Effectiviteit

Effectiviteit is de dingen doen die de organisatie richting haar doel helpen. Effectiviteit is dus gericht op het voortbestaan van de organisatie. Populair gezegd gaat effectiviteit over de vraag: ‘Doen we de goede dingen?’

Toelichting:

Hier hebben we twee van de meest gebruikte termen in het bedrijfsleven: efficiëntie en effectiviteit.

Twee termen ook die bedrijfskundig grote betekenis hebben.

Laten we beginnen met de definities van de beide begrippen die we vaak door elkaar gebruiken:

Efficiëntie = de dingen die we doen met zo min mogelijk inzet van tijd en middelen doen. Efficiëntie is dus gericht op het sneller en tegen lager kosten produceren.

Effectiviteit = de dingen doen die de organisatie richting haar doel helpen. Effectiviteit is dus gericht op het voortbestaan van de organisatie.

Mooi vind ik altijd het voorbeeld van het sturen op bezettingsgraad van afdelingen en machines. Elke afdeling of machine heeft een bepaalde norm over hoeveel er geproduceerd kan worden, en als we in een verbeterronde deze norm kunnen verhogen dan worden we efficiënter.

Maar de vraag is of we ook effectiever worden.

Effectiviteit en efficiency zijn ook te linken aan de bedrijfskundige perspectieven van kijken:

  • Efficiency hoort bij het rode perspectief
  • Effectiviteit hoort bij het groene perspectief

In het groene perspectief draait alles om de keuzes die gemaakt moeten worden om een bepaald strategisch doel te behalen. De vraag waar het bij effectiviteit om gaat is: ‘Doen we de goede dingen om het doel te behalen?’

 

Wil jij je verder ontwikkelen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Je ontvangt blogs en tips
die je gelijk toe kunt passen!
Ja, schrijf me in!