Stappen op weg naar een strategie 2021

Dit jaar zal het strategieproces richting de strategie 2021 – dat traditioneel in het derde kwartaal start – waarschijnlijk geheel anders lopen. In een andere blog hebben we daar al over geschreven – het strategie seizoen komt op gang. Dat betekent ook dat we hele zorgvuldig moeten kijken naar de stappen die we dit jaar moeten nemen richting onze herijking van de strategie.

Vooruitkijken is belangrijker dan ooit

Zo zullen we dit jaar misschien wat minder ver naar voren willen kijken als het gaat om het herijken van de strategie als het doel is kaders te scheppen voor de jaarplannen en de strategie 2021. Toch is juist nu vooruitkijken belangrijker dan ooit. Vaak vertellen we onze studenten: in onzekere tijden haal je zekerheid uit een beeld op de lange(re)termijn.

Je zou het kunnen beschrijven dat als je in een storm op zee zit, je heel druk bezig bent om het schip overeind te houden en niet kopje onder te gaan. Toch moet je tegelijkertijd ook de koers en de vuurtoren in het oog houden… anders kom je met al je drukke werk helemaal nergens. Sterker nog je kunt zo druk bezig zijn met het schip dat je de koers uit het oog verliest en vastloopt op een zandbank of stukslaat op rotsen.

De kunst is juist om de chaos en onzekerheid nu te combineren met de koers op de langere termijn.

Waar de korte en langere termijn elkaar raken

Een voorbeeld van waar organisaties mee te maken krijgen: thuiswerken. We werken al vanaf half maart structureel – daar waar kan natuurlijk – vanuit huis. De eerste chaos was het zorgen dat dit ook echt kon: had iedereen een computer thuis, konden de systemen het aan om mensen van buiten in te laten bellen, moeten er werkplekken thuis gefaciliteerd worden, etc etc. Nu we weer in de tweede golf zitten, spelen dit soort dingen weer op – maar nu op een meer structurelere basis. We gaan ons waarschijnlijk nu meer verdiepen in de ergonomie van thuiswerken, effecten op ziekteverzuim en de impact op de vergader normen en waarden.

Hoe je deze zaken in gaat vullen in de strategie 2021 is wel afhankelijk van hoe je de toekomst van de organisatie ziet. Is de visie dat er in de toekomst meer of minder structureel vanuit huis – of andere buiten kantoor locaties – gewerkt kan worden. Dat bepaalt mede welke inspanning je nu moet gaan verrichten om dingen uit te denken, te toetsen en hoe je hier in gaat investeren.

Andere aandachtspunten voor de strategie 2021

Dus goed nadenken over de langere termijn is een eerste belangrijke, zo niet essentiële stap, als we het dit jaar gaan hebben over strategie en jaarplannen. Andere zaken waar je het binnen de organisatie over kunt hebben -voordat je inhoudelijk met strategie en jaarplannen bezig gaat-zijn vragen als:

  • Wat is een handige proces om tot een strategie 2021 te komen?
  • Over welke zaken moeten we het met elkaar hebben?
  • Wat kunnen we doen om de koers te blijven varen, op weg naar het realiseren van onze ambities en dromen?
  • Hoe zorgen we dat medewerkers in onze plannen gaan geloven en (op tijd) het jaarplan gaan omarmen?
  • Wat is een minimale randvoorwaarde (hoofd boven water houden en bestaansrecht zeker stellen) en wat is de gewenste ontwikkeling (een stap op weg naar de realisatie van onze ambities) die we als organisatie door willen maken?
  • Hoe borgen we dat we snel informatie uit de markt binnen krijgen en
  • Hoe borgen we dat we snel de kaders van strategie en doelstellingen aanpassen en communiceren binnen de organisatie?

Als je over deze zaken het gesprek aangaat binnen de organisatie voordat je daadwerkelijk gaat werken aan doelen en de strategie 2021 en de daarbij horende  kaderbrieven en jaarplannen, zul je in  de strategie 2021 veel sneller en doeltreffender in kunnen spelen op alles wat volgend jaar door alle plannen heen snijdt. En de vooruitzichten zijn dat ook 2021 een stormachtig jaar gaat worden.

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?