Van disfunctionerende teams naar functionerende teams

Hoe begin je met bouwen aan een goed functionerend team?

We zeiden het al. November is eigenlijk altijd een maand waar we beginnen met terugkijken om van daar uit weer verder te kijken de toekomst in.

En meestal is dit ook een periode waar op het persoonlijk functioneren wordt gereflecteerd. Natuurlijk buitengewoon belangrijk voor zowel de organisatie als de betrokkene.

Wat veel minder gangbaar is, is om met het team waar je onderdeel van uit maakt een reflectie of -zo jij wilt- een beoordeling te doen.

Wat ging nu goed afgelopen jaar en wat kan beter. Niet alleen afgemeten en gerelateerd aan doelstellingen die per team wel of niet gehaald zijn, maar in algemene zin.

Want immers ook als doelstellingen wel gehaald zijn wil niet zeggen dat het team op top van haar kunnen heeft gefunctioneerd. Misschien zat er wel veel meer in en zijn doelstellingen eigenlijk gerealiseerd ondanks het functioneren van het team.

Niet alleen persoonlijke functioneringsgesprekken, maar ook team functioneringsgesprekken!

Belangrijk is dus om niet alleen het persoonlijk functioneren maar ook het functioneren van het team periodiek aan de orde te stellen en daar gezamenlijk verbeterpunten uit te destilleren.

Uiteraard zijn daar verschillende methodieken voor, maar de methodiek die onlangs mijn pad kruiste is die van Patrick Lencioni en deze wil ik je niet onthouden vanwege de grote realiteitswaarde van het model.

Lencioni baseert zijn model op 5 uitgangspunten of oorzaken van het dysfunctioneren van een team. De oorzaken staan niet los van elkaar maar volgen elkaar op als een logisch gevolg van de voorgaande.

1. Vertrouwen

In teams -zegt Lencione- begint het allemaal met vertrouwen. Als vertrouwen ontbreekt dan is een team dermate kwetsbaar dat ongehinderd en zonder scrupels discussiëren over ideeën over wat kan of niet kan, of waardoor de teamleden worden gedemotiveerd, dan niet plaatsvindt. En dat deze discussie wel moet plaatsvinden is evident. Het team krijgt hiermee nl. ingrediënten in handen om het anders en beter te doen in het vervolg waardoor individuele teamleden beter functioneren en er geen frustratie onder het oppervlak blijft bestaan….

2. Afwezigheid van angst voor conflicten

Het team heeft daarmee geen angst voor conflicten waardoor er ongehinderd over allerlei soorten ideeën kan worden gediscussieerd.

3. Gebrek aan commitment

De volgende stap is volgens Lencione het gebrek aan commitment. Als er in een team onvoldoende vertrouwen dan zal er binnen het team onvoldoende discussie ontstaan. Dit kan zijn over allerlei zaken die het team danwel individuele teamleden hinderen. Men kan bang zijn om ideeën naar voren te brengen. Als gevolg daarvan zal er onvoldoende commitment zijn aan het team en door het team geformuleerde doelstellingen.

4. Geen verantwoordelijkheid nemen

Het is dus essentieel dat een team -ondanks de discussie en ondanks het feit dat individuele teamleden het mogelijk niet allemaal eens zijn of worden over genomen beslissingen- zich wel committeert als een besluit eenmaal genomen is. Dus met andere woorden: Je mag binnen het team zoveel van mening verschillen als je wilt maar eenmaal tot besluitvorming over gegaan, moet je je bij het meerderheidsstandpunt en de eventuele genomen beslissing kunnen neerleggen. En vervolgens moet je ook loyaal kunnen zijn als het besluit ter uitvoering moet worden gebracht.

Is dit nl. niet het geval dan zul je zien dat het team of individuen in dat team geen verantwoordelijkheid gaan nemen voor groepsbesluiten.

5. Niet gecommitteerd aan de realisatie van doelen en of teamsucces.

En als dat het geval is dan wordt men onverschillig voor de te behalen resultaten of het teamsucces, wat dat dan ook maar is.

Lessons learned

Als je dus onderkent dat je team een niet goed functionerend team is en je wil de transitie in naar succes dan zijn er een aantal sleutels waaraan je moet gaan draaien.

  1. Begin met het bouwen van vertrouwen. Als vertrouwen er is binnen het team en tussen de individuele teamleden dan kan er ook van uit gegaan worden dat het team
  2. Niet bang is om in alle vrijheid en zonder het gevoel dat er consequenties zijn kan spreken over ideeën en zaken die hun functioneren in de weg zitten.
  3. Als deze vrijheid wordt ervaren gebaseerd op onderling vertrouwen, dan zal een team en de leden daarvan gemakkelijker hun commitment kunnen geven aan besluiten die worden genomen ook als deze niet maar  hun individuele besluit zou zijn. Dit is nl de enige manier waarop een team en dus een organisatie kan functioneren.
  4. Teamleden zullen elkaar dan ook verantwoordelijk houden voor teambesluiten en zichzelf ook verantwoordelijk – niet alleen voor hun eigen stuk, maar ook voor het geheel- voelen.
  5. Het team is daarmee gefocust op het behalen van successen en het behalen van resultaten.

 

Bedrijfskundig gesproken gaat dit leerstuk over professionele loyaliteit en verantwoordelijkheid. Een onderwerp dat in het kader van het functioneren van de organisatie vanuit verschillende optieken aan de orde komt in de Fast Track MBA. Ben jij bedrijfskundig geïnteresseerd en zou je over dit onderwerp of andere onderwerpen die de organisatie raken meer willen weten? Meld je dan eens aan voor één van onze introductiecolleges   of voor een één op één gesprek !

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?