Ontwikkelen, hoe zit dat nu eigenlijk in elkaar?

In het kort:

  • ontwikkelen vindt bij DNHS Business school via de waarderende methodiek plaats
  • dit betekent overigens wel dat het oncomfortabel kan voelen
  • dit is een teken van bezig zijn met ontwikkelen
  • als we ons comfortabel voelen zijn we doorgaans bezig met herhalen en toepassen van hetgeen we kennen en kunnen

Wat is ontwikkelen?

Ontwikkelen, eigenlijk een gek woord. Want wat is dat nu eigenlijk? En hoe werkt het of met andere woorden hoe zit het nu in elkaar?

Bij DNHS Businessschool hanteren wij de waarderende methode als het om ontwikkelen gaat. Deze methode sluit heel erg aan bij de systematiek van de positieve psychologie, die o.a. ook Marcus Buckingham hanteert. Op zoek naar je kwaliteiten, om die te ontwikkelen naar talenten zodat je uiteindelijk zicht krijgt op je sterke punten.

Dit ligt heel erg voor de hand wellicht, maar is toch heel anders dan inzetten op hetgeen je niet zo goed kunt en ” zwak” is. Of bedrijfskundig, die organisatie verder helpen met het oplossen van de zwakke niet functionerende onderdelen van de organisatie door die beter te maken. De organisatie is dan steeds bezig met een lijst zaken die ‘beter moeten’.

Inzetten op sterkten in plaats van zwakten!

Bij DNHS Business school leer je de sterkten van de organisatie te onderkennen en te toetsen op fundamentele sterkten, wat weer belangrijk is voor het formuleren van strategie en strategische keuzes voor de organisatie. je vindt dan sterkten die zo sterk zijn dat je er een bestaansrecht op kunt bouwen. Inzetten op sterktes dus, zowel voor de organisatie als persoonlijk.

Dit betekent overigens niet dat als je sterktes en sterke punten wil ontwikkelen dat dit allemaal via een leien dakje verloopt. Elke ontwikkeling kent zijn wrijving, fouten in de toepassing en als we het persoonlijk maken – oncomfortabele gevoel.

Ontwikkelen voelt oncomfortabel, maar wrijving geeft glans!

Dat oncomfortabele gevoel, de fouten die gemaakt worden en de wrijving die in de organisatie kan ontstaan is misschien niet fijn, maar wel voorwaardelijk voor ontwikkeling. Ga maar eens na.

Als er geen fouten gemaakt worden, iedereen fluitend datgene doet wat gedaan moet worden en ook verwacht wordt en het dus comfortabel voelt, zijn we aan het herhalen en wat we al weten en kennen aan het toepassen. We hebben controle en weten wat we doen en kennen het effect of de uitkomst van die handelingen. Als we niet weten wat we doen, het nog nooit gedaan hebben, dingen aan het uitvogelen zijn, dan begeven we ons op blanco terrein. Onbekend land dus. Dan zijn we in ontwikkeling. We zijn dingen aan het leren!

Voortaan kun je dus dat oncomfortabele gevoel wat positieve labelen door tegen jezelf te zeggen, dat dat juist een teken is dat je in ontwikkeling bent. Zie je… dat het meteen anders voelt…!

Heel comfortabel oncomfortabel zijn

Binnen DNHS Business School vertalen we dit belangrijke inzicht over ontwikkelen in al onze programma’s door je maximaal waarderend nieuwe dingen uit te laten proberen. Zo gebruiken we in de Fast Track MBA de ervaringen die je al hebt verzamelt in je werk tot nu toe als case-materiaal. Door met een bedrijfskundige bril naar situaties die je al meegemaakt hebt te kijken zie je nieuwe manieren waarop je dingen had kunnen doen. Of je doorziet waarom de organisatie de keuzes maakt die ze heeft gemaakt. En waarom het soms niet zo eenvoudig is als jij had gedacht.

Ook leren we je de bedrijfskundige inzichten die je leert meteen toe te passen in je werk nu. Om de organisatie beter te maken en jouw impact te vergroten. De meeste van onze Fast Track MBA studenten merken dan ook na zo’n drie maanden al dat ze meer bereiken, er beter naar hun geluisterd wordt en dat ze bij de juiste mensen aan tafel komen.

En we staan onze studenten daar gedurende de hele studie 24/7 in bij. Via onze interactie digitale DNHS Campus kun je altijd met ons en met medestudenten en alumni in contact treden en input of feedback krijgen. Zo maken we uit je comfort zone komen wel heel comfortabel. En veilig… Nieuwsgierig? Kom eens kennismaken en ervaar hoe DNHS Business School werkt. Ook voor jou!

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?