Bedrijfskundige bibliotheek

BCG-matrix

Een BCG-matrix is een portfoliomodel, waarbij voor ene organisatie onvergelijkbare producten en diensten toch vergeleken kunnen worden, waardoor de organisatie betere beslissingen kan nemen over

Lees verder »

Bedrijfskunde

Wat is Bedrijfskunde: Bedrijfskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met de relatie tussen de organisatie en haar omgeving. Daarbij staan de ontwikkelingen in de

Lees verder »

Bedrijfskundig kijken

Bedrijfskundig kijken is het ‘door de vakgebieden heen’ naar een vraagstuk, probleem, situatie of organisatie kijken. Het gaat hierbij om het zien van verbanden, raakvlakken

Lees verder »

Bedrijfskundig Meesterschap

Bedrijfskundig Meesterschap staat voor een professional die in alle situaties bedrijfskundig naar vraagstukken, organisaties en situaties kan kijken.   Toelichting: Dat betekent meteen ook dat

Lees verder »

Bedrijfskundig oog

Je hebt een bedrijfskundig oog als je naar organisaties, situaties en vraagstukken kunt kijken vanuit de drie bedrijfskundige perspectieven van kijken. Met ‘Het Oog’ kijken

Lees verder »

Bedrijfskundige velden

Een bedrijfskundig veld is een specialisatie rondom een vakgebied die in de organisatie te onderscheiden is. Er zijn 7 bedrijfskundige velden.   Toelichting: De zeven

Lees verder »

Belevenis economie

In 1999 publiceerden Joseph Pine en James Gilmore een boek dat veel in het denken en handelen van marketing heeft veranderd: de beleveniseconomie. Hun analyse

Lees verder »
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Meer weten over onze Fast Track MBA opleiding?