Klaar met leren? Dan leg je je neer bij stilstand!

You can’t stop the waves, but you can learn to surf
    – Jon Kabat-Zinn

Omdat we veel in organisaties zijn, we veel managers en professionals spreken en nu eenmaal geïnteresseerd zijn in hoe organisaties en mensen zich voorbereiden op de toekomst…. verbaast het ons steeds weer dat we tegen professionals en managers aanlopen die geen interesse hebben in zich opleiden en ontwikkelen. Zeker in deze bijzondere tijden waarin de wereld toewerkt naar ‘een nieuw normaal’.

Natuurlijk, de meeste mensen op een beetje functie in de organisatie hebben een goede basisopleiding, voldoen aan eventuele beroeps- of wettelijke eisen en hebben tonnen aan ervaring die relevant is en ze in staat stelt hun werk goed te doen. Daar ben jij waarschijnlijk ook op gericht, dat je blijft voldoen aan alle verplichtingen die het werk en de organisatie van je vraagt. Maar kijk je ook verder? Kijk je naar jouw toekomst? En naar de toekomst van de organisatie?

En wij zijn de laatsten om de kracht en het belang van ervaring weg te schuiven. Voor ons is ervaring net zo belangrijk als het halen van diploma’s. Niet voor niets vinden we het werk- en denkniveau van iemand belangrijker dan het hebben van de juiste vooropleidingen (in de vorm van diploma’s) als we het hebben over toelating tot onze Fast Track MBA. Sterker nog: we laten in de Fast Track MBA alleen mensen toe die minimaal vijf jaar relevante werkervaring hebben omdat we juist deze ervaringen gebruiken als lesmateriaal – de complexiteit van de organisatie laat zich nergens zo goed beschrijven als in… de werkelijk van de organisatie waar jij werkt!

Maar….

Er is een belangrijk “maar”, waardoor opleiden en opdoen van kennis ook voor mensen met veel ervaring in hun werk en in hun branche interessant en belangrijk is. Of misschien moeten we zeggen: meerdere maren. Er zijn namelijk een aantal redenen waarom opleiden en ontwikkelen juist voor mensen met veel ervaring belangrijk is:

  • Ervaring komt altijd uit een lagere hierarchische laag – daarmee bedoel ik dat de ervaring die je meeneemt opgedaan is in werk dat ‘lager’ in de hiërarchie van de organisatie thuishoort. Dat werk is niet minder waard, maar bereid je ook niet altijd voor op de nieuwe rol die je in een ‘hogere’ hierarchische laag moet doen.
  • In een nieuwe rol heb je andere verantwoordelijkheden, andere gesprekspartners en andere werkzaamheden die je moet verrichten. Als je de overstap maakt van werkvloer naar senior professional of naar middelmanagement of je maakt de overstap naar hogermanagement of beleidsverantwoordelijke, verandert misschien optisch de inhoud van je werk niet – maar intussen verandert wel de aard van het werk. Als je in de marketing werkte, werk je misschien nog steeds in de marketing, maar je doet wel wezenlijk andere dingen en hebt wezenlijk andere verantwoordelijkheden. Je moet in je nieuwe rol de lijnen uitzetten, naast het inhoudelijke belang ook het belang van de organisatie meewegen, mensen van de inhoud aansturen (ook als het organisatiebelang zwaarder weegt dan de inhoud), je zit met directie of bestuur aan tafel…
  • De wereld om ons heen verandert snel: de waarden en normen in onze samenleving veranderen, de techniek rukt nog verder op en op manieren die we niet kunnen bedenken – bijvoorbeeld door verdere doorvoering van The Internet of Things en Artificial Intelligence. En hoewel dit voor veel organisaties ‘ver van ons bed’ voelt, komen deze ontwikkelingen snel dichtbij en gaan ze ons allemaal raken. Zeker als je nu ziet hoe snel we digitaal werken in de corona-tijd als het nieuwe normaal omarmen. Dat kon zo maar eens een ‘blijvertje’ worden. Dat is geen angstig beeld als je weet hoe je naar dit soort ontwikkelingen moet/kunt kijken. En wat je moet en kunt doen om de organisatie tijdig zo aan te passen dat er bestaansrecht blijft.

