Functionele gebieden zijn niet altijd functioneel

Als professional en manager moet je zowel naar je eigen organisatie als naar andere organisaties kunnen kijken en kunnen zien of de organisatie wel of niet functioneel is, en of er verbeteringen mogelijk zijn. Zeker in de komende tijd waarin de plannen voor komend jaar gemaakt gaan worden.

Laten we met een toegepaste bedrijfskundig oog naar de organisatie kijken…

Ik deel graag een van de MBA inzichten met je.

Afdelingen

Veel organisaties brengen verschillende functionele gebieden in aparte eenheden of afdelingen onder, net zoals veel universiteiten en Business Schools de functionele gebieden ook afzonderlijk bestuderen. Dat lijkt handig omdat:

  • Elk functioneel gebied kent zijn eigen manier van denken en werken;
  • Door het functioneel gebied binnen de organisatie samen te brengen kunnen mensen zich in dat denken en werken specialiseren;
  • Door specialisatie wordt dat functionele gebied beter;
  • Door functionele gebieden te onderzoeken en analyseren kunnen organisaties van elkaar leren (best practises).

Op zich is het natuurlijk helemaal geen slechte manier om de organisatie – als het ware van onder af – beter te maken. Net zo lang totdat de verbeteringen en doelen die je vanuit een bepaald vakgebied hebt in strijd zijn met wat de organisatie overal wil.

Afdelingsdoelen

Een voorbeeld hoe doelstellingen van functionele gebieden en overal doelen van de organisatie elkaar kunnen versterken of dwars kunnen zitten – de doelstelling van een bepaalde productieafdeling is: ‘Het verder verlagen van de kosten’. De bonus van de productiebaas is zelfs afhankelijk van een bepaald percentage gerealiseerde kostenverlaging. Een prima doelstelling natuurlijk omdat elke cent die je aan kosten kunt besparen rechtstreeks naar de winst gaat.

Een van de manieren om de kosten verder te verlagen is het vergaand standaardiseren van de productie. Op die manier kun je:

  • Mensen en middelen optimaal inzetten;
  • Omsteltijden en kosten, omschakeling bij mensen etc voorkomen;
  • Een optimale FLOW in de productie bereiken.

Afdelingsdoelen nastreven is niet altijd effectief

Maar als de organisatie strategisch gesproken gekozen heeft voor het leveren van maatwerk aan klanten – bijvoorbeeld omdat ze zich richt op een bepaalde niche, of op hele grote organisaties die eisen stellen aan hoe ze producten en diensten krijgen – dan is de inzet op standaardisatie van de productie voor de organisatie als geheel niet verstandig. Je zou kunnen zeggen dat elke cent die nu in de productie bespaard wordt, een euro kost in de rest van de organisatie.

Het Engelse spreekwoord ‘Penny wise, pound foolish’ benoemd dit fenomeen heel goed.

Een indeling in, en doelen per functionele gebied zijn dus heel handig voor het verder tot ontwikkeling brengen van de functionele gebieden en het op die manier verder ontwikkelen van de organisatie, maar het risico van werken met een vanuit functionele gebieden focus is dat vergeten wordt dat niet het functionele gebied centraal staat, maar de organisatie.

Functioneel zijn voor de organisatie

Voor de bedrijfskunde is het belangrijk dat de acties die in een bepaald functioneel gebied ondernomen worden, altijd gevolgen hebben voor het geheel van de organisatie. En dus ook gevolgen hebben voor de andere functionele gebieden.

Dus hoewel we de functionele gebieden graag als losstaande eenheden mogen bekijken gaat het nooit alleen over een functioneel gebied maar over de organisatie als geheel en dus de samenhang van de functionele gebieden.

Meer van deze toegepaste bedrijfskundig inzichten op de DNHS Campus

Het kijken naar functionele gebieden en hoe functioneel ze nu eigenlijk zijn, is maar een van de vele invalshoeken die je als professional of manager mee kunt nemen in je werk. Wil je meer van deze invalshoeken? Dan ben je van harte welkom op de DNHS Campus, die geheel in teken van toegepaste bedrijfskunde voor managers en professionals staat.

Je kunt je als bezoeker of deelnemer van de DNHS Campus GRATIS inschrijven op: http://campus.dnhs.nl

Je kunt dan meedoen aan discussies over actuele bedrijfskundige onderwerpen, de maandagochtend powerboosts lezen en MBA inzichten zoals de bovenstaande vinden.

Ga dus snel naar http://campus.dnhs.nl en doe mee op de DNHS Campus!!

Krachtige groet,
Marischka

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?