De FAST in Fast Track MBA

‘Hoe fast is de Fast Track MBA,’ is een van de vragen die we vaak krijgen van geïnteresseerden voor de DNHS MBA. Direct gevolgd door de vraag: ‘En hoe doen jullie dat dan?’ Reden om in deze blog in te zoomen op de onderwijskundige keuzes en methodiek die onder de Fast Track MBA liggen.

Klassiek MBA leren en teleurstellende resultaten daarvan

We kennen sinds de tweede wereldoorlog  het fenomeen Business School en bedrijfskundige opleidingen op die instituten die mensen opleiden om een management of bestuurlijke functie te vervullen in grote organisaties. De toon voor deze opleidingen werd in de VS gezet. De nadruk in die eerste fase van de opkomst van MBA’s lag op productie – met name omdat er na de oorlog een tekort aan van alles was – en organisaties konden groeien als ze hun productie konden optimaliseren. Op het moment dat de hoogste nood, de tekorten waren aangevuld en er overcapaciteit voor de ‘normale’ vraag bleek te zijn verschoof die nadruk naar financieel management en controle mechanismen.

Nadrukken die je nog steeds ziet in moderne klassieke MBA programma’s.

De aanpak van deze klassieke MBA-programma’s is gericht op het leggen van een stevige basis in elk van de zeven bedrijfskundige velden. De verschillende bedrijfskundige velden vormen dan ook de ruggengraat van het opleidingsprogramma.

Het idee achter deze inrichting van de opleiding is dat als je voldoende weet van de verschillende bedrijfskundige velden er vanzelf een integrale blik of manier van denken ontstaat.

Dit is eind vorige eeuw onderzocht door McKinsey en de Londen School of Economics… en dat blijkt niet zo te zijn. Uit het onderzoek kwam naar voren dat slechts 7% van de afgestudeerde MBA-ers een integrale blik heeft. De andere MBA-ers hebben alleen een boel theoretische kennis over deelgebieden (die na 3 tot 6 maanden weer vervlogen is – zo lang blijft kennis die je niet gebruikt hangen), nieuwe contacten (medestudenten) en een titel.

Omdraaien van het leerproces: beginnen met het einde voor ogen

Dit is een van de redenen dat we – met al onze ervaring in het klassieke MBA opleiden – een aantal jaren geleden besloten dat het opleiden van managers en professionals slimmer moest kunnen dan via deze weg. Zo effectief was die klassieke manier duidelijk niet.

Geheel volgens het principe van Covey ‘beginnen met het einde voor ogen’ hebben we onderzocht wat de sleutels zijn tot integraal kijken. En welke manieren er zijn om mensen die nog niet in dit vak thuis zijn zo snel en effectief mogelijk deze integrale manier van kijken aan te leren. Hier is een geheel nieuw cluster van methoden en technieken uit ontstaan.

Dat nieuwe cluster van methoden en technieken is de ruggengraat van de Fast Track MBA.

In de Fast Track MBA beginnen we daarom met de methoden van integraal kijken. Pas daarna gaan we – vanuit die integrale basis – de verschillende vakgebieden bekijken. Daardoor komen we aan veel operationele zaken, veel details in de verschillende vakgebieden niet toe…. Maar dat zijn toch de zaken die je weer vergeet na 3 tot 6 maanden.

Omdat we de lesstof over de verschillende vakgebieden ‘aan’ deze nieuwe integrale manier van kijken koppelen, blijft de stof die je leert beter hangen EN kun je er sneller zelf mee aan de slag.

Niet de kennis maar anders denken en ander gedrag staan centraal

Wat daarnaast belangrijk is te melden is dat we met de inrichting van de Fast Track MBA gebruik maken van de nieuwste inzichten over leren, de werking van het brein en de manier waarop je kennis toe kunt passen (Neuro Linguïstisch Programmeren). Dat betekent dat je nieuwe kennis en ervaring op kunt doen, je ontwikkelt door op een hele comfortabele manier ‘uit je comfortzone’ te komen.

Bij DNHS stimuleren we je en dagen we je uit om nieuwe manieren van kijken toe te passen op zo ongeveer alles. Door de MasterClass dagen, de Hot Seats en ook zeker via onze digitale Campus. Op de Campus discussiëren onze MBA-studenten over de stof, over hun analyses, maar het meest nog over wat er in het nieuws aan de hand is en hoe je dit bedrijfskundig uit kunt leggen of verklaren.

Door deze start in integraal kijken en denken en de directe (en vaak speelse) toepassing op de praktijk van alle dag, merken onze studenten na twee tot drie maanden al een verandering in hun denken en hun gedrag. En niet alleen onze studenten, ook de mensen met wie ze werken (collega’s en leidinggevenden) merken na twee of drie maanden al een ontwikkeling op….

Iets voor jou?

Past deze nieuwe manier van ontwikkelen ook bij jou? Ben jij gemotiveerd om niet alleen een belangrijke titel te halen, maar ook je manier van kijken en denken te ontwikkelen? Dan is de Fast Track MBA misschien wel de volgende stap in jouw ontwikkeling!

Kom eens vrijblijvend ervaren hoe studeren bij DNHS in zijn werk gaat. Kom naar het eerstvolgende introductiecollege en maak alvast die eerste stap richting integraal kijken en denken. Bevalt het je, dan kijken we samen of en wanneer je in kunt stromen in de snelst groeiende MBA-opleiding van Nederland. Schrijf je hier direct in voor het introductiecollege.

Ik zie je snel bij DNHS!!

Krachtige groet,
Marischka

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?