Bedrijfskunde als cruciale vaardigheid voor de toekomst

Een van de vragen die we krijgen is ‘waarom zou ik iets moeten weten over bedrijfskunde? Ik heb toch al een vak en een vakopleiding?’ Een terechte vraag, want de manier waarop we in de westerse wereld opleiden is gericht op inhoudelijke vakgebieden.

Maar tegelijk is ook waar wat Ben Tiggelaar in zijn boek na aanleiding van de dagseminars ‘MBA in een dag’ schrijft: ‘Je hebt er niet om gevraagd, maar toch gebeurd het. Als je een bedrijf, een afdeling, een team, je eigen eenmanszaak of je eigen loopbaan probeert te managen, word je met heel wat uitdagingen geconfronteerd. Problemen, zorgen en vraagstukken op gebied van leiderschap, organisatie, strategie en uitvoering’. Het is zelfs de opening van zijn boek.

Ik haal het hier aan omdat dit citaat eigenlijk antwoord geeft op de vraag waar ik deze blog mee begon… je kunt als manager, professional of ondernemer anno nu eigenlijk niet zonder bedrijfskundige kennis. Of zoals Ben Tiggelaar het schrijf in hetzelfde voorwoord: ‘Het draait juist om de ‘fundamentals’ op managementgebied. De tijdloze basiskennis waarover elke manager zou moeten beschikken.’ En sterker nog, niet alleen elke manager, maar ook elke professionals die echte impact wil hebben en elke ondernemer die zijn/haar bedrijf serieus neemt.

Want zodra je vanuit jouw inhoudelijke vakgebied keuzes moet maken die de organisatie als geheel raken of beïnvloeden – denk aan nieuwe producten en diensten, de aanschaf van software,  veranderingen in de procesgang van de organisatie, het aannemen of laten gaan van mensen, verhogen of verlagen van de kwaliteit of het vastleggen van de organisatie door een grotere investering te doen, om maar eens wat mogelijkheden te noemen – kun je eigenlijk niet meer zonder bedrijfskundige kennis. Tenminste als je het belang van de organisatie als geheel centraal wilt stellen.

Een organisatie bestaat namelijk niet uit losstaande activiteiten, maar is het geheel aan activiteiten. Zo’n geheel aan activiteiten is meer dan de optelsom van alle deelactiviteiten die in de verschillende afdelingen of functionele gebieden gebeuren. Het gaat er ook om hoe de verschillende activiteiten samenvallen en elkaar versterken – of juist niet. Je zou kunnen zeggen dat een goed lopende organisatie het bewijs is van de rekensom 1 + 1 = 3. De ene afdeling doet bepaalde activiteiten en de andere afdeling ook, maar omdat die activiteiten in elkaars verlengde liggen en elkaar daardoor versterken haalt de organisatie daar extra waarde uit.

Als het goed is…

Vaak is echter de specialisatie in de organisatie zover doorgevoerd dat we niet meer kunnen spreken van een versterking van activiteiten die de organisatie onderneemt. We komen ook bij organisaties over de vloer – en die hebben ons dus ook nodig – waar de optelsom 1 + 1 = 0 is. Iedereen is druk bezig – en met de beste bedoelingen – maar de optelsom leidt niet tot waarde. De organisatie bestaat dan niet uit een optelsom van in elkaar vallende activiteiten, maar eerder uit een verzameling eilandjes die niets met elkaar te maken lijken te hebben en elkaar soms zelfs tegenwerken.

Er was een tijd – nog niet eens zo heel lang geleden – dat je hier als organisatie nog wel mee weg kwam. Zolang iedereen zijn best maar deed en klanten niet beter wisten. Helaas is die tijd voorbij. Door steeds snellere technologische ontwikkelingen – wat we ook wel beschrijven als de VUCA wereld – is ‘je best doen’ niet altijd meer genoeg en door de ontwikkelingen op gebied van internet weten klanten steeds beter wat er in de wereld – ja, letterlijk de wereld – te koop is.

Dat maakt dat je als manager, professional of ondernemer steeds meer integraal naar de organistaie, naar situaties, vraagstukken en uitdagingen moet gaan kijken. Je moet voorbij je eigen inhoudelijke vraagstuk kijken en steeds afwegen wat vanuit de inhoud van jouw vak en wat voor de organisatie als geheel belangrijk en goed is.

Maar daarvoor heb je wel bedrijfskundige kennis nodig.

Natuurlijk kun je een boek kopen over strategie, of over financieel management, of over HR-beleid. Maar daarmee bouw je nog geen integrale kennis op, je verdiept je hooguit in een nieuw inhoudelijk vak. Bedrijfskunde – als je het goed doet – gaat niet over het verzamelen van kennis op alle verschillende inhoudelijke vakken, maar gaat over het ‘door de vakgebieden heen’ de samenhang in de organisatie zien.

Dat door de vakgebieden heen kijken staat daarom ook centraal bij de opleidingen van DNHS Business School. En daarmee kiezen we een geheel eigen, en in de praktijk zo succesvolle aanpak. Zo kun je als manager, professional of ondernemer een snelle (maar grondige) onderdompeling in de bedrijfskunde kiezen – de Bedrijfskunde Compact – of je kunt je gedegen laten opleiden in alle facetten van het bedrijfskundig kijken – de Fast Track MBA. Op die manier weet je zeker dat jij klaar bent voor de toekomst, en dat je de beste resultaten haalt voor jouw organisatie.

Of kom eens kennismaken en ervaren op ons gratis introductiecollege – bijvoorbeeld het introductiecollege waar we ingaan op de effecten van de VUCA wereld. Schrijf je hier in.

Door: Marischka Setz

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Deel dit artikel:
50%

Je bent er bijna… Nog even je gegevens invullen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Ook wij haten SPAM! Jouw gegevens zijn veilig bij ons!

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?