Disruptieve bubbels…

Door: Leen de Waal
Dit artikel is eerder als blog verschenen via de digitale DNHS Campus

Het is interessant om te merken hoe klein onze wereld dankzij het anti-COVID-beleid aan het worden is. Het beetje sneeuw en de vrieskou die we er dit weekend bij kregen, hebben dit proces zelfs nog voor even versterkt. Onze bubbel is, in ieder geval fysiek, flink ingeperkt, en daar waar we nu buiten onze gezinsbubbel komen, is dat hoofdzakelijk digitaal…

En juist aan die interactievorm zijn we nog steeds niet gewend geraakt. Als je dit gewenningsproces, i.e. de manier waarop we digitale interacties gaan integreren in ons dagelijks leven, beschouwt, is het zeker interessant om je eens te verdiepen in het boek ‘Alone Together’ van Sherry Turkle (of desnoods eens een van haar TED-talks te beluisteren). Kern van haar gedachtengoed is dat de opmars van technologie in onze interacties onze emotionele betrokkenheid, diepgang en ontwikkeling hindert.

Als we dat besef koppelen aan het betoog van Elke Wiss in ‘Socrates op Sneakers’, lijkt enige ongerustheid op z’n plaats. Waarom? Elke Wiss betoogt dat we verleerd zijn om ‘echte’ vragen te stellen, gekoppeld aan kritisch denken, echte nieuwsgierigheid, het open durven staan voor nieuwe ideeën en inzichten.

Dat we dit verleerd zijn is volgens James Suzman (‘Work’) ondermeer te wijten aan het gegeven dat we feitelijk dankzij de opeenvolging van mechanisering, automatisering, robotisering en informatisering steeds meer ‘gemak’ als vanzelfsprekend zijn gaan ervaren. Doordat steeds meer taken, steeds minder met behulp van arbeid worden gerealiseerd, eisen we in steeds meer domeinen van ons leven ‘gemak’. We willen steeds meer dingen onmiddellijk en liefst zonder inspanning. Ook Elke Wiss onderschrijft deze ontwikkeling min of meer op een vergelijkbare manier.

Onze, dankzij anti-COVID-beleid steeds verder krimpende, bubbels versnellen deze ontwikkelingen, met als gevolg dat we steeds oppervlakkiger, steeds digitaler met elkaar omgaan. Juist die versnelde samenloop van digitale onwennigheid in onze interacties gecombineerd met de menselijke hang naar gemak, zou wel eens een desastreuze kunnen blijken te zijn.

We zoeken steeds meer gemak, (emotionele) diepgang kunnen we minder gemakkelijk vinden in onze technologie gedreven, digitale interacties, dus houden we het lekker functioneel en oppervlakkig, zodat we ons snel weer kunnen storten in de beperkte(!) real-life-thuis-bubbel. Geen wonder ook dat digitaal escapisme hoog tij viert. On-line bijeenkomsten, bingo’s, borrels, kroegquizzen etc., het blijven dankzij onze digitale onwennigheid in combinatie met het versneld afdwingen er van, oppervlakkige alternatieven.

Overigens zouden we in de steeds verdergaande lockdowns (lees: bubbelinkrimping) nog een mooi voorbeeld van versnelde adoptie van een innovatie op basis van ‘authority’ in kunnen zien zoals Everett M. Rogers die beschrijft in zijn ‘Diffusion of Innovations’. Edoch dan zou de innovatie voor een succesvolle acceptatie volgens Rogers wel over een aantal attributen moeten beschikken die nu node lijken te ontbreken. Te denken valt dan onder andere aan zaken als compatibiliteit met de huidige leefwijze, relatief voordeel realiseren en passen binnen bestaande overtuigingen, waarden en normen. Omdat daar geen sprake van lijkt te zijn, ontstaat weerstand tegen de opgelegde ‘innovatie’. En dat leidt ertoe, in combinatie met de eerdergenoemde gemakzucht, dat we er niet het maximale uit halen.

Dat leidt er dan vervolgens toe dat we diep(er)gaande emotionele interactie verder ontleren, en al helemaal in onze organisatorische context. Als dan straks het anti-COVID-beleid weer minder stringent gaat worden, lopen we het gevaar dat we onze beïnvloeding van buiten onze eigen bubbel zo ontleerd zijn, dat onze organisaties totaal ontmenselijkt dreigen te raken. En dat heeft verstrekkende gevolgen. Niet alleen onmiddellijk in hoe we met elkaar omgaan, maar ook op de langere termijn, in de zin van adaptabiliteit of zelfs antifragiliteit. Denk hierbij bijvoorbeeld ook maar eens aan hoe we ons laten inspireren tot innovaties.

Het heeft er dan ook alle schijn van dat, na het versoepelen van de maatregelen, er wel eens (een grote) behoefte zou kunnen ontstaan aan een nieuw type coaches, begeleiders die organisaties en mensen gaan helpen hun weg te vinden in het opnieuw omgaan met diepgang, emoties in interacties. Maar dan wel met maximaal positieve inzet van de digitale interactievormen op een verrijkende, verdiepende manier. Ontstaat er toch nog weer een nieuwe bedrijfstak met perspectief!

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Introductiecollege Fast Track MBA

Is de Fast Track MBA iets voor jou? Kom dan naar het vrijblijvende DNHS Fast Track Introductiecollege via onze digitale collegezaal. Op dit college proef je de DNHS sfeer, bespreken we de inhoud en opzet van de opleiding, jouw ontwikkelbehoefte, mogelijke vraagstukken in jouw organisatie en kun je je vragen over de opleiding stellen.

Deel dit artikel:

Blijf op hoogte

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen. Laat dan hieronder je gegevens achter.

50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?