FAQ

Inschrijving

De eventuele toelatingseisen staan per opleiding in de studiegids, brochure van de opleiding of op onze website. Indien er toch twijfel is over de toelatingseisen van een van onze opleidingen, neem dan contact met ons op! Wij kunnen direct uitsluitsel geven over de toelating tot een van onze opleidingen. Je kan ons of bereiken via info@dnhs.nl of 06-20712815. 

Belangrijk om voor toelating in aanmerking te komen is dat je een HBO/HBO+ werk- en denkniveau moet hebben (diploma is geen vereiste) en werkervaring moet hebben. Deze werkervaring gebruiken we namelijk als katalysator voor jouw bedrijfskundige ontwikkeling. Twijfel je of je hieraan voldoet? Plan dan een gesprek, dan onderzoeken we het samen met jou.

Dat zou zeker kunnen! In een persoonlijke intake kunnen we samen bepalen waar jij staat in jouw ontwikkeling en wat voor jou de meest effectieve stap is in jouw ontwikkeling. Wat voor jou de meest effectieve keuze is om zo snel mogelijk je nieuwe rol op te pakken, is niet vanuit jouw functie te zeggen. Daar gaan we samen voor zitten om te bespreken. 

Wij geven geen vrijstellingen voor delen van de Fast Track MBA, of andere DNHS programma's en opleidingen op basis van vooropleidingen! Onze opleidingen benaderen de stof vanuit een integraal perspectief. Dat betekent dat je de stof die je in eerdere opleidingen hebt geleerd, bij ons op een integrale benadering wordt gebruikt.

De vraag om vrijstelling wordt vaak gesteld voor de Fast Track MBA-opleiding - omdat er bijvoorbeeld al deelcertificaten in bepaalde vakken zijn behaald aan een universiteit of business school. Omdat de opleidingsfilosofie van DNHS Business School zo anders is - we beginnen met integraal kijken en denken - geven we geen vrijstellingen. Je zult deels dezelfde theorie voorbij zien komen, maar je zult ook merken dat we andere dingen doen met diezelfde theorie. Je hebt dan in ieder geval het voordeel dat je de modellen etc al een keer hebt gehad.

De eindtoets van de Fast Track MBA vindt plaats op basis van een MeesterWerk - een strategische bedrijfskundige analyse inclusief een strategisch advies. Het zou daarom raar zijn dat we je op basis van eerdere opleidingen, een deel van de analyse niet laten doen.

Bijeenkomsten

Het grootste deel van de DNHS opleidingen en programma's is ontworpen om online te volgen. Onze digitale DNHS Campus is ontworpen om online in volle interactie met elkaar te werken aan jouw bedrijfskundige ontwikkeling.

Tijdens de Corona-maatregelen zijn ook al onze MasterClasses online gebracht. Dit is zo goed geëvalueerd door onze studenten - volledige interactie, heel persoonlijk en zonder reistijden - dat we onze MasterCLasses online blijven geven. Dit in de vorm van halve dagen via onze digitale collegezaal. Om elkaar toch fysiek te ontmoeten, zullen wij elk kwartaal (indien mogelijk) een fysieke LIVE Hot Seat organiseren voor onze alumni en studenten.

DNHS Business School heeft haar thuisbasis in Den Haag. 

Alle MasterClasses en LIVE Hot Seats worden opgenomen. Mocht je niet aanwezig zijn, kun je als student dus alles terug kijken op een later tijdstip.

Zoals wij het in DNHS termen zouden uitdrukken: wij zijn meer met het proces en de ontwikkeling van jou als persoon en bedrijfskundige bezig dan met de inhoud van jouw werk. Van technische analyses, naar het verkrijgen van inzicht wat je met die analyses kunt doen. Wij werken alleen met de informatie die jij aanlevert. Jij zit dus ten alle tijden aan het stuur! Daarnaast zijn ook wij professionals in ons vak. Elke Bedrijfskundige Meester van DNHS Business School is zich terdege bewust van de vertrouwelijkheid van de soort informatie die we tijdens de programma’s en coachings gebruiken. Vertrouwelijkheid is voor ons een tweede natuur.

