Een lijdende organisatie of een leidende coalitie?!

Nee, dit keer geen schrijffout van mij, maar de serieuze vraag waar je binnen de organisatie aan werkt: een lijdende of een leidende coalitie. Het verschil is namelijk wezenlijk en afhankelijk van wat jij wilt bereiken en de plannen die je maakt om het te bereiken.

Werken in een organisatie gaat nooit over jou. Werken in een organisatie gaat altijd over de samenwerking met andere mensen. Want daar gaat elke organisatie over: het is een samenwerkingsverband tussen mensen om een gezamenlijk doel te bereiken.

Om dat doel te bereiken met meerdere mensen werken we binnen een structuur en kennen we een vorm van arbeidsdeling en specialisatie – zodat jij het werk kunt doen waar jij voor opgeleid bent en jouw collega’s het werk waarvoor zij opgeleid zijn en jullie gezamenlijk iets kunnen realiseren dat voor ieder van jullie afzonderlijk niet bereikbaar zou zijn.

De lijdende organisatie

Hoewel arbeidsdeling en specialisatie voor de organisatie belangrijk zijn kleven er ook nadelen aan. Als jij je bijvoorbeeld puur richt op jouw werk dan heb je het risico van sub optimalisatie.

Je kiest er dan voor om jouw deel van het geheel te optimaliseren op basis van wat er in jouw vakgebied mogelijk en wenselijk is. Maar het bereiken van het gezamenlijk resultaat gaat niet over datgene doen wat voor jou mogelijk en wenselijk is, maar wat voor het geheel mogelijk en wenselijk is. En daar kan een verschil tussen zijn.

Ik geef voorbeeld. In onze toenemende wens tot transparantie in grotere organisaties en de sturing van de overheid om organisaties – en mensen binnen organisatie – aanspreekbaar te maken op hun integriteit (hoe terecht ook), hebben we binnen veel organisaties mensen die zich bezighouden met governance. Vanuit deze drive tot het regelen van governance komen veel richtlijnen en procedures tot stand. Vaak met de wens tot vier cijfers achter de komma van alles vast te leggen.

Vanuit accountability en transparantie misschien wel heel mooi en goed, maar vanuit de werkbaarheid van de organisatie niet altijd. Want het haalt wel de vaart uit de diverse projecten en werkflows. En die vaart is soms ook nodig om uitdagende doelstellingen – en soms zelf gewoon resultaten – te behalen.

Als jij vanuit jouw vak en functie optimaliseert is het vaak de organisatie als geheel die moet lijden. Lijden omdat optimalisatie vanuit jouw vak niet hetzelfde is als optimalisatie voor de organisatie als geheel.

De leidende coalitie

Om doelen te bereiken moet je vanuit jouw vakgebied en verantwoordelijkheden in de organisatie samenwerken met anderen. Als je met anderen samenwerkt is het effect dat je jouw werk nooit los kunt zien van het effect en de bijdrage aan het grotere geheel.

Daarmee komen we meteen aan bij het principe van de leidende coalitie.

Een leidende coalitie is zoveel als een groep mensen die hetzelfde wil en hetzelfde denkt over de aanpak. We hebben het hier niet over een groep met een formele status, maar het zijn mensen die hetzelfde willen en denken als jij (of jij net als hun :-)) en die samen voor draagvlak en invloed op de organisatie zorgen.

Het begrip leidende coalitie is door Kotter – de bedrijfskundige goeroe op het gebied van veranderkunde – geïntroduceerd als krachtig middel om verandering ook echt doorgevoerd te krijgen. Het nadenken over en creëren van zo’n leidende coalitie is dan een belangrijk middel om ook echt iets gedaan te krijgen.

Ditzelfde principe kun jij ook gebruiken in jouw werk. Want veel van jouw werk zal ook te maken hebben met het veranderen van werkwijzen, processen, producten en zal te maken hebben met de bijbehorende besluitvorming. Allemaal zaken waarbij het hebben van draagvlak belangrijk is.

Wie zit er in jouw leidende coalitie?!

Nu we weten dat een leidende coalitie jou EN de organisatie verder helpt, is de volgende vraag: we zitten er in jouw leidende coalitie? Het gekke is dat we vaak wel denken aan de mensen die we nodig hebben voor de inhoud van ons werk, maar vaak de andere stakeholders vergeten.

Bij een leidende coalitie gaat het nu juist om het aansluiten en aangesloten houden van die stakeholders. Mensen die niet echt meteen voor de inhoud van het werk nodig zijn maar wel voor bijvoorbeeld:

  • Je leidinggevende, en/of de leidinggevenden die iets moet vinden over waar jij mee bezig bent;
  • Andere key-medewerkers (managers of professionals) die met je mee kunnen denken of als sparringpartner kunnen dienen;
  • Andere key-medewerkers (managers of professionals) die je kunnen helpen de stemming, mening of besluitvorming voor elkaar te krijgen;
  • Idem met medewerkers van de organisatie;
  • Mensen buiten de organisatie die mee kunnen denken of hun expertise in kunnen brengen om de kans van slagen te vergroten;
  • Etc etc

Als je zo kijkt naar een leidende coalitie: wie zou jij dan voor jouw belangrijkste project of doel in jouw leidende coalitie willen hebben?

Meenemen van jouw leidende coalitie

Weten wie er in jouw leidende coalitie moet zitten – wie jij er graag in wilt hebben – is stap 1. Maar daar houdt het, vanzelfsprekend, niet mee op. De volgende stap is namelijk dat je deze leidende coalitie ook betrekt, en op de hoogte houdt van waar jij mee bezig bent. Daarvoor is het belangrijk tijd en aandacht te geven aan hun kennisniveau (over de zaken die er voor jou toe doen) en hun meningsvorming. Dit kun je doen door ze zelf te informeren en bij te praten, maar ook door ze bijvoorbeeld door anderen bij te laten praten.

Zo merken we in toenemende mate dat het bedrijfskundig kijken naar en werken aan de toekomst van de organisatie ertoe leidt dat managers hun professionals, middelmanagers en key-medewerkers naar DNHS sturen om de basis van dit kijken te ontwikkelen. Dat is ook ene vorm van investeren in het creëren van een leidende coalitie.

Het voordeel is dat je door deze investering in bedrijfskundig kijken ook meteen een kracht in de organisatie aanboort, waardoor de organisatie ‘momentum’ krijgt. Niet alle ontwikkelingen hoeven nu vanuit een directie of hogere managementlaag gestart te worden, maar vanuit een gemeenschappelijk denken en een gemeenschappelijke taal gaan de verschillende ontwikkelingen binnen de organisatie elkaar versterken en versnellen.

Meer weten hoe dit proces voor jou, of voor jouw werk kan ontstaan? Kom dan eens (vrijblijvend) naar het introductiecollege voor de DNHS Fast Track MBA. We leggen daar uit wat toegepaste bedrijfskunde op MBA-niveau is en hoe dit voor jou en voor de organisatie positief uit kan pakken.

Schrijf je hier direct in.

Ik zie je graag op 10 februari a.s. bij het introductiecollege!

Krachtige groet,

Marischka

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?