Onderzoeken laten zien dat de versnelling van de buitenwereld in toenemende mate consequenties heeft voor het bestaansrecht van organisaties. We leven in een wereld waarinnieuwe ontwikkelingen steeds sneller gaan en de complexiteit en onzekerheid alsmaar toenemen. We maken onderdeel uit van de VUCA-wereld: waarbij VUCA staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity.

Organisaties moeten anders gaan werken. Vastomlijnde lange termijn plannen en traditionele invulling van rollen zijn verleden tijd. Het is tijd structureel inzicht te krijgen in de veranderende omstandigheden en steeds weer nieuwe kaders te schetsen om flexibel te kunnen reageren. Het wordt de kunst om meer dan ooit als organisatie wendbaar te worden.

Een MBA met focus op bedrijfskundig leiderschap

De geschetste ontwikkelingen dwingen directies en besturen namelijk meer en meer om op hoofdlijnen te gaan besturen en de externe relaties van de organisatie te zoeken en onderhouden. Die beweging heeft consequenties voor jou: als middelmanager en senior professional. Maar ook voor de MKB ondernemer, zij het in een iets andere rol. Jij bezet de plek in de organisatie waar de strijdige krachten van verandering en tegelijkertijd de vasthoudendheid voor het door laten lopen van de dagelijkse processen voor de organisatie gestalte moeten krijgen. Een positie waar het krachtenveld speelt tussen strategische doelstellingen versus going concern.

Meer dan ooit tevoren moet je zowel top down als bottom up de consequenties van keuzes kunnen doorzien en er naar handelen. Je moet over de grens van eigen vakgebied en afdeling heen een andere, meer strategische of beleid makende, rol vervullen. Daarom doorloop je tijdens de opleiding een strategische analyse in je eigen organisatie. Je leert je eigen organisatie in kaart te brengen en de integraliteit van de onderdelen te doorzien. We geven je inzicht hoe je signalen en ervaringen uit de organisatie en omgeving traceert, analyseert en vertaalt. We leren jou en laten je ervaren waar (strategische) oplossingsrichtingen liggen die jouw organisatie daadwerkelijk verder helpen.

Al na enkele maanden studeren aan de DNHS Business School zul je in je eigen praktijk ervaren dat je steeds meer een voortrekkersrol inneemt. Dat je steeds meer een prominente bijdrage levert aan de ruggengraat van de organisatie en de sleutel tot bestaansrecht. Dat maakt dat de directie/het bestuur zich verzekerd weet van een sterke binnenkant van de organisatie. Zij kan erop vertrouwen dat signalen vanuit de organisatie en de omgeving tijdig, vakkundig en ter zake doend aangereikt worden. Daarmee krijgen zij ruimte voor de cruciale externe oriëntatie naar bijvoorbeeld stakeholders en samenwerkingspartners.

Het fundament van de Fast Track MBA

In onze visie is daarvoor het ontwikkeling van bedrijfskundig kijken en handelen een cruciale voorwaarde, samen met nieuw leiderschap. Deze onderwerpen vormen dan ook het fundament van de Fast Track MBA. Samen gaan we op pad om jouw toekomstige rol en verantwoordelijkheid vol zelfvertrouwen inhoud te geven: we gaan jou vaardig en kundig maken om vraagstukken en situaties in een integraal verband binnen de organisatie te doorgrondenen zo een wezenlijke bijdrage aan de organisatie te leveren. Of zoals een alumni schreef:‘bij DNHS leer je geen trucjes en theorieën, maar je ontwikkelt een bedrijfskundig oog waardoor je begrijpt wat er in een organisatie speelt en nodig is om van daaruit zelfstandig vorm te geven aan de toekomst van de organisatie’.

De fiscus betaalt nog mee!

In 2019 betaalt de fiscus nog mee als je de Fast Track MBA voor eigen rekening neemt. Zo wordt het wel heel aantrekkelijk om te investeren in je eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Lees hier meer over de mogelijkheden van studieaftrek.

Wil jij je verder ontwikkelen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Je ontvangt blogs en tips
die je gelijk toe kunt passen!
Ja, schrijf me in!