Bij alle DNHS Business School programma’s werk je met je eigen bedrijf of vraagstuk als praktijkcase. Dat doen we bewust omdat:

 • De vertaling van de stof naar de praktijk gebeurt zo altijd op de manier die voor jou het meest bruikbaar is. Zo haal jij het maximale rendement uit welk programma dan ook;
 • Elk uur studie bij DNHS Business School geeft meteen een enorme boost aan jouw effectiviteit als professional, juist omdat het over jouw werk en jouw organisatie gaat;
 • Het bedrijf maakt gebruik van de expertise van de DNHS Bedrijfskundige Meesters die met jou meedenken en jou input geven op jouw vraagstuk.

Voor het werken in groepen is vaak specifieke detailinformatie (die het geheel vertrouwelijk maakt ook) helemaal niet nodig. Het gaat vaak over:

 • De manier waarop besluiten worden genomen;
 • Het proces in de organisatie waarom iets wel of niet gebeurt;
 • De interactie tussen mensen in de organisatie;
 • De keuzes die er gemaakt zijn over de structuur en de coördinatie van werkzaamheden;
 • Mogelijke reacties op bewegingen in de markt;
 • Je eigen positie en bewegen in dit “spel”.

Daarmee bepaal jij ten alle tijden welke vertrouwelijke informatie je deelt tijdens de MasterClasses.

Waarom de Fast Track MBA?
Studiemateriaal / DNHS online Campus

Zodra je inschrijving bij een van onze opleidingen rond is en je hebt een account op onze DNHS Campus (die kun je nu al aanmaken), krijg je toegang tot de opleiding van jouw keuze. Hiermee krijg je toegang tot al onze modules, literatuur en opdrachten - of voor de modules die je bij de start van de opleiding nodig hebt. Per module krijg je een mail met informatie, zodat jij precies weet wat je wanneer moet doen.

Ontwikkeling en kwaliteit zijn erg belangrijk voor DNHS Business School. Hierom werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van ons studiemateriaal. Wij nemen aan het begin van elke studielichting al het studiemateriaal door, zodat wij er zeker van zijn dat het studiemateriaal up-to-date is. Als je al met de opleiding bezig bent houden we je van updates van de modules op de hoogte via onze weekmail.

DNHS Business School gebruikt kwalitatief goede en hoogstaande Nederlandse literatuur. Mochten er binnen een bepaald vakgebied of literatuurstroom, geen goede Nederlandstalige boeken of modellen zijn, dan zullen wij Engelstalige literatuur gebruiken. Echter, wij zullen de Engelse literatuur voor jou vertalen in het Nederlands! Onze opleidingen zijn namelijk volledig in het Nederlands!

 

Over de opleiding en de status van het diploma

De DNHS Fast Track MBA is speciaal ontwikkeld zodat je de opleiding goed kunt combineren met werk en privé. Tijdens de opleiding, gebruiken wij jouw ervaringen en expertise om Bedrijfskundig integraal kijken te ontwikkelen. Doordat wij gebruik maken van onze online campus, kan jij jouw studietijd zo goed mogelijk indelen - jouw opleiding is namelijk 24/7 voor jou beschikbaar. De tijdstippen en data van onze MasterClasses zijn al ver van te voren bekend, waardoor jij dit makkelijk in je agenda kan passen.