Stilstaan is achteruitgang

Als je besluit om je niet verder te ontwikkelen, je niet te verdiepen in de ontwikkelingen in de buitenwereld en wat die voor de organisatie kunnen betekenen, je voort te laten duwen door jouw ervaringen vanaf de werkvloer…. Dan kies je er voor om de aansluiting met de hogere niveaus in de organisatie en met de ontwikkeling in de markt niet te maken.

Dat kan natuurlijk voor jou best een heel reële optie zijn. Maar dan accepteer je ook dat jouw invloed en impact af gaat nemen. En dat is nu eenmaal niet voor iedereen een aantrekkelijk perspectief.

Misschien zie je er tegenop, denk je dat je niet meer kunt leren – bijvoorbeeld omdat het al zo lang geleden is dat je een opleiding hebt gedaan – of denk je dat het jouw tijd wel zal duren… Maar weet dan dan je er voor kiest om niet bij die groep te horen die mee vorm gaat geven aan de toekomst van de organisatie!

En als de organisatie dan – onherroepelijk – in beweging komt, dan kan de organisatie ook niet anders dan afscheid van jou nemen.

Ik geef meteen toe: als je al een tijd niets aan opleidingen hebt gedaan, zal het best een stap zijn om weer te gaan leren. Maar weet je: er is opleiden en opleiden… Misschien moet je dan niet kiezen voor een formele opleiding waarvoor je wekelijks de schoolbanken in moet, boeken uit je hoofd moet leren en tentamens moet doen. Misschien past toegepast leren beter bij je.

Toegepaste bedrijfskunde

Toegepast leren draait niet om reproduceerbare kennis – ook wel cognitieve kennis, of ‘uit je hoofd leer’ kennis – maar om het in de praktijk toepassen van state of the art kennis. Het gaat dus nog steeds om kennis van ‘hoog’ niveau, de laatste inzichten, modellen en technieken, maar dan gericht op wat het in de praktijk van organisaties betekent. Inzicht krijgen met, in plaats van “kunnen reproduceren van” staat dan centraal.

Zo hebben we binnen DNHS diverse methodieken voor integraal kijken naar de organisatie, situaties en vraagstukken ontwikkeld – zoals de MVPDS en de perspectieven van bedrijfskundig kijken. Deze methodieken worden behandeld, maar gaan pas echt leven doordat we ze in praktisch alle bijeenkomsten (fysiek en digitaal) samen gebruiken en ook op de Campus steeds gebruiken bij het bespreken van de actualiteit in organisaties en in het nieuws. Je wordt uitgedaagd om deze nieuwe manieren van kijken direct toe te passen in je eigen werk en voor je eigen organisatie – en krijgt 1-op-1 feedback op jouw uitwerking en toepassing van onze Bedrijfskundige Meesters, docenten waar je een persoonlijke band mee ontwikkelt en die tijdens de opleiding met je ‘op reis’ gaan.

Zo is leren het continu en consequent oefenen gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden – bedrijfskundige vaardigheden. De toetsing bij de Fast Track MBA gaat dan ook niet aan de hand van tentamens en het schrijven van papers, maar door het doen van een strategische analyse voor een echte organisatie – bij voorkeur van de organisatie waarvoor je werkt. Daar moet je de bedrijfskundige manier van kijken en denken na afronding van de opleiding immers ook gebruiken?! Naast het ontwikkelen van jouw bedrijfskundige kennis en vaardigheden krijgt de organisatie zo meteen een strategisch advies van iemand die de organisatie in al haar facetten kent.

Denk je dat deze manier van leren beter bij je past, en wil je op deze manier jezelf blijven ontwikkelen? Wil je niet stil komen te staan en bij blijven met alle ontwikkelingen? Kom dan op 28 mei a.s. naar onze digitale open dag, dan kun je in de praktijk ervaren hoe we werken en op welke manier we met leren en ontwikkelen omgaan.

We zien je graag bij DNHS!

Krachtige groet,
Marischka

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?