organisaties moeten anders gaan werken. Vastomlijnde lange termijn plannen en traditionele invulling van rollen zijn verleden tijd. Het is tijd structureel inzicht te krijgen in de veranderende omstandigheden en steeds weer nieuwe kaders te schetsen om flexibel te kunnen reageren. Het wordt de kunst om meer dan ooit als organisatie wendbaar te worden.

Een MBA met focus op bedrijfskundig Leiderschap

De geschetste ontwikkelingen dwingen directies en besturen meer en meer op hoofdlijnen te gaan besturen en de externe relaties van de organisatie te zoeken en onderhouden. Die beweging heeft consequenties voor jou als middelmanager en senior professional. Maar ook voor de MKB ondernemer, zij het in een iets andere rol. Jij bezet de plek in de organisatie waar de strijdige krachten van verandering en tegelijkertijd de vasthoudendheid voor het door laten lopen van de dagelijkse processen voor de organisatie gestalte moeten krijgen. Een positie waar het krachtenveld speelt tussen strategische doelstellingen versus going concern.

Integraliteit

Meer dan ooit tevoren moet je zowel top down als bottom up de consequenties van keuzes kunnen doorzien en er naar handelen. Je moet over de grens van eigen vakgebied en afdeling heen een andere, meer strategische of beleid bepalende rol vervullen. Daarom doorloop je tijdens de opleiding een strategische analyse in je eigen organisatie. Je leert je eigen organisatie in kaart brengen en de integraliteit van de onderdelen te doorzien. We geven je inzicht hoe je signalen en ervaringen uit de organisatie en omgeving traceert, analyseert en vertaalt. We leren jou en laten je ervaren waar (strategische) oplossingsrichtingen liggen die jouw organisatie daadwerkelijk verder helpen.

Impact

Al na enkele maanden studeren aan DNHS Business School zul je in je eigen praktijk ervaren dat je steeds meer een voortrekkersrol inneemt. Dat je steeds meer een prominente bijdrage levert aan de ruggegraat van de organisatie en de sleutel tot bestaansrecht. Dat maakt dat de directie/het bestuur zich verzekerd weet van een sterke binnenkant van de organisatie. Zij kan erop vertrouwen dat signalen vanuit de organisatie en de omgeving tijdig, vakkundig en ter zake doend aangereikt worden. Daarmee krijgen zij ruimte voor de cruciale externe oriëntatie naar bijvoorbeeld stakeholders en samenwerkingspartners.

Het fundament van de Fast Track MBA

In onze visie is daarvoor het ontwikkelen van bedrijfskundig kijken en handelen een cruciale voorwaarde, samen met nieuw leiderschap. Deze onderwerpen vormen dat ook het fundament van de Fast Track MBA. Samen gaan we op pad om jouw toekomstige rol en verantwoordelijkheid vol zelfvertrouwen inhoud te geven: we gaan jou vaardig en kundig maken om vraagstukken en situaties in een integraal verband binnen de organisatie te doorgronden en zo een wezenlijke bijdrage aan de organisatie te leveren. Of zoals een Fast Track MBA alumnus schreef: ‘Bij DNHS leer je geen trucjes en theorieën, maar je ontwikkelt een bedrijfskundig oog waardoor je begrijpt wat er in een organisatie speelt en nodig is om van daaruit zelfstandig vorm te geven aan de toekomst van de organisatie.’

Visie op leren: integraal kijken en denken – niet als eindresultaat van de studie maar als vertrekpunt en doel

In de aanpak van klassieke MBA opleidingen staat het verwerven van kennis in de zeven bedrijfskundige vakken centraal. Met het idee dat die kennis leidt tot integraal denken.

Het blended learning concept van DNHS Business School is een ingenieus samengestelde aanpak op basis van de nieuwste didactische ontwikkelingen en inzichten. We schetsen jou in hoofdlijnen de ankers waarop het concept is gebaseerd. 

We beginnen bij integraal kijken en denken

Je leert onze bewezen methoden van integraliteit meteen aan het begin van de Fast Track MBA: dus niet als eindresultaat van de studie, maar juist als vertrekpunt en doel. Je gaat daarom al na enkele maanden een substantiële verandering in je werk ervaren.