Toch weten we ook dat - hoe goed we ook afstemmen op een druk leven - er altijd situaties kunnen zijn waarbij de opleiding niet jouw eerste prioriteit is. Daarom krijg je ook de tijd om echt volledig zelf de regie te nemen: je kunt de opleiding in 12 maanden doen, maar je mag er maximaal 24 maanden over doen. Dat betekent dat je - als jouw eerste prioriteiten even ergens anders liggen - gewoon gebruik maakt van de tijd die in de opleiding geboden wordt. Gemiddeld doen onze studenten 16 maanden over de opleiding. Er is in onze manier van werken dus niet zoiets als achterlopen - alleen het bijstellen van de planning. Jij hebt ten alle tijden de regie, maar als het nodig is denken wij graag met je mee.

We hebben ons tot doel gesteld om mensen uit het middenveld van de organisatie de gereedschappen, de kennis, ervaring en vaardigheden aan te reiken en te laten leren die ze helpt om een volwaardig gesprekspartner te zijn voor het bestuur of de directie en die ze helpt om een betere invulling te geven aan de taak en rol die ze hebben binnen de organisatie. Een opleiding dus die haar basis heeft in de laatste inzichten uit de (internationale) bedrijfskunde en gericht op toepassing in de praktijk.

We hebben op dit moment een positief advies van het NVAO panel, een advies dat per 5 maart 2024 is overgenomen door het NVAO bestuur. Je kunt hier het volledige adviesrapport van de NVAO lezen. Het vervolg van het accreditatieproces is de instellingstoets door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Bij een positief besluit op deze instellingstoets - de laatste fase in het accreditatieproces - mag DNHS Business School zich Instituut voor Hoger Onderwijs volgens de Nederlandse wet noemen. Deze laatste stap is inmiddels in gang gezet. 

De hoop en verwachting is dat we dit gehele proces voor zomer 2024 doorlopen hebben.

Ja, dat klopt. Het gaat ook om jouw werk, jouw leidinggevende(n) en alles wat speelt in jouw organisatie. Juist daarom is het belangrijk om te snappen hoe de organisatie werkt. Niet alleen door de theorie te leren, maar ook om onder begeleiding van ervaren bedrijfskundige meesters de vertaling te maken naar de specifieke situatie waar jij in werkt.

Omdat we juist jouw werk en organisatie voor jou centraal stellen in de Fast Track MBA en we beginnen met de methoden van integraal kijken en denken merken de meeste van onze studenten na drie tot vier maanden al een verschil in hun werk. Ze gaan andere vragen stellen, dagen meer uit tot het zien en bespreken van echte problemen en helpen zo de organisatie in het maken van betere keuzes. 80% van onze studenten heeft tijdens het doorlopen van de opleiding dan ook de overstap gemaakt naar een andere baan (binnen en buiten de organisatie) of heeft een andere invulling gegeven aan dezelfde baan - meer strategisch, meer aansturend. Al onze studenten ervaren dat ze tijdens de opleiding al meer gesprekspartner zijn geworden voor het bestuur of de directie. En daar gaat het om met het bereiken van meer impact.

Als ervaren specialist ben je met je vak bezig en geef je vorm aan projecten en werkzaamheden van de organisatie. Maar naarmate je verantwoordelijkheden – en de projecten – groter worden spelen er meer zaken mee in de keuzes die je maakt dan alleen jouw specialisme. Dat geeft jou, als professional en/of manager de verantwoordelijkheid ook over de grenzen van jouw vak heen te kijken. Om als het nodig is, het belang van het bedrijf hoger te stellen dan het inzicht vanuit jouw expertise. Daarvoor moet je wel zich hebben op wat er belangrijk is voor de organisatie. Dat is precies wat bedrijfskundig kijken inhoudt.

 

Andere keren moet je juist vasthouden aan jouw expertise om zo het geheel naar een hoger plan te kunnen trekken. Dan heb je de taal nodig waarmee je jouw inzicht kunt delen met andere beslissers. Ook daar helpt bedrijfskunde bij.

