Lummelen

Lummelen is even de tijd nemen om niets te doen. Ook in een heel druk schema, gewoon even niets doen. Of om je brein ‘leeg’ te laten worden, of om na te denken (eerst denken dan doen) of om de [...]

Marketing

Marketing is het vakgebied dat zich bezig houdt met het vertalen van de gekozen strategische fit van de organisatie naar werkelijke producten, diensten en services en het in de markt zetten van [...]

Marktstructuur

Een marktstructuur geeft aan op welke manier vraag en aanbod zijn vormgegeven. Meestal gebeurt dit aan de hand van het aantal aanbieders en het aantal vragers. Bekende vormen van markstructuren [...]

Lullificatie

Een lullificatie is een redenering die toewerkt naar het beargumenteren of onderbouwen van een van tevoren bepaalde uitkomst. Toelichting: Een bedrijfskundige analyse wordt, als het goed is, met [...]

MBA opleiding

Een MBA – Master in Business Administration – staat voor een bedrijfskundige opleiding op universitair niveau. Centraal in een MBA opleiding staat de kennis over hoe organisaties werken, en hoe [...]

Mentale kracht

Mentale kracht richt zich op de mentale processen die zich in de hersenen afspelen. Met andere woorden: mentale kracht gaat over hoe krachtig je hebt in het doen wat je wilt en moet doen. Voor [...]

Logistiek

Logistiek is het vakgebied binnen de bedrijfskunde dat zich bezig houdt met de vormgeving en sturing van het voortbrengingsproces binnen de organisatie (procesinrichting en materials handling)  [...]

Missie

De missie gaat over de beschrijving van het bestaansrecht van de organisatie. Het geeft aan wat de organisatie doet, en daarmee ook wat het niet doet. Het is zowel het vaststellen van het [...]

Logische niveaus

Een logisch niveau is een gelaagde opbouw van de manier waarop onze denken en ons gedrag in elkaar grijpen. Deze logische niveaus verklaren waarom mensen doen wat ze doen in bepaalde situaties, [...]

MVPDS

De MVPDS is het bedrijfskundig model dat achter ELKE organisatie zit, ongeacht omvang, doel of structuur. De MVPDS helpt om de logische samenhang in de organisatie te doorgronden en daarmee [...]