Toegepaste bedrijfskunde als zelfstandig vakgebied

Een van de grote managementgoeroes – in ieder geval een van de eerste en meest aangehaalde auteur en denker over management – is Peter Drucker. Drucker keek naar management als naar een vaardigheid die je kunt leren, als je de principes ervan kent.

Maar Drucker ging verder – in zijn beschrijving van management gaat het niet alleen om de vaardigheid om leiding te geven, maar breder: de praktijk en vaardigheid om een organisatie te richten, in te richten en te laten verrichten. In die betekenis is wat Drucker beschrijft als management misschien wel de beste beschrijving van toegepaste bedrijfskunde.

Daarmee is Peter Drucker in feite ook een van de grondleggers van toegepaste bedrijfskunde.

Om aan te geven waar Druckers denken over management samenvalt met toegepaste bedrijfskunde haal ik het volgende citaat uit ‘The Frontriers of Management’ aan – waarbij je Druckers beschrijving van ‘management’ een-op-een kunt vervangen door ‘toegepaste bedrijfskunde’:

‘De moderne onderneming is een menselijke en sociale organisatie. Toegepaste bedrijfskunde als vakgebied en als praktijk richt zich daarbij op de menselijke en sociale waarden. De organisatie richt zich immers op een doel dat groter is dan zijzelf: zo heeft een commerciële organisatie een economisch doel, een zorginstelling een doel gericht op zorg en welbevinden van haar patiënten, een school een doel gericht op leren, overdracht en ontwikkeling van kennis. Het is de taak van de discipline toegepaste bedrijfskunde om ervoor te zorgen dat alle menselijke inspanning binnen de organisatie gericht zijn op het behalen en realiseren van dat doel, naast de realisatie van de dagelijkse activiteiten die er ook moeten gebeuren.

Toegepaste bedrijfskunde is daarbij niet meer wetenschap dan bijvoorbeeld ‘medicijnen’ is – beiden zijn toepassingsgebieden die gevoed worden door een breed scala aan wetenschappen. Medicijnen – als vakgebied – wordt bijvoorbeeld gevoed door de biologie, chemie, natuurkunde, en een serie van andere natuurwetenschappen. Toegepaste bedrijfskunde wordt gevoed door de vakgebieden economie, psychologie, wiskunde, politicologie, geschiedenis en filosofie.

Maar met als medicijnen is toegepaste bedrijfskunde ook een zelfstandig vakgebied, met zijn eigen aannames, doelen, middelen en aanpakken.’

De wetenschappelijke benadering van bedrijfskunde als vakgebied richt zich met name op het toetsen en ontwikkelen van deze middelen en aannames. Hierbij worden wetenschappelijke methoden en technieken gebruikt, zoals fundamenteel onderzoek waarbij verklaringen gezocht worden voor fenomenen die waar te nemen zijn in organisaties.

Toegepaste bedrijfskunde richt zich met name op het beter maken van zowel organisaties als het vakgebied door inzichten te creëren over bepaalde situaties en vraagstukken. Het doel is hierbij niet zo zeer om terugkijkend verklaringen te vinden, maar om – terwijl de situatie gaande is – tot betere oplossingen in die specifieke situatie te komen.

We willen in geen geval afbreuk doen aan de waarde en het belang van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, maar gezien de tijdsgeest waarin we leven – met een wereld die zich exponentieel ontwikkelt – is de vraag naar toegepaste bedrijfskunde voor organisaties belangrijker dan ooit. Organisaties hebben namelijk niet meer de tijd om te wachten op de resultaten van fundamenteel onderzoek.

DNHS heeft zicht tot doel gesteld (middel)managers, professionals en MKB-ondernemers dit inzicht en de methoden van toegepaste bedrijfskunde eigen te maken, waardoor de snelheid van juiste beslissingen in gelijke pas gaat lopen met de versnelling van de ontwikkelingen in de wereld buiten de organisatie. En daarmee de organisatie een betere uitgangspositie te geven om een strategische en operationele fit met die omgeving te creëren, en dus bestaansrecht te hebben en houden.

Dat doen we voor managers, professionals en MKB-ondernemers die al ervaring hebben binnen een organisatie. Het is immers – als we de beschrijving van Peter Drucker volgen – eenvoudiger deze multidisciplinaire aanpak te leren als je al thuis bent in of kennis hebt van meerdere andere disciplines. De vraag is dan ook: wat neem jij al als kennis mee? In welke vakgebieden heb jij al een basis opgebouwd? In de economie, techniek, productie, administratie, HRM, logistiek, marketing, leidinggeven, projectmanagement, etc etc.

Schrijf eens drie invalshoeken op waar jij al ervaring mee hebt en die jouw kijk op de organisatie en haar keuzes beïnvloeden…

En vraag je dan eens af of het voor jou al tijd wordt om de volgende stap in jouw ontwikkeling te maken, de stap naar toegepaste bedrijfskunde – of het vakgebied ‘management’ in termen van Peter Drucker.

Dan is het ook een goed idee om je eens verder te verdieping in dat vakgebied. Kom daarom op 12 mei a.s. – van 14 tot 16u – naar het introductiecollege van de Fast Track MBA en laat je verrassen door de eenvoud en haalbaarheid van dit speciaal voor (middel)managers, professionals en MKB-ondernemers ontwikkelde MBA-programma.

We zien je graag op 12 mei a.s. om te bespreken hoe toegepaste bedrijfskunde jou kan helpen in de volgende stap in jouw ontwikkeling.

Krachtige groet,
Namens het DNHS-team

Marischka

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?