Over mensen en organisaties, en de sleutels tot succes

Het klinkt als de titel van een serieus boek. En hoewel dit boek (voor zover ik weet) nog niet bestaat, is het wel een serieus onderwerp. We praten vaak over organisaties als op zichzelf staande organismen. Zelf heb je het misschien ook wel eens gezegd of gedacht: ‘dat is in deze organisatie gewoon niet mogelijk.’ Of: ‘deze organisatie kan dat niet.’ Wat je eigenlijk zegt is: ‘dat is voor mij niet mogelijk’ en ‘dat kan ik niet’. Als we het hebben over mensen en organisatie geldt: jij bent de organisatie!

Organisaties zijn groepen mensen

In de bedrijfskunde, de tak van sport die bedrijven analyseert en er slimme dingen over zegt, definiëren we een organisatie als:

‘Een organisatie is een samenwerkingsverband tussen mensen die een gezamenlijk doel willen bereiken.’
Vanuit deze definitie maken de mensen de organisatie, en bepalen de mensen samen het doel waaraan gewerkt wordt. Platter gezegd: de mensen zijn de organisatie.

Omdat het voor een groep mensen lastig is om zonder structuur dat doel ook te behalen, hebben we zaken in het leven geroepen als ‘organigrammen’, ‘besturingsmodellen’ en ‘rapportages’. Maar deze structuren zijn geen doel op zich. Ze zijn ontworpen, geperfectioneerd en soms doorgeschoten om de groep mensen die samen de organisatie zijn, te helpen het doel te bereiken.

De professional: de mens in de organisatie

In mijn simpele bewoording is een professional iemand die:

‘in een organisatie zijn Sterke Punten (en daarmee zijn kennis, ervaring en vaardigheden) inzet om de gezamenlijke doelen te bereiken, en daarmee de eigen doelen te realiseren.’

We doen wel eens of ‘de professional’, net als we over organisaties praten, een zelfstandig iets is. Maar in feite is het de manier waarop wij mensen onze inbreng in het grotere geheel hebben. Het is de ‘zakelijke’ kant van jou als persoon, dat deel van jouw Sterke Punten dat je in de organisatie brengt om het geheel verder te helpen.

Blog 2014-06-24 - professionalDeze beschrijving van de professional heeft een aantal zaken in zich:

1. De professional heeft Sterke Punten die van belang zijn bij het behalen van de gezamenlijke doelen;

Het mag uit de andere blogs duidelijk zijn dat ik er van overtuigd ben dat ieder mens talenten en Sterke Punten heeft. Vanuit mijn jaren lange ervaring als bedrijfskundige geloof ik er ook in dat die Sterke Punten maken of voorkomen dat organisaties hun doelen halen.

Het is voor de organisatie van belang te weten welke Sterke Punten jij hebt en hoe ze die in kunnen zetten om beter te worden en ambities te realiseren.

2. De professional kent zijn eigen Sterke Punten en wil die ook inzetten;

Andersom werkt het ook: jij als professional moet weten wat jouw Sterke Punten zijn en hoe je die in kunt zetten om maximaal bij te dragen aan de gezamenlijke doelen. Als jij jouw Sterke Punten niet kent, hoe kun je ze dan inzetten? Je draagt dan niets anders bij dan capaciteit om operationeel dingen te doen. Capaciteit die door een ander ingezet wordt.

Als je een machine zou zijn, zou ik zeggen dat je of verkeerd ingezet wordt (spijkers in de muur slaan met een schroevendraaier) of dat je niet op volledige capaciteit draait. Er blijft namelijk nog heel veel potentieel onbenut: Sterke Punten die niet gebruikt worden om de doelen te bereiken. Zonde! Zowel voor jou als voor de organisatie.

3. Jij als professional weet hoe je jouw Sterke Punten in moet zetten om maximaal bij te dragen;

Alleen het kennen van jouw Sterke Punten is niet voldoende. Je moet ook weten:

 • hoe je met die Sterke Punten bij kunt dragen, met andere woorden: welke waarde je toe kunt voegen aan het geheel met jouw Sterke Punten;
 • hoe je met jouw Sterke Punten – en jouw plek in de organisatie – invloed uit kunt oefenenop het grotere geheel.

Dit is waar ik het over heb als ik praat over IMPACT hebben: weten hoe het spel in de organisatie werkt en hoe jij binnen dat spel de maximale invloed uit kunt oefenen op het behalen van het resultaat. En misschien zelfs op het bepalen van het resultaat.

