Van CV naar Portfolio: communiceer je bijdrage in plaats van je verleden.

Als we onszelf willen presenteren bij onze bestaande of bij een nieuwe werkgever, dan doen we dat meestal aan de hand van een CV.

Wat is en doet een CV?

Een CV is een schriftelijke presentatie van wie je bent en wat je hebt gedaan. Op de site van de FNV staat het als volgt beschreven:

Je CV is je visitekaartje. Je vermeldt kort en zakelijk wie je bent en wat je kwaliteiten zijn. Een CV is altijd formeel van toon en is nooit langer dan 2 A4’tjes. Zo kan je werkgever in één blik zien wie hij / zij voor zich heeft. In je CV vermeld je alleen feiten: opleiding, werkervaring, relevante vaardigheden, hobby´s en nevenactiviteiten. Vergeet niet dat je jezelf ook wilt verkopen! Leg daarom de nadruk op baantjes, studies en activiteiten die aansluiten bij de functie.

Met andere woorden: je presenteert wat je in het verleden hebt gedaan wat voor een nieuwe werkgever een voorspeller moet zijn voor wat je in de toekomst wilt gaan doen.

Maar… vanuit advertenties weten we al: resultaten uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst. De resultaten die je in het verleden behaalde zijn deels afhankelijk geweest van de omstandigheden waarin je toen verkeerde: het team waarmee je werkte, die ene collega waar je zo goed mee kon sparren, de informatie die je ter beschikking had, etc..

Als je nu kijkt door de bril van de (potentiele) werkgever dan kun je je afvragen wat een CV nu eigenlijk weergeeft over de genoten opleidingen en de opgedane werkervaring.

Eerst de opleiding(en): welke zekerheden geeft deze feitelijke opsomming van opleidingen en functies je dan? OK, je hebt een opleiding gedaan. Maar wat weet je daar nu nog van? En wat gebruik je aan kennis uit deze opleiding in de manier waarop je werkt? Hoe leer je eigenlijk? Ben je iemand die leert op basis van de boeken en informatie die je voorgeschoteld krijgt, of iemand die leert door het te doen, of door het ‘af te kijken’ van iemand anders (in de positieve zin van het woord, namelijk door het voorbeeld van een ‘meester’ te bekijken en na te doen)?

Dan de ervaring: Welke zekerheid en garanties kun je afleiden uit je ervaring? Stel op je CV staat dat je productmanager bent geweest. Zegt dit dan ook echt iets over het werk en de verantwoordelijkheid die je hebt gehad? Nee, dus. Iedere organisatie met een marketingafdeling heeft een eigen invulling van de functie productmanager. In de ene organisatie ben je in deze functie eindverantwoordelijk voor een product of een productgroep en bepaal je, in samenwerking met andere afdelingen, alles wat met dit product te maken heeft. In de andere organisatie ben je een uitvoerder van wat door anderen over dit product of over deze productgroep is besloten. Zonder nadere aanduiding zegt deze functie dus niets. Zo ook het volgende voorbeeld:

De functietitel die begint met ‘senior vice-president’… In onze ‘nuchtere’ Nederlandse taal klinkt dit alsof je in de top van een bedrijf werkt. In de Angelsaksische traditie wordt deze functie titel ook gebruikt voor elke senior medewerker die uitstraling naar buiten moet hebben (of naar binnen). Ook hier is het moeilijk vast te stellen wat de werkelijke betekenis van de omschrijving is.

Het bijzondere van deze verschillende invullingen van functies is dat je als CV schrijver het aan de lezer zelf overlaat om te interpreteren wat onder deze functietitel wordt gevat. Stel jouw functie is de uitgebreide taak van productmanager, maar je wilt naar een organisatie die de enge taak van productmanager kent… Het mag duidelijk zijn dat je een ander beeld oproept dan je wilt als je je functie benoemd.

Wat dan wel? Presenteer wat je kunt.

Als een CV terugkijkt op wat je hebt gedaan en het aan de lezer overlaat te interpreteren wat je verstaat onder een functie… wat is er dan als alternatief? Binnen De Nieuwe Haagsche School werken we met een Portfolio. Een Portfolio is in het kort een overzicht van wat je meebrengt aan talenten en Sterke Punten. In datzelfde Portfolio laat je zien op welke manieren je toegevoegde waarde kunt leveren met die Sterke Punten. Je gebruikt je werkervaring, nevenactiviteiten etc als bewijs dat je ook echt op deze manier toegevoegde waarde hebt geleverd. Een portfolio is dus een overzicht van bewijzen hoe jij dingen doet en niet een overzicht van wat je hebt gedaan.

Het hebben van een functie is dan niet meer datgene wat je presenteert (alsof jij een functie bent), maar het wordt de bewijslast voor hoe je werkt en wat je weet te bereiken. Kijk, dat geeft wel een voorspelling voor de toekomst.

Het leuke is ook dat je door deze manier van jezelf presenteren:

  • Opvalt tussen de CV’s die op een vacature binnenkomen
  • Je duidelijk laat zien dat je zelfkennis hebt over wat je kunt en meebrengt
  • Je een reden hebt om tijdens een gesprek te praten over hoe jouw Sterke Punten ingezet kunnen worden voor de vacature en voor het behalen van de organisatiedoelen.

Wil je aan de slag met het maken van je eigen Portfolio? Gebruik dan het DNHS Portfolio-format dat je kunt vinden onder downloads

De vraag die hierbij centraal staat is: wat is jouw toegevoegde waarde? En hoe kun je deze bewijzen met je activiteiten tot nu toe?

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?