Op naar een jaarplan – en hoe dit jaar nog te realiseren ……..

Het is weer oktober en traditioneel breekt dan de periode aan dat we beoordelingsgesprekken moeten gaan voeren en dat de nieuwe jaarplannen voorbereid worden en klaar moeten om nog maar te zwijgen van doorgerekende begrotingen en budgetten.   

Een periode die veel drukte met zich meebrengt, maar niet altijd even veel energie.  

Als ik uit eigen ervaring spreek, dan ken ik vele organisaties waarin het middle management druk druk druk is met de reguliere werkzaamheden en de jaarplanning- en begrotingscyclus en tegelijkertijd het voeren van functionerings- en of beoordelingsgesprekken in deze periode daar nog bij komt.  

Geen wonder dus dat menig manager uitkijkt naar het einde van het jaar waarin deze periode achter de rug is.  

Het gevaar ligt dan ook op de loer dat door die grote drukte en ophoping van werkzaamheden er wordt ingeboet op de kwaliteit en dat zou om meerdere redenen zonde zijn.  

Reden 1) Je laat een unieke kans voorbij gaan om eens goed in gesprek te komen met je medewerkers en gezamenlijk eens te reflecteren op hoe en wat bijdraagt aan realisatie van doelstellingen, niet alleen evaluerend maar ook vooruitkijkend. Waarmee kun je je medewerkers faciliteren.  

Laat door haast en drukte gedwongen dit soort gesprekken niet aan kwaliteit inboeten. Een gemiste kans als het gaat om medewerkerstevredenheid en het boeien en binden van mensen.   

Reden 2) Als je het met je medewerkers wilt hebben over de realisatie van doelstellingen dan is het uiteraard ook handig dat er dan wel doelstellingen zijn. Niet alleen terugkijkend- want laten we wel zijn – dat is al geweest, maar zeker vooruitkijkend. Welke doesltellingen gaan de organisatie verder helpen.  

En dan hebben we het over een jaarplanning als een (eerste) stap op weg naar realisatie van de koers van de organisatie.  

En als het dan toch druk is, omdat kennelijk het collectieve vermogen in organisaties om te leren en de spreiding van dit soort zaken beter te regelen beperkt is, wat let je dan om het “Het Werk(t)boek Jaarplannen volgens de MVPDS methode” van DNHS Business school te bestellen? 

Een superhandige systematiek tot opstellen van een effectief jaarplan voor de organisatie dat aansluit bij de meerjaren doelstellingen van het bedrijf waarvoor je werkt en wat toetst op haalbaarheid.  

Niet alleen doe je de organisatie en je medewerkers een plezier, omdat je een logisch consistent geheel kunt presenteren, waaraan zij een bijdrage gaan leveren, je krijgt ook nog eens tijd vrij om datgene te doen wat werkelijk belangrijk is binnen de organisatie: aandacht geven aan je medewerkers.  

En dat kun jij dan in rust doen, want met je jaarplan ben jij klaar!  

Laat 2021 maar komen!! 

 

 

  

 

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?