Bottom up

Bottom up staat letterlijk voor ‘vanaf de grond naar boven’. We bedoelen met deze term dat de informatie en voorstellen vanaf de werkvloer naar boven – door de hiërarchie – stromen om uiteindelijk op directieniveau de besluitvorming te beïnvloeden.

 

Toelichting:

Als een organisatie groter wordt, ontstaan er hiërarchische lagen – een logisch gevolg van een natuurlijke span of control waardoor teams een maximale omvang kunnen hebben om nog bestuurt te worden.

Op het moment dat er hiërarchische lagen ontstaan ontstaat er ook een verschil in:

  • Informatie
  • Besluitvorming

Op verschillende hiërarchische lagen is informatie voorhanden en vindt besluitvorming plaats, maar het gaat wel steeds over andere informatie en andere soortige besluitvorming.

Met de term bottom up bedoelen we aan te geven dat informatie vanaf de werkvloer (de onderste hiërarchische laag) door de verschillende lagen naar boven stroom en invloed uitoefent op strategische besluiten die in de bovenste hiërarchische laag worden genomen.

Wil jij je verder ontwikkelen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Je ontvangt blogs en tips
die je gelijk toe kunt passen!
Ja, schrijf me in!