Dat kan zeker! Als dat bij jou past... MBA’s zijn traditioneel de plek waar je bedrijfskundige kennis haalt: vaak van oudsher grote leerfabrieken waar je klassikaal, vak voor vak verdiept in de modellen en theorieën. De vakken sluit je dan af met een tentamen of een paper voordat je doorgaat naar een volgende vak. Als je alle vakken zo doorlopen hebt kun je de opleiding afronden.

De meeste MBA’s zijn nog steeds erg theorie gedreven. De link met de praktijk wordt gemaakt door de casestudies die de stof moeten verduidelijken. Voor sommige mensen is dit een veilige en bekende manier van leren. Maar in de praktijk niet effectief. McKinsey onderzocht al in 2005 dat een jaar na een afgeronde traditionele MBA, afgestudeerden nog maar 10% van het geleerde wisten. En dan hebben we het nog niet eens over wat er gebruikt wordt.

Daarom hebben wij het onderwijsconcept drastisch omgegooid en bieden wij de Fast Track MBA aan! Om het leren te vergemakkelijken. Hierbij hebben wij het dus over het rendement voor jou als professional en voor jouw organisatie te verhogen. Hierbij maken wij gebruik van ons blended-learning systeem. Een aanpak die zich richt op het proces, welke inzichten je daaruit kunt krijgen en wat je ermee kunt. Wij leren jou waar jij de informatie kunt vinden en hoe je naar verschillende modellen moet kijken. We kiezen deze aanpak omdat wij weten dat het belangrijker is om de taal van de vakgebieden te kunnen praten en snappen, dan om de diepte van het vak zelf te begrijpen - of zelf uit te kunnen voeren.

Twijfel je wat voor jou de beste keuze is, doe dan onze Pre MBA! Daarin vertellen we je wat een MBA-opleiding is en welke soorten opleidingen er zijn. Zo kom je beter geïnformeerd tot een beslissing die bij jou past!

Je werkgever betaalt jouw opleiding
Veel werkgevers stimuleren hun medewerkers om een opleiding te volgen en zijn daarom bereid (een deel van) de studiekosten te betalen. Immers, met een investering in jou heeft je werkgever direct profijt van jouw kennis en vaardigheden. Je werkgever heeft vaak een apart opleidingsbudget en de scholingskosten zijn als bedrijfskosten fiscaal aftrekbaar.

Houd er wel rekening mee dat je werkgever aan je kan vragen een opleidingsovereenkomst te tekenen. Daarmee moet je vaak een deel van het opleidingsbudget terugbetalen wanneer je binnen een bepaalde tijd uit dienst gaat. Mocht je behoefte hebben aan informatie die voor jouw werkgever inzichtelijk maakt wat de ROI (return of investment) is van jouw opleiding bij DNHS Business school voor zijn bedrijf, dan hebben wij uiteraard die informatie voor jou! 

DNHS Business School biedt al haar deelnemers de mogelijkheid om de studiekosten gespreid over de opleidingsduur te betalen. Dit kan – afhankelijk van de studieduur – in twee of drie jaarlijkse termijnen. Voorwaarde is wel dat je laatste termijn betaald is, voordat de opleiding is afgerond.

Het is ook mogelijk om een deel privé en een deel door de organisatie te laten betalen. Voor meer informatie over deze betalingsoptie, kan je contact opnemen met info@dnhs.nl

Overige vragen

Dat DNHS Business School veel gratis weggeeft - zoals eBooks, onze kennisbank en veel open bronnen op onze DNHS Campus - komt omdat het onze visie en overtuiging is dat professionals het verschil gaan maken bij de huidige ontwikkelingen die er in organisatie en samenleving spelen. Door jou toegang te geven tot een groot deel van onze bronnen kunnen we je helpen om die rol beter in te vullen. Het voor ons houden van informatie past dan gewoon niet bij onze overtuigingen.

Natuurlijk zien wij jou graag terug in een van de DNHS trajecten of bijeenkomsten, maar nog liever zien wij dat je direct aan de slag gaat om jouw impact te vergroten. Daarom geven wij zoveel gratis weg.