Bedrijfskunde is een vaardigheid

Bedrijfskundig kijken en denken – ook wel integraliteit genaamd – zien wij als een vaardigheid. Dat betekent dat wij veel waarde hechten aan maatwerk competentie ontwikkeling. Aan het begin van je studie ontvang je het meest up to date DNHS competentie handboek. Het geeft je overzicht welke competenties in z’n geheel belangrijk zijn om te ontwikkelen, inclusief ontwikkeltips. We nodigen je uit zelf te reflecteren hoe ver je bent in de ontwikkeling van deze competenties. Competenties die aandacht vragen neem je op in je persoonlijk ontwikkelplan. Een plan dat tussentijds frequent wordt herzien op basis van nieuwe kennis, ervaring en vaardigheidselementen die je hebt opgedaan.

Een MBA met focus op gepersonaliseerd leren in plaats van collectief onderwijzen

De wereld om ons heen versnelt. Dat betekent de noodzaak van snellere adaptie van nieuwe inzichten en technologieën, en van veranderende competenties. Dat vraagt om transformatie van het bestaande onderwijs, waarbij de focus verschuift van collectief onderwijs naar gepersonaliseerd maximaal effectief leren – oftewel: naar context gedreven leren. 

Van kennis naar doorleven: transformatief leren

Organisaties en situaties binnen organisaties zijn uniek. Die uniciteit geldt ook voor jouw persoonlijke en professionele eigenschappen. Daarmee zijn standaard oplossingen naar ons idee vaak nutteloos. Precies dat is de reden dat DNHS Business School het doorleven (ervaringsgericht) van de bedrijfskundige manier van kijken en denken centraal stelt.

Omdat leren en ontwikkelen in onze visie persoonlijk en maatwerk is, gebruiken we jouw werk en werkcontext steeds als middel om de te leren stof toe te passen. Je zult merken dat we nieuwe kennis gebruiken om jouw denken, keuzes en handelen te ontwikkelen. Je krijgt volop de gelegenheid te reflecteren op ‘oude’ en ‘nieuwe’ aanpakken en manieren van kijken en de effecten daarvan. Deze aanpak noemen we ‘transformatief leren’.

We voegen ‘alleen’ die kennis en kunde toe die je nodig hebt voor het totaalbeeld en om succesvol bedrijfskundig leiderschap te realiseren in je eigen organisatie

Onderzoek wijst uit dat slechts 7% van de afgestudeerde MBA’ers daadwerkelijk integraal kan denken en handelen. De klassieke MBA methode leidt te vaak slechts tot het aanleren van de essentials van de vakgebieden. Terwijl bewezen is dat ons brein niet gebruikte kennis al na 3 tot 6 maanden ‘wist’. We gaan daarom samen op zoek naar jouw context en bekijken aan welke invloeden die context blootstaat: persoonlijk en t.a.v. je werk. We reiken jou die maatwerk kennis en vaardigheden aan die bij die context past. En die aansluit op jouw leerstijl en stijl van informatieverwerking. Deze gepersonaliseerde vorm van leren biedt de grootste kans op succesvolle overdracht van vaardigheden, mindset en praktische kennis. Zonder overbodige theoretische ballast. 

Een MBA waar je leert in het Nederlands

Wij vinden het belangrijk dat al je energie en tijd gefocust is op het ontwikkelen van je bedrijfskundig oog en je leiderschap. De stof die DNHS aanbiedt is speciaal voor de Fast Track MBA geschreven en gericht op zelfstandig studeren. Dus je ontvangt geen standaard bedrijfskundige en meestal Engelstalige studieboeken, maar op maat gesneden maximaal actuele stof in het Nederlands.

De docenten zijn je coach

Onze zeer ervaren docenten die, dagelijks in de praktijk actief zijn, zoeken de dialoog. Ze zijn er om je te inspireren en je uit te dagen. Dat zul je frequent ervaren bijvoorbeeld als ze de door jou gekozen aanpakken enoplossingen ‘challengen’, met als doel dat je die stap verder zet. Ze zijn jouw coach die waar nodig kennis aanvult maar vooral oproepen tot zelfdenkend en zelf uitvindend vermogen. Ze zijn als geen ander in staat jou inzicht te geven hoe je uit enorme informatiestromen de kern weet te achterhalen. En dat bedrijfskundig te duiden op harde en zachte criteria.

EEN PROGRAMMA EN LEEROMGEVING OPGEBOUWD OP BASIS VAN DE MEEST RECENTE DIDACTISCHE ONTWIKKELINGEN EN INZICHTEN.

