De Strategisch Fundament Analyse, hoe doe ik dat?

Zoals bijna alle strategieprocessen, begint ook het vormen van een Strategisch Fundament met het intern en extern kijken naar wat er is en welke ontwikkelingen te verwachten zijn. De uitkomsten van deze eerste fase worden samengebracht in een SWOT inventarisatie. De SWOT inventarisatie bestaat uit een inventarisatie van:

  • S – strenghts => sterkten
  • W – weaknessess => zwaktes
  • O – opportunities => kansen
  • T – threats => bedreigingen

Daarmee hebben we het vertrekpunt voor een Strategisch Fundament te pakken.

Van SWOT naar Strategisch Fundament

Vanuit de SWOT inventarisatie kan met een waarderende blik naar een strategie toegewerkt worden. Hiervoor worden de verschillende onderdelen van de SWOT inventarisatie afzonderlijk tegen het licht gehouden als basis voor de strategische ontwikkeling. Immers, veel onderdelen van de SWOT geven inzicht in wat een organisatie nu al kan en waarop verder gebouwd kan worden. De SWOT inventarisatie geeft aan waar de organisatie met weinig inspanning snel kan groeien. Eigenlijk is het voorwerk gedaan, maar moet het nog strategisch afgemaakt worden.

Hiervoor is de Strategisch Fundament Analyse ontwikkelt, de SFA. Jaren van analyse en reflectie van analyses en strategie processen hebben geleid tot deze nieuwe, verbeterde vorm van gebruik van de SWOT inventarisatie.

De Strategisch Fundament Analyse, hoe doe ik dat?

In het kort komt de Strategisch Fundament Analyse (de SFA) neer op het volgende:

  • De sterkten worden verder geanalyseerd om te bepalen of ze aangemerkt kunnen worden als een Fundamentele Sterkte. De Fundamentele Sterkten vormen het Strategisch Fundament van de organisatie;
  • De zwaktes worden op basis van de verschillende perspectieven verdeeld: in zwaktes die opgelost kunnen worden (Niet fundamentele zwaktes), zwaktes die opgelost moeten worden binnen de huidige strategie (cruciale zwaktes) en zwaktes die belangrijk kunnen worden bij bepaalde strategische keuzes (zwaktes in het fundament). Deze laatste zijn belangrijk voor de toekomstplannen;
  • De kansen worden onderverdeeld in kansen die op basis van het bestaande Strategisch Fundament benut kunnen worden en kansen waarvoor het Strategisch Fundament uitgebreid moet worden;
  • De bedreigingen worden geordend aan de hand van in hoeverre ze de kernactiviteiten van de organisatie raken en in hoeverre het Strategische Fundament dat de organisatie heeft, wordt ‘ aangetast’.

Om deze analyses te kunnen doen binnen de categorieën van de SWOT, zijn per onderdeel specifieke analyses samengesteld.

Van Strategisch Fundament naar strategisch plan

Welke activiteiten er dan daadwerkelijk in het strategisch plan gaan landen is afhankelijk van de laatste stap in de Strategisch Fundament Analyse, namelijk het vooruit kijken naar:

  1. Wat is er mogelijk op basis van wat we nu hebben gevonden?
  2. Wat willen we als organisatie?

Deze twee toekomstbeelden komen samen in de VisieWolk. Het Strategisch Plan geeft dan invulling hoe de organisatie met wat ze nu kan en wat te ontwikkelen is die toekomst waar gaat maken.

De vraag die rest is: Ben jij al klaar voor het maken van een Strategisch Fundament?

Leuk artikel?

Geef wat van je positieve energie terug en klik hieronder op de tweet of like button. Een reactie is natuurlijk ook altijd welkom. Dank je wel. 🙂

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?