Geen addertjes onder het gras dus, wel een gemeenschappelijk belang! Een gemeenschappelijk belang dat we het beste dienen door veel van de informatie die beschikbaar is gratis en voor niets weg te geven.

DNHS Business School geeft geen oordeel of je wel of niet goed bent in jouw vak. Wat wij vaak zien bij professionals die met zo’n vraag bij ons komen, is dat de “mismatch” met de directe leidinggevende vaak zit in:

 • Niet zien hoe de belangen liggen en hoe het politieke spel van de organisatie werkt;
 • Geen oog hebben voor de andere rol en doelen van de leidinggevende – en de gevolgen voor de eigen rol in het geheel van de organisatie;
 • Niet het verschil zien tussen: andere dingen belangrijk vinden, het professioneel niet eens zijn en persoonlijk afgewezen voelen;
 • Het belang dat jij ziet bij jouw werk en de waarde van ontwikkelingen in jouw vak niet uit kunnen leggen of kunnen koppelen aan de toekomst van de organisatie.

Dat zijn zaken waar DNHS Business School absoluut bij kan helpen! Jouw expertise op peil houden is jouw taak. Wij kunnen je helpen te snappen hoe de organisatie echt werkt en hoe jij binnen dat “spel” jouw invloed en regelruimte kunt creëren.

Als je een klacht hebt, dan kun je die richten aan info@dnhs.nl ter attentie van de directie. Zodra jouw klacht bij ons is ontvangen, krijg je daarvan een bevestiging en zullen we binnen een termijn van drie weken inhoudelijk op jouw klacht reageren. Mochten we deze termijn niet halen, dan krijg je daarvan bericht. Inclusief een termijn waarop we wel kunnen reageren.

In het OER van de opleidingen staat over onze klachten en beroepsprocedure het volgende beschreven

6. Bezwaar en Beroep 6.1 Bezwaar

1. Tegen de uitslag van een eindtoets, het oordeel van de jury of een uitsluiting van de opleiding kan binnen 3 weken schriftelijk bezwaar aangetekend worden bij de directie van DNHS Business School. Het bezwaar wordt alleen in behandeling genomen als de redenen voor het bezwaar in de brief beargumenteerd zijn.

 1. De brief van bezwaar moet voorzien zijn van naam, adres, contactgegevens, de opleiding waar het om gaat en het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt. Tevens dient de brief ondertekend te zijn door middel van een handtekening.

 2. De directie van DNHS Business School neemt het bezwaar in behandeling en onderzoekt de argumenten. Eventueel na gesprekken met de betreffende deskundigen wordt een besluit over het bezwaar genomen.

 3. De deelnemer krijgt schriftelijk uitsluitsel over de beslissing.

 4. Indien de deelnemer het niet eens is met het besluit van de directie van DNHS

  Business School kan zij een beroepsprocedure starten.

 5. Indien de deelnemer in het gelijk is gesteld en bij zijn/haar studie nadeel heeft

  ondervonden van de oorspronkelijke uitslag/beslissing, dan zal DNHS Business School trachten naar redelijkheid dit nadeel zoveel mogelijk te beperken en zich inspannen dit zo mogelijk op te lossen.

6.2 Beroep

De beroepsprocedure is vervat in de algemene klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure kent twee niveaus:

 1. Voor zakelijke en/of procedurele aangelegenheden fungeert de directie als eerste behandelingsinstantie.

 2. De examencommissie van DNHS Business school fungeert als beroepsinstantie. Dit wordt vervolgens uitgewerkt in artikel 6.3.3.

6.3 Procedure “Van klacht naar bezwaar, van bezwaar naar beroep”

De procedure is vervat in de algemene klachtenprocedure. De procedure kent drie niveaus: 1. Voor zakelijke en/of procedurele aangelegenheden fungeert de Directie als eerste

behandelingsinstantie.