De DNHS Campus is jouw digitaal leer-, ontwikkel- en communicatieplatform. Het is de plek waar je alles over de master en de modules vindt, waar de rijkgevulde bibliotheek voor je klaarstaat, waar je aan fora meedoet, berichten ontvangt, inzichten in voortgang krijgt, persoonlijke feedback op de oefeningen ontvangt, enz.

Het programma van de Fast Track MBA is opgebouwd en samengesteld op basis van de meest recente didactische ontwikkelingen en inzichten. Het programma bestaat uit 5 onderdelen.

1. DE BEDRIJFSKUNDIGE BASICS VAN DE MBA

Met het door en voor DNHS ontwikkelde lesmateriaal leer je de taal en inzichten uit de bedrijfskunde. Steeds vanuit een integrale benadering en met als doel de samenhang en effectiviteit van activiteiten en keuzes te doorgronden.

Niet de theorie staat centraal, zoals bij de klassieke MBA’s, maar het met een bedrijfskundig oog te leren kijken. Tijdens je studiejaar ontvang je elke drie weken een lesmodule – die samen vier blokken van de opleiding vormen. Voor aanvang van elke module krijg je inzicht in de specifieke leerdoelen, ontvang je een introductievideo die je wegwijs maakt wat er in de module gaat gebeuren en hoe dit past in het geheel. Per module reiken wij je vervolgens de studiekern aan, die de essentie weergeeft wat je nodig hebt om je bedrijfskundig oog op dit onderwerp te ontwikkelen.

We besteden veel aandacht aan de externe omgeving en de manier waarop de organisatie met de markt omgaat. We lopen voorop door de speciale aandacht die we besteden aan de culturele aspecten van de organisatie, omdat cultuur, paradigma en leiderschap sleutelwoorden zijn bij de bepaling van haalbaarheid en keuzes die de organisatie maakt.

Tijdens de studie heb je toegang tot de DNHS bedrijfskundige bibliotheek: een uniek hulpmiddel en jouw vraagbaak over modellen, technieken, stromingen en actuele managementliteratuur. Bij elke module, die direct wordt toegepast in je eigen praktijk, ontvang je verdieping op de stof, zoals: actuele voorbeelden op basis van het nieuws, video’s, audio, alternatieve benaderingen, oefeningen, Q&A van studenten, tips van bedrijfskundigen enz.

Aan het einde van een blok neem je online deel aan een relevante casestudy: de zogenaamde Proka case die de complexiteit van een real life case zeer dicht benadert. Zo kun je in een veilige omgeving oefenen met bedrijfskundig kijken en analyseren.

2. DE BEDRIJFSKUNDIGE ANALYSE

De bedrijfskundige Analyse gaat over het oefenen van jouw bedrijfskundig oog in je eigen praktijk. Je gaat in je eigen organisatie aan de slag met een strategische analyse en versnelt het proces door de toepassing van de methodologie Fast Track Analyseren, zoals uiteengezet in het boek ‘Het bedrijfskundig Oog: van Analyse tot Helicopterview’ van Marischka Setz (DNHS). De aanpak is erop gericht om eerst de-vraag-achter-de-vraag te achterhalen en daarna pas verdieping te zoeken met inhoudelijke deelanalyses. We leren je daarmee de meest effectieve manier van analyseren.

Samen gaan we op zoek naar een voor jou en jouw organisatie interessant vraagstuk. De analyse eindigt in een rapport: je zogenaamde MeesterWerk. Voor het afronden van de Fast Track MBA zijn er drie varianten van het MeesterWerk: een (klassieke) strategische analyse, een expert MeesterWerk of een ondernemers MeesterWerk. Tijdens de MasterClass dagen gaan we onderzoeken welke variant het beste lijkt te passen in jouw situatie.

3. DE MBA MASTERCLASSES EN PERSOONLIJKE COACHING

Tijdens het studiejaar worden er zes thematische MasterClasses aangeboden die je helpen de geleerde stof toe te passen en in perspectief te plaatsen. Het is aan jou een keuze te maken om deze classes live of digitaal te volgen.

Tijdens je studie heb je drie momenten waarop je 1-op-1 feedback of coaching ontvangt. Jij bepaalt de agenda. Elk relevant onderwerp is welkom! Je kunt overigens meer coachmomenten aanvragen. Via de DNHS Campus kun je tijdens het studiejaar 24/7 vragen stellen aan docenten en medestudenten.

