McKinsey over digitale innovatieve strategie

Net zoals bij elke technologische ontwikkeling is Generatieve AI en zelfs een app als ChatGPT geen automatisme. En ook niet een ontwikkeling die je over kunt laten aan de IT afdeling. Om het maximale uit generatieve AI te halen moet de organisatie voorbereid worden om het maximale effect uit deze ontwikkelingen te genereren. En dat begint in de lijn, in de dagelijkse processen onder aansturing van managers, leidinggevenden en staf-professionals die op het middenveld van de organisatie werken en die geen IT specialisten zijn. En dat betekent dat het middenveld van de organisatie voorbereid moet worden om deze te ontdekken, de impact ervan te zien en mogelijke weerstanden te verlagen. Want onbekend is onbemind.

Deze kennismaking gaan om de volgende drie zaken:

  • Kennismaken met de werking van een app zoals ChatGPT
  • Het helpen ChatGPT bespreekbaar te maken binnen het team als onderdeel van proces vernieuwing
  • Het doorzien waar in het dagelijkse proces een app als ChatGPT ingezet kan worden om een hogere productiviteit te bereiken zonder dat de eigenheid van de organisatie eronder leidt.

Precies die zaken die we centraal zetten in de DNHS ChatGPT Challenge.

McKinsey deed eerder een wereldwijd onderzoek gericht op de digitale innovatie strategie en concludeert daaruit dat organisaties met een sterke innovatieve organisatiecultuur nu al systemen hebben ingericht om waardecreatie uit de nieuwste digitale technologieën te borgen, inclusief de inzet van Generatieve AI.

Uit dit onderzoek komen drie belangrijk inzichten naar voren als het gaat om wel of niet aan de slag gaan met generatieve AI:

1. Er niet alleen over praten, maar ook doen!

De media en managementliteratuur staan vol met de kansen en mogelijkheden (en bedreigingen en risico’s) die generatieve AI biedt. De top innovatieve organisaties gaan een stap verder: zij hebben het niet alleen over deze ontwikkeling – ze zijn er mee aan het werk. Deze echte innovatieve organisaties zijn zes keer vaker met generatieve AI aan het werk dan andere organisaties. En dit tempo is aan het versnellen: in 2022 deden deze organisaties nog maar 3,2 zoveel als hun minder innovatieve branchegenoten.

Dat betekent dat innovatieve organisaties niet alleen hun innovatieve cultuur aan het werk zetten, maar ook dat ze hun ontwikkeling (en dus hun voorsprong) aan het versnellen zijn. En dat is een belangrijk inzicht omdat de mate van innovatie maatgevend is voor de groeimogelijkheden en de mate waarin een organisatie veerkracht heeft bij veranderingen in de markt. En die veranderingen gaan – mede onder druk van diezelfde technologische ontwikkeling – zeker komen.

Organisaties die actief sturen op innovatie en het ontdekken en omarmen van nieuwe technologieën zoals generatieve AI werken toe naar een serieus concurrentieel voordeel. De vraag is of jouw organisatie mee gaat in deze slag… 78% van de ondervraagden in het McKinsey onderzoek gaf aan dat door de ontwikkelingen in de technologie het businessmodel van de organisatie – hoe werken we en hoe creëren we waarde – in 2025 gedeeltelijk tot geheel aangepast moet zijn om bestaansrecht te behouden.

2. Organisaties die bewust sturen op innovatie halen meer rendement uit hun AI investeringen

Zoals hierboven al gezegd: innovatie is een bron van groei en onderscheidend vermogen. Maar de echte innovatieve organisaties halen meer en sneller resultaat uit hun inspanningen, door:

  • Ze (h)erkennen nieuwe ontwikkelingen sneller en zetten de organisatie aan het werk om ideeën te verzamelen hoe deze nieuwe technologische ontwikkelingen voorsprong kunnen geven
  • Ze zijn sneller in staat om nieuwe technologische ontwikkelingen uit te proberen en via experimenten/pilots via het systeem van peers nieuwe ontwikkelingen breed in de organisatie weg te zetten
  • Daarom stimuleren ze experimenteren met innovaties op alle fronten van de organisatie.

Bijzonder beeldvormend in dit geval is de tabel die McKinsey deelt over het verschil tussen innovatieve organisaties (licht blauw) en minder innovatieve organisaties (donder blauw):

Niet alleen hebben innovatieve organisatie een voorsprong op hun branchegenoten als het gaat om producten en diensten, ook de snelheid waarmee aan het behouden en uitbouwen van dit onderscheidend vermogen wordt gewerkt is significant hoger.

3. Nieuwe technologieën worden ingezet op de kernprocesssen, niet in de technische ondersteuning

Op dit moment beschouwen we IT vaak als de ondersteuning van de dagelijkse operationele processen. Formulieren worden digitaal ingevuld en bewaard en maken het mogelijk om data-analyses te doen. Robots voeren processen uit die eerder door mensen werden gedaan.

Het vernieuwende van generatieve AI – de technologische ontwikkelingen waar we het nu over hebben – is dat ze niet ondersteunend zijn aan de processen die we al voeren, maar ze hebben de potentie om de kernprocessen van de toekomst vorm te geven. En dat is voor organisaties die nieuw zijn op dit terrein best angstig. Want in hoeverre ben je dan als organisatie nog in control.

Waren data-analyses tot nu toe zoektochten door de beschikbare data op basis van vragen die we beantwoord wilden zien. Met generatieve AI gaat het systeem zelf op zoek naar relevante patronen in de data die beschikbaar zijn. Niet de mens maar de machine bepaald met welke patronen en clusters informatie we onze strategische en operationele keuzes maken.

Daarbij geldt wel dat de kwaliteit van de analyses afhankelijk is van:

  • De kwaliteit van de data
  • De toegankelijkheid van de data
  • De soort vragen die we het systeem vragen

De data en de soort vragen zetten een zelflerend proces van generatieve AI in gang, waarbij het systeem op basis van de vragen en de analyses voor de toekomst zichzelf vragen leert stellen en leert hoe data geïnterpreteerd kan en moet worden. En omdat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel bepaalt het menselijke vermogen om om te gaan met deze ontwikkelingen in hoeverre de organisatie succesvol gaat zijn bij het innoveren door inzet van generatieve AI.

Een mooie manier om dit proces te versnellen en te experimenteren met generatieve AI in de dagelijkse processen is de DNHS Challenge ChatGPT.

Bron:

Matt Banholzer, Ben Fletcher, Laura LaBerge & Jon McCain – Companies with innovative cultures have a big edge with generative AI. McKinsey, augustus 2023

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?