Kijken vanuit verschillende perspectieven

In ‘Het Bedrijfskundig Oog’ beschrijf ik hoe je vanuit verschillende perspectieven naar een bepaald vraagstuk of situatie kunt kijken en andere dingen kunt zien. In de Blog over de boekpresentatie beeld ik dit uit met de opbouw van het vogeltje.

Dat zijn de verschillende perspectieven die de verschillende vakgebieden met zich meebrengen.

Maar er is ook een andere manier van andere perspectieven kiezen, een methode die direct samengaat met het ontwikkelen van ‘Het Oog’. De sleutel voor deze tweede manier van kijken zit in een van de DNHS basismodellen: de MVPDS.

Niet alleen in het boek, maar ook tijdens de Business Update van afgelopen week, is dit een van de belangrijkste modellen. Niet alleen in mijn ogen, maar ook in de terugkoppeling van de deelnemers van die fantastische middag. Een paar terugkoppelingen van de inzichten die de deelnemers terug hebben gekoppeld:

“Ik wil persoonlijk de slag maken van rood naar groen perspectief”
“Mijn doel is haalbaar, met een goede onderbouwing door tussen de perspectieven te schakelen”
“Ik realiseer me nu dat de MVPDS op meerdere niveaus een rol speelt”
“Ik moet tijd plannen (letterlijk en figuurlijk) om in het groene en blauwe perspectief te blijven kijken naar de organisatie”
“Ik ben me nu bewust dat ik elke dag te veel in het rode perspectief blijft hangen”
“Door het schakelen tussen de perspectieven vergroot ik mijn waarde voor de organisatie”

Kijk voor foto’s gemaakt tijdens deze Business Update op de DNHS Facebook-pagina.

Reden genoeg om in deze (en volgende blogs) stil te staan bij de MVPDS en hoe we (als professionals en leidinggevenden) gebruik van de MVPDS kunnen maken om onze IMPACT te vergroten.

De MVPDS

De basis achter elke organisatie is de MVP: de missie (die het bestaansrecht van de organisatie beschrijft), de visie (hoe je denkt dat de wereld zich gaat ontwikkelen en welke ambitie de organisatie daarbij heeft) en de positionering (welke klanten de organisatie wil bedienen en op welke manier).

Blog 2014-02-18 - MVPDSHoewel deze MVP de basis achter elke organisatie is, is het te vaag om de organisatie een koers te geven. Daar hebben we een concretere vertaling nodig, die we vinden in het Doel.

Nu is het lastige met de terminologie die we in de bedrijfskunde hanteren dat het van oorsprong een Amerikaanstalig vakgebied is. In de oorspronkelijke managementliteratuur wordt gesproken over Goals en Objectives. Goals zijn de Doelen die we hier bedoelen, doelen die we op een termijn van 10 jaar willen behalen. Met andere woorden: de stip op de horizon die de concretere invulling geeft aan de vagere MVP.

We zijn al een stap verder, maar nog steeds geldt: te ver weg om de organisatie mee aan het werk te zetten. Daarvoor delen we het Doel weer in in kortere planningsbrokken, namelijk van 1 of 2 jaar. Zo’n kortere brok is dan de eerste mijlpaal op weg naar het Doel. We hebben het nu over de Strategie.

Besturing en uitvoering

Het proces van de MVPDS is eigenlijk het sturen van alle ontwikkelingen en activiteiten van de organisatie. Maar als we de strategie hebben bepaald, zoals ik hiervoor heb beschreven, wordt het tijd om aan het werk te gaan.

We gaan van besturing over tot de uitvoering.

Voor de uitvoering is de strategie het uitgangspunt, de strategie die het resultaat van de besturingscyclus is, is meteen ook het startpunt van de uitvoeringscyclus.

Strategie als startpunt moet de prioriteiten stellen voor het komende jaar en mensen en middelen toewijzen aan de verschillende deelplannen. Dan volgt de rest van de uitvoering: het organiseren en realiseren.

Het rode, groene en blauwe perspectief van kijken

Het grootste deel van de organisatie activiteiten vindt plaats in het organiseren en realiseren van de strategie. IN de uitvoeringscyclus van de organisatie.

Blog 2014-02-18 - perspectievenNiets mis mee. Juist in deze opeenvolging van processtappen (soms zelfs gedaan door verschillende, opeenvolgende afdelingen) worden producten en diensten gemaakt en uiteindelijk het geld verdient. De focus in deze rode activiteiten ligt op efficiency, het steeds beter (sneller en goedkoper) doen van de activiteiten.

Maar soms helpen de opeenvolgende processtappen je niet verder, hoe hard je ook werkt en hoe efficiënt je ook bent geworden. Het wordt dat tijd om door te schakelen naar een volgend perspectief: het groene perspectief. In dit groene perspectief kun je bepalen of wat je doet nog wel bijdraagt aan het behalen van de doelen die je je gesteld hebt. Met andere woorden: je kunt kijken of wat je in de uitvoeringscyclus aan activiteiten onderneemt nog steeds bijdraagt aan het behalen van de doelen die je in de besturingscyclus hebt gesteld.

Het derde perspectief, het blauwe perspectief, gaat om de ultieme check (die je af en toe moet doen) of je nog wel van de juiste zaken uitgaat bij het bepalen van je MVPDS. Veranderingen in de markt, technologische vernieuwingen, veranderend consumentengedrag, noem het maar op… er zijn genoeg aanleidingen om periodiek te checken of je nog de juiste keuzes hebt gemaakt bij het samenstellen van je MVPDS.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?