4. DE BEDRIJFSKUNDIGE DIALOOG: HOT SEATS

De DNHS Hot Seats zijn werkcolleges waarin actuele cases centraal staan. Het is de plek en plaats waar jij en je medestudenten alle vragen kunt stellen die jou helpen je bedrijfskundig oog verder te ontwikkelen. Ook bieden we MasterClasses en Hot Seats aan waarin we een bepaald thema verdiepen. Het betreft 4 live bijeenkomsten en 2 digitale Hot Seats.

5. DE PROEVE VAN BEKWAAMHEID

Nadat jij de modules hebt gevolgd en je analyse (Meesterwerk) hebt afgerond kun jij je eindgesprek aanvragen. Als input voor dit gesprek vragen wij je een schriftelijke uitwerking van de analyse te maken (het MeesterWerk), ontvang je een aanvullende innovatieve opdracht (Blue Ocean) en zien we je reflectie op jouw leerproces graag tegemoet. In het eindgesprek toetsen wij jouw bedrijfskundig oog en de manier van bedrijfskundig denken.

Na het afleggen van de proeve van bekwaamheid ontvang je het DNHS Fast Track MBA diploma en mag je de titel MBA voeren.

Data en inschrijven voor de Fast Track MBA

Je kunt op ieder moment van het jaar starten met de Fast Track MBA opleiding.

Ben je geïnteresseerd in de DNHS Fast Track MBA? Dan kun je de volgende stappen ondernemen:

1.
Kom naar het eerstvolgende Fast Track MBA introductiecollege – we vertellen je meer over de opleiding en de manier van studeren en gaan meteen aan de slag met de eerste inzichten in toegepaste bedrijfskunde die je meteen toe kunt passen in je werk! Je kunt je hier eenvoudig inschrijven.

2.
Kun je niet zo lang wachten? Plan dan nu een informatie- of intakegesprek met een van onze Bedrijfskundige Meesters. In een online of offline gesprek gaat we dan kijken hoe de studie bij jou past, welke zaken er bij jou in de organisatie spelen en hoe toegepaste bedrijfskunde jou daarbij kan helpen meer IMPACT te krijgen

3.
Eerst meer weten? Download dan nu de brochure voor de Fast Track MBA en verdiep je in alle rust in de opleiding. Daarna kun je natuurlijk ook nog naar het introductiecollege komen als je de DNHS aanpak ook wilt ervaren en staan we altijd klaar om vragen die dan nog overblijven te beantwoorden.

4.
Ben je meer een doener en wil je ervaren hoe onze online omgeving werkt? Schrijf je dan kosteloos in als deelnemer op de DNHS Campus. Je kunt dan nog niet bij de lesmaterialen van de Fast Track MBA, maar je kunt alvast wel rondkijken op onze digitale Campus en meedoen met alle openbare discussies, blogs en challenges

Aanmelden

Is de Fast Track MBA iets voor jou? Kom dan naar het vrijblijvende DNHS Fast Track Introductiecollege. Op dit college proef je de DNHS sfeer, bespreken we de inhoud en opzet van de opleiding, jouw ontwikkelbehoefte, mogelijke vraagstukken in jouw organisatie voor de analyse en kun je je vragen over de opleiding stellen. We vertellen je ook al vast de eerste bedrijfskundige methodieken, zodat je eigenlijk je eerste les al hebt gehad.

Deelnemers over de Fast Track MBA

DNHS staat met haar Fast Track MBA garant voor:

 • Het behalen van het MBA diploma in één jaar met slechts 4 tot 6 uren per week studie:
 • Een op de arbeidsmarkt onderscheidend diploma;
 • Gepersonaliseerd leren;
 • 24/7 studeren en minimale reistijden;
 • Ieder moment van het jaar kunnen starten;
 • Maximale actualiteit;
 • Specialisatie naar behoefte;
 • Het geleerde direct in je eigen praktijk kunnen toepassen;
 • De oplevering van een bedrijfskundig strategisch plan voor je eigen organisatie;
 • Een aantrekkelijke investering van € 12.500, BTW vrijgesteld.

Wil jij je verder ontwikkelen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Je ontvangt blogs en tips
die je gelijk toe kunt passen!
Ja, schrijf me in!