De sleutel tot (professioneel) succes

In onze opleidingen gebruiken we een aantal modellen die ontwikkelt zijn om snel integraal te leren kijken en denken. Een van die modellen die ik als onderdeel van de start van DNHS Business School heb ontwikkelt door naar mijn eigen werkwijze te kijken als bedrijfskundige, maar ook door met veel andere ervaren managers, consultants en bedrijfskundigen te praten is ‘de bedrijfskundige perspectieven van kijken’.

In dit model benoem ik drie perspectieven waarmee je in een organisatie kunt kijken naar ontwikkelingen, situaties en vraagstukken:

Het rode perspectief of de operationele manier van kijken
In het rode perspectief benader je informatie met het oog op de dagelijkse processen en het mogelijk verbeteren van die processen. Het doel hier is om de doelstellingen die er staan voor het operationele proces dagelijks te halen en om de efficiency steeds te verbeteren – dus meer bereiken met minder inzet van mensen en middelen in een zo kort mogelijke tijd.

Op het moment dat er iets gebeurd in of rondom de organisatie zal in het rode perspectief je eerste blik gaan naar wat dit betekent voor de voortgang van het dagelijkse proces. Andersom werkt het ook: als je voornamelijk in dit perspectief werkt en denkt dan zul je vragen die op je af komen ook altijd vanuit dit perspectief benaderen.

Het groene perspectief
In dit perspectief staat niet de efficiency, maar de effectiviteit centraal. Het gaat dus niet om het zo goed mogelijk laten verlopen van het dagelijkse proces, maar om de keuzes die je maakt over wat belangrijk is, wat voorrang heeft biven de andere zaken. Het gaat hier om prioriteiten stellen en werken aan effectiviteit.

Mensen die voornamelijk in het groene perspectief denken en werken zijn steeds bezig de prioriteiten helder te krijgen. De blik is steeds gericht op het doel dat bereikt moet worden en daar worden alle activiteiten en keuzes op gericht.

Het blauwe perspectief
Het blauwe perspectief richt is op het bestaansrecht van de organisatie in relatie tot de omgeving – de markt – nu en in de toekomst. Dit is ook het perspectief dat zich steeds de vraag stelt : ‘wat is er hier nu echt aan de hand?’ het is het perspectief van afstand nemen of vanuit een helikopter kijken naar de organisatie in haar omgeving – dus in relatie tot klanten, leveranciers, stakeholders, trends en ontwikkelingen en de verhoudingen binnen de branche.

Mensen die voornamelijk is het blauwe perspectief denken zijn steeds bezig met het afstemmen van de organisatie en keuzes die voor de organisatie worden gemaakt op de trends en ontwikkelingen – dus op de toekomst van de markt waarop de organisatie zich richt.

De kunst van de bedrijfskundige – de manager, professional of ondernemers die integraal kan kijken en denken – is dat vragen, uitdagingen, situaties en ontwikkelingen vanuit alle drie de perspectieven bekeken kunnen worden. Op die manier worden voor de organisatie de beste keuzes gemaakt. Zo zal een bedrijfskundige zich bij een bepaalde ontwikkeling in de markt afvragen:

  • Wat betekent dit voor de dagelijkse processen? In hoeverre wordt de efficiency van de organisatie hierdoor beïnvloed en wat moet ik doen om zo efficiënt mogelijk met deze ontwikkeling om te gaan? Vragen die horen bij het rode perspectief.
  • Wat betekent dit voor de activiteiten die we nu ondernemen? Zijn dat nog de beste keuzes als het gaat om ons doel te bereiken, of zijn er andere, snellere manieren? Moeten we capaciteit van de ene activiteit overbrengen naar de andere activiteit om zo ons doel veilig te stellen? Vragen die behoren bij het groene perspectief
  • Wat betekent deze ontwikkeling voor de doelen die we onszelf hebben gesteld? Blijven die nog staan of moeten we andere doelen stellen om de organisatie bestaansrecht te geven of te laten behouden? Vragen die behoren tot het blauwe perspectief.

Een vraag kan daarmee leiden tot drie antwoorden. En de inzichten uit die drie antwoorden maakt dat je meer resultaat en betere beslissingen kunt nemen voor de organsiatie.

Het mag duidelijk zijn dat je het beheersen van deze perspectieven en het schakelen tussen deze perspectieven niet optimaal kunt beheersen door erover te lezen. Dat vraag oefening en begeleiding. En daar zijn de opleidingen van DNHS Business School dan ook maximaal op gericht: het begrijpen en snappen van de methoden en technieken en het zo lang oefenen dat het een tweede natuur wordt. En daar begeleiden we je natuurlijk in. Gewoon door toe te passen in je eigen werk en in je eigen organisatie – want dat is de plek waar je het ook wilt gaan gebruiken.

Wil jij ook toegang tot de sleutels van (professioneel) succes? Doe dan eens mee met een introductiecollege of plan een kennismakingsgesprek. Dan kun je kennismaken met onze docenten en onze manier van werken. We helpen je graag op weg om jouw (professionele) succes te pakken.

Door: Marischka Setz
28 juli 2020

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?