Vijf stappen die we kunnen leren van innovatieve organisaties

Uit het McKinsey onderzoek komen vijf stappen naar voren die de top innovatieve organisaties ondernemen en waar we als organisaties van kunnen leren om nu aan te haken bij deze ontwikkelingen:

1. Leer de juiste vragen te stellen

Generatieve AI draait op algoritmes. Top innovatieve organisaties hebben al kennis en ervaring opgebouwd hoe deze algoritmes werken en welke vragen we aan het systeem moeten stellen om het maximale rendement te halen uit generatieve AI. Het gaat hierbij om ervaring opdoen, weten welke vragen wel tot resultaten leiden en welke niet. En het gaat ook om het opbouwen van inzicht in waar generatieve AI nu al een rol zou kunnen spelen in het dagelijkse proces, en waar nu nog niet.

2. Steile leercurve

Top innovatieve organisaties kennen een systeem van experimenteren, snelle resultaten behalen, evalueren en reflecteren en leren van deze inzichten voor ene volgende ronde experimenteren. Dit wordt ook wel het systeem van ‘act fast, fail fast, learn fast’ genoemd. Dat betekent ook dat het experimenteren een doelstelling op zichzelf wordt, niet de rendementsdoelstellingen die ermee bereikt moeten worden. Het opdoen van ervaring, het ervan leren en blijven experimenteren met als doel beter te worden is het doel.

Hierbij hoort ook het vermogen een ontwikkelrichting die geen inzichten en geen resultaten oplevert snel stop te zetten, om vanuit daar iets geheel anders te proberen.

En belangrijk: dit experimenteren en leren moet op alle niveaus van de organisatie plaatsvinden. Deze nieuwe generatie technologie komt nooit tot volle wasdom als de organisatie besluitvorming over experimenten en toepassingen door het bestuur laat nemen. Deze nieuwe generatie technologieën is met name krachtig als ze in de dagelijkse processen hun rol kunnen pakken. Daar kunnen mensen versnelling in de processen bereiken als ze niet alleen leren om de juiste vragen te stellen, maar ook om slechte oplossingen en antwoorden snel te doorzien.

3. Consequent en doorlopend verzamelen van data

Wil je generatieve AI goed laten functioneren dan moet er continue en doorlopende aandacht zijn voor het verzamelen van interne en externe data. Vanuit de processen, vanuit klantinteracties – alles kan een waardevolle databron zijn. Maar alleen als het systeem ook toegang heeft tot deze data. Want de antwoorden die generatieve AI geeft is zo goed als de data waar het systeem gebruik van kan maken.

En als we het over dataverzameling hebben in relatie tot generatieve AI dan hebben we het ook over databeveiliging, privacy borging, governance en compliance. En ook hoe er geacteerd moet worden als de data niet goed beveiligd blijkt te zijn; als er een datalek is. Binnen de organisatie moet hier vooraf over nagedacht worden, niet op het moment dat er een datalek zich voordoet.

4. Lerend vermogen organiseren

Ik heb hierboven al beschreven dat een steile leercurve belangrijk is bij het vormgeven van generatieve AI experimenten, maar onderzoek laat ook zien dat het borgen van lerend vermogen met korte leercycli op alle fronten van de organisatie een stevige plus is als het gaat om het vormgeven en realiseren van innovaties. Want de innovaties zelf vinden, als ze gedreven worden door generatieve AI, niet alleen op projectbasis bij IT plaats, maar voornamelijk in de lijnorganisatie, dicht bij de dagelijkse processen.

5. Werk toe naar processen waar geen mens meer bij betrokken is

De kracht van generatieve AI – en de snelheid – komt met name tot zijn recht als je AI in gaat zetten op processen waar geen mens meer aan te pas komt. Want mensen kunnen aanzienlijk minder snel en minder doordacht schakelen als generatieve AI. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de mens de beperkende factor is bij het inzetten van generatieve AI in de organisatie.

Dat betekent dat in het leerproces continu oog moet zijn voor de uitbreidingsmogelijkheden om generatieve AI meer van het proces over te laten nemen. Natuurlijk als de organisatie meer ervaring op heeft gedaan met het werken met generatieve AI en er betere vragen gesteld kunnen worden.

Het volgende verschil tussen top innovatieve organisaties en minder innovatieve organisaties geeft een duidelijke boodschap voor elke organisatie die aan de slag gaat met het ontdekken en inzetten van generatieve AI:

Experimenteren, leren en toepassen van generatieve AI moet breed in de organisatie ingezet worden en niet voorbehouden worden of georganiseerd worden in de IT of de ontwikkelafdeling. Generatieve AI moet een dagelijkse invalshoek zijn voor alle managers, leidinggevenden en staf-professionals die vanuit het middenveld van de organisatie dagelijkse operationele processen aansturen en vormgeven. Juist daar moet AI bekend worden en moet er geëxperimenteerd worden.

Alle redenen dus om jezelf en jouw collega’s meteen in te schrijven voor de DNHS ChatGPT Challenge.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?