Verkiezingen – bedrijfskundig bekeken

Vandaag zijn de verkiezingen voor de tweede kamer en de nieuwe Regering van Nederland de komende vier jaar. En belangrijk moment dus om als burgers van Nederland te laten werken wat we willen en hoe we de toekomst van Nederland er uit willen laten zien.

Deze blog bevat geen stemadvies, maar wel het advies te gaan stemmen!!

Heel veel partijen zorgen samen voor marktwerking

In Nederland kennen we een meerpartijen stelsel. Dat betekent dat als je met een groep medestanders politiek of maatschappelijk iets belangrijk vindt, je een nieuwe politieke partij kunt starten. En mee kunt doen aan de kamerverkiezingen voor de tweede kamer. Veel groepen in de samenleving hebben deze keer gebruik gemaakt van dat recht. We hebben dus een zeer uitgebreide kieslijst waarin we keuze te over lijken te hebben.

Al deze partijen samen zorgen er voor dat geen enkele politiek partij de overhand of macht krijgt. En dat alle politieke partijen zich ook bewust moeten zijn van wat er leeft in de samenleving. Als ze zich niet bewust zijn van de gevoelens in de samenleving dan prijzen ze zichzelf uit de markt. Wij – de burgers van dit land – stemmen dan namelijk gewoon op een andere partij.

Je zou kunnen zeggen dat de politiek daarmee marktwerking kent. Wij – de markt – geven vandaag aan welke kant we op willen en wat we belangrijk vinden.

De beloftes van de verschillende partijen zijn niet loos

Deze campagne periode waarin de verschillende partijen zichzelf presenteerden was anders dan anders. Voor ons een verademing. Minder bloemen en folders op locale markten. Minder zaaltjes vol met mensen die toch al wisten wat ze gingen stemmen. Meer inhoud op tv.

Ook de burger kwam op tv aan bod en kon via een opgenomen video vragen stellen aan de lijsttrekkers. Een veel gehoorde vraag was waarom politici van alles beloven in de campagne en dat vergeten als ze eenmaal gekozen zijn. Daar hebben we wel een bedrijfskundig antwoord op – dat we gek genoeg van de politici in al die debatten niet gehoord hebben…

Door te stemmen op een politieke partij zorg je dat die partij meer zetels krijgt in het parlement. En mogelijk mee kan doen aan de regering. Die zetels vertegenwoordigen stemrecht.

Geen enkele partij heeft – zoals hierboven al gezegd – genoeg zetels om alleen te regeren en alleen voorstellen aan te nemen. Dat betekent dat over voorstellen onderhandeld moet worden. Door op een partij te stemmen vandaag, geef je die partij wat meer onderhandelingsmacht. Onderhandelingsmacht die – als het goed is – de voorstellen en besluiten net wat meer richting het standpunt van die partij kan bewegen.

Het partij programma geeft de koers, niet de uitkomst

Het is dus belangrijk het verschil te zien tussen de koers – de toekomst – die een partij voor Nederland ziet en de uitkomst die die partij de komende vier jaar in Nederland weet te bereiken. Dat zijn twee verschillende dingen. Hoe meer stemmen een partij krijgt hoe meer hun toekomstbeeld aan de onderhandelings- en besluitvormingstafel overeind blijft.

Daarom: geen stemadvies, we geloven teveel in bedrijfskundige principes van de markt en de belangen die wij vandaar doorgeven aan de bestuurders van dit land voor de komende vier jaar. Wel het advies om te gaan stemmen! Laat vandaag weten wat jij – als burger van dit land – voor de komende vier jaar aan belangrijke punten terug wilt zien aan de onderhandelingstafel en bij besluitvorming.

En dat gaan we met al die verschillende belangen de komende vier jaar zien wat er uit die onderhandeling en besluitvorming komt. Vast een genuanceerd beeld zonder al te veel drastische koerswijzigingen. Want daarvoor zitten er straks met al die verschillende partijen teveel belangen samen aan tafel om voorstellen te corrigeren en bij te sturen.

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?