Vijf krachten model

Een vijf krachten model is een model voor de meso-analyse van de omgeving. In het vijf krachten model wordt gekeken naar de krachten die op de organisatie inwerken. De krachten waarnaar gekeken wordt zijn: de interne concurrentie in de bedrijfstak, leveranciers, klanten, nieuwe toetreders en substituten.

Toelichting:

Het meest eenvoudig is het vijf krachtenmodel te laten zien aan de hand van het figuur van het model:

Afbeeldingsresultaat voor vijf krachten model

Met het model breng je in kaart de kracht – of macht – van elk van de vijf posities op het maken van strategische keuzes voor alle soortgelijke bedrijven. Het gaat dus niet om de macht van een bepaalde klant op de eigen organisatie.

Wil jij je verder ontwikkelen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Je ontvangt blogs en tips
die je gelijk toe kunt passen!
Ja, schrijf me in!