14

 1. Tegen een besluit op een klacht wordt bezwaar aangetekend bij de Directie van DNHS.

 2. De examencommissie van DNHS fungeert als beroepsinstantie.

6.3.1 Klachtenprocedure

Na ontvangst van een klacht starten we de volgende procedure:

 1. Binnen 1 week krijg je een bevestiging dat we de klacht hebben ontvangen en hoor je wat de vervolgstappen zijn.

 2. Voor elke klacht wordt door DNHS een speciaal klachtendossier aangemaakt. In dit dossier wordt alle correspondentie en alle stukken betreffende de klacht verzameld.

 3. We behandelen de klacht zo snel mogelijk, maar uiterlijk 3 weken na de eerste brief ontvang je bericht van ons. We geven de voorkeur aan het behandelen en afronden van de klacht in een persoonlijk gesprek. Als je hier als klager geen prijs op stelt wordt je schriftelijk geïnformeerd over het oordeel van de Directie.

 4. Als het ons niet lukt de klacht binnen 3 weken na de ontvangstbevestiging op te lossen, hoor je van ons hoe lang we nodig hebben en welke stappen we gaan nemen.

 5. DNHS beraadt zich na afhandeling van de klacht over de vraag of en zo ja hoe de dienstverlening en de opleidingen zo verbeterd kunnen worden dat herhaling van dit type klachten wordt voorkomen. Als het tot een aanpassing in dienstverlening of opleiding komt, wordt hiervan aantekening gemaakt in het klachtendossier.

 6. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. DNHS BV behandelt de aangeleverde persoonsgegevens volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 7. Elk klachtendossier wordt minimaal 12 maanden na afhandeling van de klacht bewaard. Als je na afhandeling van je klacht een beroepsprocedure start wordt het klachtdossier bewaard tot minimaal 12 maanden na uitspraak van de beroepsprocedure.

6.3.2 Bezwaarprocedure

 1. Mocht de behandeling en het besluit op een klacht voor de klager niet voldoende behandeld zijn en conform de eisen die in dit kwaliteitshandboek daaraan worden gesteld, dan kan er binnen drie weken na de dagtekening op een schriftelijke besluit, bezwaar aangetekend worden bij de Directie van DNHS.

 2. De procedure hiervoor is als volgt:

  1. Het bezwaar wordt binnen een week na ontvangst door de Directie

   schriftelijk bevestigd

  2. Binnen 3 weken na het bezwaar tegen het besluit op de eerder ingediende

   klacht neemt de Directie een besluit op het bezwaar.

6.3.3. Beroepsprocedure

1. Mocht de klacht voor de klager niet voldoende behandeld zijn dan kan er beroep aangetekend worden bij de DNHS examencommissie.
2. De procedure hiervoor is als volgt:

15

a. Het beroep wordt binnen een week na ontvangst door de examencommissie schriftelijk bevestigd
b. Binnen 3 weken na deze eerste brief neemt de examencommissie het beroep in behandeling aan de hand van:

● De oorspronkelijke klacht
● De behandeling door de Directie ● Het oordeel en de afhandeling

c. Na maximaal 4 weken doet de examencommissie uitspraak over het beroep en hoe DNHS net de klacht moet omgaan.
d. De beslissing van de examencommissie over het beroep is voor de klager en DNHS Business School bindend.

3. De klager, DNHS Business School en de examencommissie zullen zonder elkaars toestemming niet naar buiten treden met mededelingen over de klacht, over privacy gevoelige gegevens en over de te ondernemen aangelegenheden van beide partijen, waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of kunnen begrijpen. Dit blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van kracht.

 

Ja, DNHS Business School biedt ook maatwerk- en incompany trajecten aan. Lijkt een maatwerk- of incompany traject voor jouw organisatie het meest passend? Stuur dan een mailtje naar info@dnhs.nl en we nemen contact met je op om de behoeften en mogelijkheden te bespreken.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?