Laatste kans! Leergang 15 gaat van start

We zijn op dit moment aan het werven voorde laatste plekjes in leergang 15 van de Fast Track MBA. Mooi om te merken dat er toch veel managers en professionals ook in deze vreemde en onvoorspelbare corona-tijd in zichzelf en in hun organisatie investeren.want al lijkt het verstandig om juist nu de hand op de knip te houden – en feitelijk adviseren we organisaties dat ook vaak om te doen als er onzekere gebeurtenissen zijn – het wordt nu weer tijd om ook vooruit te kijken.

Als je te lang in de ‘vingers op de knip’ en ‘alles onder controle houden’ stand blijft staan kan dat vergaande gevolgen hebben:

  • Voor de organisatie dat ze de beweging op de markt mist. Zeker omdat in onzekere periode de beweging wel eens uit een andere hoek kan komen dan de business tot nu toe kwam. Maar op het moment dat je niet meer investeert en in de controle-stand komt, leg je die controle vaak op de business zoals die was op het moment dat de onvoorspelbare periode begon.Inmiddels zijn we echter met corona wel een half jaar verder. En de markt is ook een half jaar verder. Dat betekent dat er nieuwe vraag is ontstaan, maar ook dat er vraag is verschoven van de ene groep producten en diensten naar een andere. Beweeg je als organisatie niet mee – bijvoorbeeld omdat je in afwachting bent van het terugkeren naar ‘normaal’ – dan mis je de boot volledig.

     

  • Voor jou als professional en manager kan te lang stil blijven staan erin resulteren dat jouw eigen ontwikkeling tot stilstand is gekomen. Het dat is jammer om twee redenen:
  1. De organisatie heeft juist nu mensen nodig die strategisch kunnen denken, een goed overzicht houden, integraal denken en kunnen handelen en die signalen uit de markt kunnen interpreteren in mogelijkheden en bedreigingen. Juist nu kun je als professional en/of manager met deze bedrijfskundige manier van kijken en denken het verschil maken.
  2. Als het toch blijkt dat het niet goed gaat met de organisatie wil je door kunnen stromen naar een nieuwe uitdaging, en daarbij toch een stap vooruit kunnen maken. Je wilt opvallen in de massa mensen die straks de arbeidsmarkt gaan zoeken naar een nieuwe job (al dan niet als gevolg van crisis of omdat iedereen het afgelopen half jaar ‘even afgewacht heeft’ en op zijn/haar plek is blijven zitten.

Verstandig dus om deze inzichten te combineren in een opleiding: de DNHS Fast Track MBA! Want dat is de opleiding waar jij bedrijfskundig kijken en denken leert. Maar tegelijk werkt aan een strategische analyse voor jouw organisatie maakt. We besteden veel aandacht aan trends en ontwikkelingen en de strategische gevolgen daarvan, en helpen je zo de organisatie klaar te maken voor bestaansrecht nu en in de toekomst.

Tegelijkertijd werk je in een kleine leergang maximaal aan het ontwikkelen van jouw bedrijfskundige kennis en competenties. Niet alleen jouw organisatie is oefenmateriaal, maar ook de organisaties van jouw mede-studenten. Altijd onder begeleiding van een van onze (kern)docenten. Dat betekent individuele aandacht en altijd 1-op-1 feedback. Omdat we weten dat leren en ontwikkelen altijd heel persoonlijk zijn.

Wil jij een van die laatste plekken in onze Fast Track MBA? Vraag dan vandaag nog een persoonlijk intakegesprek aan. We gaan dan samen in gesprek over jouw persoonlijke leer- en ontwikkelvraag en hoe de Fast Track MBA en onze manier van lesgeven en begeleiden daarbij past.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?