4. De professional heeft naast de organisatie doelen ook eigen doelen om aan te werken;

Elk mens heeft doelen. Je tijd doorbrengen in een organisatie, in samenwerking met anderen om een gezamenlijk doel te bereiken, heeft alleen maar zin – is alleen maar effectief – als je daardoor je eigen doel(en) als mens ook kunt bereiken.
Nu kan het zijn dat het organisatiedoel en jouw persoonlijke doel 1-op-1 in elkaars verlengde liggen. Stel jouw doel is dat je de wereld voor kinderen een stukje beter wilt maken, en je gaat werken voor Unicef, die als organisatiedoel heeft om kinderen ene betere wereld te geven. Dan mag het duidelijk zijn dat jouw doel en het gezamenlijke doel voor een groot deel samenvallen. Maar als jouw persoonlijke doel is de plaatselijke voetbalclub een bindend element in de lokale gemeenschap te maken, dan is de link met je werk bij bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij misschien lastiger te bedenken. Het kan zo simpel zijn dat het werken bij een verzekeraar je voorziet van voldoende financiële middelen (salaris) en vaste werktijden zodat je tijd en geld hebt om je in te zetten voor je andere, je eigen doel.

Het is mooi als jouw persoonlijke doelen in verlengde liggen of samen vallen met de organisatiedoelen, maar het is geen noodzakelijke randvoorwaarde. Maar ook in het laatste geval is het belangrijk te weten wat je eigen doelen zijn, waarom je er voor kiest om bij deze organisatie jouw bijdrage te leveren en te beseffen dat jouw bijdrage vanaf dat moment mede bepalend is voor het succes van het geheel. En daarmee ook bepalend is voor de ruimte de jij krijgt voor het behalen van je eigen doelen.

De mens en de professional

Nu komen we op een terrein wat de meeste professionals als ‘soft’ beschrijven: de mens, jij als persoon. Toch mag uit de bovenstaande beschrijving duidelijk zijn dat oog hebben voor de persoon achter (of in) de professional alles behalve soft is.

Wil de organisatie dat ‘het systeem’ goed werkt, dat zit de sleutel bij de professional, en daarmee bij de mens die de professional is. Je kent het principe wel: als er thuis iets aan de hand is – ruzie, onzekerheid, ziekte, slapeloze nachten, etc – dan is je productiviteit in het werk anders dan als alles gladjes verloopt.

Als we het over een machine zouden hebben zouden we zeggen dat er onderhoudt plaats moest vinden, de machine zou beter afgesteld moeten worden. Vanuit de organisatie is er belang bij om oog te hebben voor de mensen die samenwerken en de organisatie vormen – al was het maar om de efficiency te borgen.


Over mensen en organisaties: de sleutels tot succes

Voor mij zijn er een aantal sleutels om succesvol te zijn. Om precies te zijn: drie sleutels voor zowel de organisatie, de professional en voor jou als persoon (achter de professional). Ik zal ze hieronder kort noemen:

Voor organisaties:

 • hebben van een duidelijk doel, en dat doel in alles laten doorklinken en zichtbaar maken hoe verschillende eenheden, afdelingen en mensen bijdragen aan dat doel;
 • het mechanisme gebruiken dat de Sterke Punten die mensen inbrengen in het samenwerkingsverband het unieke van de organisatie maken;
 • het organisatiesysteem (structuur, coördinatie, rapportage etc) inzetten als ene middel om het doel te bereiken, nooit als doel zelf.

Voor professionals:

 • weten hoe de eigen doelen zich verhouden tot het organisatiedoel;
 • kunnen overzien hoe en wanneer de eigen Sterke Punten bijdragen aan het grotere geheel;
 • IMPACT hebben om ook echt bij te kunnen dragen.

Voor jou als persoon:

 • je eigen talenten en Sterke Punten kennen;
 • weten hoe je deze Sterke Punten in kunt zetten;
 • je eigen doel kennen.

Waar sta jij?

Je hebt nu gelezen over het systeem van mensen en organisaties. Je weet nu beter hoe het ‘systeem’ in elkaar zit en welke sleutels er zijn om het geheel succesvol te maken.


Nu komt het spannende deel: waar sta jij?

Hoe staat het met jou als het gaat om jou als persoon, jou als professional en de organisatie waarin je werkt? Welke sleutel is voor jou de volgende stap om succesvol te worden

Schrijf hieronder jouw sleutel tot succes en je krijgt van mij een passend cadeau om direct die sleutel in handen te hebben.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?