Competenties in een VUCA wereld

De wereld en daarmee de markt is snel aan het veranderen. Hoe snel die verandering zich voltrekt, hoeven we sinds de corona uitbraak in maart 2020 aan niemand meer duidelijk te maken.

De effecten van een VUCA wereld worden inmiddels al door velen gevoeld.  Wij zijn in een sneltrein vaart van een wereld met overwegend voorspelbare veranderingen naar een wereld met onvoorspelbare veranderingen gegaan. De randvoorwaarden voor succes voor de organisatie hebben zich dus ook ontwikkeld. Voorheen gaf het streven naar een stabiele organisatie het meest zicht op toekomstig bestaansrecht.  Nu is dat de uitermate flexibele organisatie, die snel kan inspelen op veranderende omstandigheden.

De succesfactoren die tot de ene of de andere organisatie leiden zijn dus ook gewijzigd.

Succesfactoren vroeger en nu

 

Vroeger                                                               VUCA wereld

Groei in omvang                                                     Klein en wendbaar

(deels) standaardiseren  van                                Wisselende expertises

– Producten                                                             Netwerken

– Procedure                                                             Volledige transparantie

– Werkwijzen                                                          Lerende organisaties

– Competenties

 

Uit de bovenstaande opsomming kun je lezen dat een aanvankelijk streven naar stabiliteit van de organisatie veroorzaakt door een zekere omvang waarbij het streven gericht was op standaardiseren, zodat de groei bestendigd kon worden.

Inmiddels brengt de volatiele wereld met zich mee dat organisaties overleven als ze georganiseerd zijn in (kleine) eenheden die ieder voor zich gemakkelijk wendbaar zijn. Ze kunnen zich dus snel een gemakkelijk herijken en richten op een nieuwe strategische fit als dat door gewijzigde omstandigheden noodzakelijk wordt. Zo blijven ze voorzien in toekomstig bestaansrecht.

Olietanker of zeilbootje?

Vergelijk het met een olietanker en een veld van zeilbootjes. Het veld van zeilbootjes is ieder voor zich gemakkelijk te wenden. Zu kunnen makkelijk overstag en binnen een paar minuten hun koers verleggen . Hoe anders is dat bij een olietanker. Hoe stabiel en sterk deze laatste ook is, de koers verleggen neemt geruime tijd in beslag.

Omdat je naast een kleine en wendbare organisatie wisselende expertises moet inzetten om telkens weer een strategische fit met de markt te leggen en het diensten of productportfolio daar op aan te passen, is netwerken en het vermogen om netwerken te leggen en te onderhouden een belangrijke competentie.

Net als het vermogen van organisaties om fouten te durven maken en hier echt van te leren. Als randvoorwaarde geldt dat de cultuur van de organisatie dit moet faciliteren en toe moet laten. Dit is belangrijk in de beoordeling of een organisatie lerend kan zijn. Werk je  in een open systeem of is het systeem van je organisatie gesloten en worden fouten weggemoffeld en of niet zichtbaar gemaakt door misplaatste trots of schaamte?

Hoewel vele competenties, zoals het vermogen te kunnen samenwerken,  fouten kunnen en durven maken in alle tijden goed is, merken wij dat in toenemende mate de nadruk of zo je wilt de importantie van sommige competenties in de VUCA wereld groter is.

Competenties in een VUCA wereld

Deze zijn, wat ons betreft:

  1. creativiteit
  2. het vermogen relaties te leggen en te onderhouden
  3. samenwerken
  4. zelf startend vermogen
  5. het vermogen te leren van fouten
  6. zelfverantwoordelijkheid nemen voor eigen functioneren

Natuurlijk zijn er nog veel meer competenties belangrijk. Maar de vertaling naar de VUCA wereld in de levensvatbaarheid van organisaties teruggebracht naar de competenties die in de organisatie aanwezig zijn, zet je wellicht toch eens even aan het denken. Want omgaan met VUCA veranderingen vraagt een actief beleid vanuit de organisatie.

In een tijd dat we terugkijken en vooruitblikken is het daarmee goed zicht te hebben op de competenties van de toekomst. Zodat ook jouw organisatie toekomstig bestaansrecht heeft en houdt!

Wil jij degene zijn, die de organisatie helpt voor te bereiden op een VUCA wereld? Wil jij werken aan de competenties voor een VUCA wereld? Kom dan eens naar een introductiecollege en ontdek hoe bedrijfskunde je hierbij kan helpen!

 

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?