Professioneel lummelen

In een interview met het FD zegt hoogleraar Henk Volberda dat Nederland zijn top 5 positie op de ranglijst van meest concurrerende landen kan herstellen door meer ‘lummeltijd’ in te regelen. Huh? Ja, je leest het goed: lummeltijd. En dat in een markt die steeds harder roept om efficiency, lagere kosten en doelmatigheid. Onze redding zit in lummeltijd!!
Hoe is de gedachtelijn? Onze internationale concurrentiepositie hangt samen met onze mate van innovatie. Je zou kunnen zeggen dat onze internationale positionering als land gericht is op Differentiatie in termen van Porter. Dat is vernieuwen van levensbelang. Maar jaren zijn we zo bezig geweest met intern het huis op orde brengen dat we alleen gesproken hebben over innovatie. We waren het met elkaar eens dat innovatie belangrijk was. Maar dat is nog niet hetzelfde als innoveren.

Als je kiest voor een positionering Differentiatie (in de besturingscyclus van de MVPDS) dan gaat er alleen iets gebeuren als je die innovatie ook vertaalt, organiseert en realiseert in de uitvoeringscyclus. Dat is een simpele bedrijfskundige wetmatigheid. En aan die vertaling van het voornemen naar uitvoering heeft het de afgelopen jaren geschort. We hebben er wel over gesproken maar er niets aan gedaan.

Voor doen heb je lummeltijd nodig

Nu is de stelling van Volberda dat er genoeg ideeën zijn in Nederland. We zijn creatief genoeg. Maar veel ideeën komen niet verder dan de brainwave. Volberda geeft een voorbeeld: in ene organisatie bedenkt een technisch onderlegd iemand dat het misschien een idee is om een mobiele dijk te ontwikkelen.

Screen Shot 2014-09-09 at 23.15.13Reactie van de directie… klinkt goed, maak maar een businesscase en dan praten we er over.

Conclusie: die mobiele dijk komt er nooit. De techneut is afgehaakt bij de opdracht hier een plan bij te schrijven, marktinschattingen te maken en een financiële haalbaarheid te onderbouwen. Alles wat hij wil is een mobiele dijk ontwikkelen.

Klinkt bekent? Dit gebeurd niet alleen in technische omgevingen. In bijna elke organisatie vindt besluitvorming en de toewijzing van tijd en middelen die nodig zijn voor het ontwikkelen pas plaats na een onderbouwing of voorspelling op papier. En daarmee ontnemen we onszelf een bron voor vernieuwing.

Wat zou er gebeuren als diezelfde techneut (als het idee van de mobiele dijk past binnen de MVP – missie, visie en positionering – van de organisatie) drie maanden lang een bepaald aantal uren beschikbaar kreeg om het verder uit te werken? Waarschijnlijk was er dan een werkende showcase klaar.

Professioneel lummelen

Hetzelfde geldt voor professionals en managers in organisaties. We hebben het wel over effectiviteit, vooruit kijken, strategisch denken en richting geven, maar zo lang we dat koppelen aan eerst een opleiding doen, een voorbeeld in de buurt hebben, begeleid worden etc blijven het plannen. Dan blijven we gericht op de inhoud van ons werk, het realiseren van verbeteringen en besparingen, het doelmatiger zijn en onze targets halen.

Blog 2014-02-18 - MVPDS + perspectievenParallel aan de denklijn bij de mobiele dijk zit hier de oplossing ook in…. lummelen.

Onder professioneel lummelen versta ik de tijd nemen (actief en bewust inruimen) om afstand te nemen van het continue doelgerichte werken en de waan van de dag. Maar wel met een opdracht. Zomaar ‘vrij’ nemen van waar de organisatie op stuurt kan niet als die tijd niet ook nuttig wordt besteed.

Het doel van professioneel lummelen is bewust ‘anders’ te gaan kijken. In mijn termen: van rood naar groen of blauwe perspectief. Niet halsoverkop meer activiteiten doen zoals elke dag, maar:

  1. Bepalen welke activiteiten de organisatie het snelste/beste naar het bepaalde doel kunnen brengen – groen perspectief;
  2. Of het doel waar je je op richt nog steeds het doel is waar je je op zou moeten richten (gezien de ontwikkelingen in de omgeving) – blauw perspectief.

Hoor mij dus duidelijk geen oproep doen voor nutteloos lummelen, ook lekker, maar het dient geen doel. Professioneel lummelen dient wel een doel: vanuit een ander perspectief kijken naar het werk, naar de organisatie, naar de doelen en naar de manier waarop die doelen bereikt moeten worden. Professioneel lummelen heeft dus te maken met effectiviteit.

Professioneel lummelen is effectief

Het klinkt misschien raar, maar ik denk dat iemand die niet af en toe professioneel lummelt niet effectief is. Misschien wel heel efficiënt… Altijd gericht op doen, actie, bezig zijn en doelmatigheid. Maar als je met de uitvoering van je werk bezig bent – in het rode perspectief zit – kun je het geheel nu eenmaal niet overzien. Je ziet niet of die specifieke activiteit of reeks van activiteiten nog de beste en snelste manier is om naar het doel toe te werken.

Door geen tijd te besteden aan ‘lummelen’ is er meer tijd beschikbaar voor het werk zelf. In de beschikbare werktijd worden er dus meer minuten besteed aan het daadwerkelijke werk. Zeer efficiënt. Maar als je niet zeker weet of dit de juiste en snelste manier is om het doel te bereiken steek je die tijd wel in de verkeerde dingen. Je bent dan niet effectief.

Maar aan de andere kant, als je teveel tijd steekt in het steeds weer evalueren of je met de juiste dingen bezig bent en of er niet handiger stappen te bedenken zijn, komt het werk nooit af. Je bent dan niet efficiënt en niet effectief!

Tja, een lastig dilemma: hoeveel tijd steek je nu in daadwerkelijk doelgericht werken en hoeveel tijd in professioneel lummelen.

Ik heb hier geen andere onderbouwing bij dan mijn ervaring. Voor managers en professionals in organisaties lijkt een richtlijn te zijn zo’n 10% professioneel te lummelen. Dat is op een werkdag van 8 uur zo’n drie kwartier. Als je deze tijd gebruikt om aan het begin van de dag na te gaan welke dingen die dag zeker moeten gebeuren of af moeten komen om voortgang te houden (20 minuten) en aan het einde van de dag te bepalen of je nu ook echt dichter bij het doel bent gekomen en wat  alles dat je die dag hebt gedaan voor effect heeft op de nog te nemen stappen en de voortgang (moet je je activiteiten of je doelen aanpassen – ook 20 minuten) dan ben je aardig op weg naar een optimale mix van efficiency en effectiviteit.

Wat zou er voor jou gebeuren als je ook professioneel gaat lummelen? EN wat heb je nodig om tijd in te ruimen voor professioneel lummelen? Schrijf je inzichten hieronder in het reactieveld en maak gebruik van mijn kennis en ervaring om jouw eigen lummeltijd te creëren.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?